Symbiosis of Modernisation and National Identity in the Legacy of the “Baltars” (Baltic Art) Porcelain Painting Workshop, 1924–1930

Open access

Summary

This article is dedicated to the “Baltars” collective porcelain painting workshop (1924–1930), founded in Riga, Latvia by three modernist artists: painters Romans Suta (1896–1944) and Aleksandra Beļcova (1892–1981) and graphic artist Sigismunds Vidbergs (1890–1970).The “Baltars” phenomenon is significant because of the innovations that the artists brought to the landscape of Latvian porcelain manufacturing and its exhibition activities in the 1920s and the early 1930s, both local and in the Baltic Sea region—Lithuania, Estonia, and Sweden. The article investigates “Baltars” foundation and closure, artistic activities of the company, its attempts to enter the international art and trade scene, and its accomplishments. Special attention is paid to the amalgamation of modernisation, nationalism, and state-building manifested in their paintings on porcelain. Due to the present growing interest in porcelain art in Latvia, triggered by numerous exhibitions and publications, discourse on the “Baltars” phenomenon has become topical.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aizsilnieks Arnolds. Latvijas saimniecības vēsture 1914–1945. Stokholma: Daugava 1968–1976.

 • “Baltarsi näitus.” TAIE Eeesti Kunst Ajakiri Nr. 2 1928 101–102.

 • Baranovska Inese et al. eds. Rigas mākslas porcelāns = Rizhskii khudozhestvennyi farfor = Riga’s Porcelain Art: 1925–1940. Riga: Latvian National Museum of Art 2012.

 • Bērziņa Marita. Sigismunds Vidbergs. Rīga: Neputns 2015.

 • Brasliņa Aija. “Kaimiņu attiecības. Latvijas un Igaunijas mākslu sakari starpkaru periodā.” In Muzeja raksti Nr. 5. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2014.

 • Brasliņa Aija. “Starptautiskie sakari Latvijas klasiskā modernisma pacēluma un jaunreālisma veidošanās posmā” (“International Connections during the Rise of Latvian Classical Modernism and the Formative Period of Neorealism”). PhD diss. Art Academy of Latvia 2016.

 • Erste russische Kunstausstellung Berlin 1922 Galerie Van Diemen & Co. Foreword by D. Shterenberg Redslob and A. Holitscher. Berlin: Internationale Arbeiterhilfe 1922.

 • Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris 1925: rapport général: [section artistique et technique. Volume V. Accessoires du mobilier Classes 9 à 12]. Paris: Libraire Larousse 1927.

 • Jevsejeva Natālija. Aleksandra Beļcova. Rīga: Neputns 2014.

 • Kļaviņš Eduards ed. Art History of Latvia: Period of Classical Modernism and Traditionalism: 1915–1940. Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art 2016.

 • Konstants Zigurds. Baltars. Rīga: Latvijas enciklopēdija 1996.

 • Konstants Zigurds. “Elements of Cubism in the porcelain and faience paintings of the ‘Baltars’ workshop.” In Cubism in Latvian Art. Rīga: Neputns 2002.

 • Konstants Zigurds and Taisija Poluikeviča. Rīgas porcelāns un fajanss. Rīga: Zinātne 1984.

 • Krastiņš Edmunds. Latvijas rūpniecība XIX–XXI gadsimtā: vēsturiski ekonomiska apcere. Rīga: Jumava 2018.

 • Lamberga Dace. “Baltars fenomens.” In Romans Suta edited by Laima Slava. Rīga: Neputns 2016.

 • Latvijos dailės paroda. Paveikslai ant porcelianos 1926. Lietuvių dailės draugija: 1926.

 • “Läti kunstinäitusest Tallinnas” Waba Maa Nr. 84 1928.

 • Liepiņš Oļģerts. Sigismunds Vidbergs. Rīga: K. Rasiņa apgāds 1942.

 • “Māksla. “ Aizkulises Nr. 50 December 18 1929 4.

 • “Māksla.” Laikmets Nr. 15 November 18 1924.

 • Massačio Jonas. “Latvių dailininkų paroda Kaune.” Lietuvos žinios December 4 1926.

 • “Mūsu mākslas propaganda ārzemēs. Zviedru interese par mūsu glezniecību.” Latvijas Kareivis Nr. 100 6 May 1930.

 • Neimiševa Ludmila. Darbnīca “Baltars”. Rīga: Neputns 2017.

 • Pelše Rūdolfs. “Keramika Latvijā un pie citām tautām.” Ritums Nr. 9 1923 705.

 • “S. Vidberga izstāde.” Aizkulises Nr. 18 May 7 1926 8.

 • Scott Paul. Painted Clay: Graphic Arts and Ceramic Surface. London: Watson-Guptill Publications 2001.

 • Siliņš Jānis. “Latviešu lietišķās mākslas izstāde.” Izglītības Ministrijas Mēnešraksts Nr. 6 1924 677.

 • Siliņš Jānis. Latvijas māksla 1915–1940. Stokholma: Daugava 1988.

 • Siliņš M. “Kooperacijas dienas Beļģijā.” Kopdarbība Nr. 48 29. 11. 1924.

 • Skulme Uga. “Trīs izstādes.” Izglītības Ministrijas Mēnešraksts Nr. 4 April 1 1938 513.

 • Suta Romans. “Nacionālā māksla.” Domas Nr. 5 1924 464.

 • Suta Tatjana. Romans Suta. Rīga: Latvijas enciklopēdija 1996.

 • Suta Tatjana. Romans Suta. Rīga: Liesma 1975.

 • Šmits Uldis. “Daži dokumetāli papildinājumi latviešu mākslas izstāžu aizkulisēm Parīzē. Trīsdesmitie gadi.” Literatūra un Māksla April 29 1989.

 • Viese Saulcerīte. Mūžīgie spārni. Rīga: Jaunā Daugava 2004.

 • Warchałowski Jerzy. Polska sztuka dekoracyjna. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza 1928.

 • Констант З. Ф. “Возникновение латышского художественног фарфора.” Известия Академии Наук Латвийской ССР. Но. 7 (384) 1979 71–72.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 47 47 10
PDF Downloads 56 56 12