Determinant Factors of the Marketing Activity of Scientific and Research Institutions

Open access

Summary

In the article the internal and external determinant factors which influence research and scientific institutions’ choice of business orientation are presented. Typical business orientations fit for application in such institutions for the purpose of carrying out market tasks are presented. Against their background the tasks of marketing in such institutions are outlined and the currently available set of marketing instruments at their disposal is discussed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bogdanienko J Haffer M. i Popławski W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 • 2. Hamel G. i Prahalad C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.

 • 3. Kay J. (2004). Wielkie projekty: strategie i złudzenia. In: Finacial Times. Zarządzanie strategiczne t. 1. Firma na rynku globalnym. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber.

 • 4. Kołodziej R. Business Model Canvas czy Lean Canvas? http: //cocreation.bblog.pl/wpis business;model;canvas;czy;lean;canvas67100.html.

 • 5. Kotler Ph. (1994). Marketing. Warszawa: Gebethner & Ska.

 • 6. Kotler Ph. Kartajaya H. i Setiawan I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek? Warszawa: MT Biznes.

 • 7. Lambin J.J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • 8. Michalak S. (2010). Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw na rynku kawy w Polsce. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 • 9. MNiSzW (2010). Przewodnik Komercjalizacja B+R dla praktyków. Warszawa: MNiSzW.

 • 10. Osterwalder A. i Pigneur Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries Game Changers and Challengers. New Jersey.

 • 11. Slotorsz A. i Cichoń W. (2014). Marketing instytutów naukowo-badawczych w świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych. Marketing instytucji naukowych i badawczych. Warszawa: Instytut Lotnictwa.

 • 12. Smith J.B. Colgate M. (2007). Customer value creation: a practical framework. Journal of Marketing Theory and Practice 1 (15).

 • 13. Woodruff R.B. (1997). Customer value: The next source for competitive advantage. Journal of Academy Marketing Science 2 (25).

 • 14. Zeithmal V.A. (1988). Consumer perceptions of price quality and value: meansend model and synthesis of evidence. Journal of Marketing 3 (52).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 99 26 0
PDF Downloads 81 44 4