Challenges Facing the Marketing of Scientific and Research Institutes

Open access

Summary

This article presents the challenges that scientific research institutions face in terms of their marketing, which have been divided into two groups of those associated with internal marketing and those linked to external marketing. The most significant and important determinants that constitute challenges to both internal and external marketing were described. The key aspects of each of the identified challenges were indicated, as was their impact on the implementation of the marketing policy at institutions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Ettenson R. Conrado E. Knowles J. (2013). Model 4P wymaga rewizji HBR Polska May.

  • 2. Jasiński A.H. (2015). Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Studia przypadków 7.

  • 3. Olsztyńska A. (2005) Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Poznań: Poznan University of Economics.

  • 4. Report on Interviews on the Commercialization of Innovation by Julio Rosa and Antoine Rose (2007). Science Innovation and Electronic Information Division. Ottawa.

  • 5. Slotorsz A. Cichoń W. (2013). Marketing instytutów naukowo-badawczychw świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno - prawnych. Marketing instytucji naukowych i badawczych 1. Warszawa: Institute of Aviation.

  • 6. Tidd J. Bessant J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolter Kluwers.

  • 7. Trzmielak D.M. (2013). Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie. Łódź: University of Łódź Publishing House.

  • 8. Wolski K. (2015). Jak skutecznie promować uczelnie i instytuty badawcze w sieci? Psychologiczne mechanizmy skuteczności e-marketingu Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Vol. 16 Issue 2.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 83 36 1
PDF Downloads 56 25 3