Success Factors and Limitations of Efficient Internal Communication

Open access

Summary

The article covers the key issues of internal communication within an organization. It highlights the benefits of implementation of transparent communication principles for a company. It identifies objectives and presents selected communication tools. In the article, also guidelines for carrying out research in the context of development of an internal communication strategy can be found. Selected research areas of the process of planning and implementation of strategic assumptions have been presented. Factors limiting effective implementation of an internal communication strategy have been discussed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Dubois D.D. i Rothwell W.J. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

  • 2. Eisenhardt K.M. Kahwajy J.L. i Bourgeois L.J. (2005). Konstruktywne konflikty w zespołach zarządzających. In: Efektywna komunikacja. Harvard Business Review. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

  • 3. Rumelt R.P. (2013). Dobra strategia. Zła strategia. Czym różnią się i jakie to ma znaczenie. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

  • 4. Seitel F.P. (2003). Public relations w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo FELBERG SJA.

  • 5. Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (2013). Kadry dla informatyki na Podkarpaciu. Raport z badań. Rzeszów.

  • 6. Tworzydło D. (2013). Badania komunikacji i relacji jako podstawa skutecznych działań w zakresie wewnętrznego public relations. In: K. Stasiuk-Krajewska Z. Chmielewski D. Tworzydło. Public Relations. Nowe trendy. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 124 40 4
PDF Downloads 75 29 3