Symbiosis of Modernisation and National Identity in the Legacy of the “Baltars” (Baltic Art) Porcelain Painting Workshop, 1924–1930

Dace Ļaviņa 1
 • 1 Art Academy of Latvia, , Riga, Latvia

Summary

This article is dedicated to the “Baltars” collective porcelain painting workshop (1924–1930), founded in Riga, Latvia by three modernist artists: painters Romans Suta (1896–1944) and Aleksandra Beļcova (1892–1981) and graphic artist Sigismunds Vidbergs (1890–1970).The “Baltars” phenomenon is significant because of the innovations that the artists brought to the landscape of Latvian porcelain manufacturing and its exhibition activities in the 1920s and the early 1930s, both local and in the Baltic Sea region—Lithuania, Estonia, and Sweden. The article investigates “Baltars” foundation and closure, artistic activities of the company, its attempts to enter the international art and trade scene, and its accomplishments. Special attention is paid to the amalgamation of modernisation, nationalism, and state-building manifested in their paintings on porcelain. Due to the present growing interest in porcelain art in Latvia, triggered by numerous exhibitions and publications, discourse on the “Baltars” phenomenon has become topical.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aizsilnieks, Arnolds. Latvijas saimniecības vēsture, 1914–1945. Stokholma: Daugava, 1968–1976.

 • “Baltarsi näitus.” TAIE Eeesti Kunst Ajakiri, Nr. 2, 1928, 101–102.

 • Baranovska, Inese, et al., eds. Rigas mākslas porcelāns = Rizhskii khudozhestvennyi farfor = Riga’s Porcelain Art: 1925–1940. Riga: Latvian National Museum of Art, 2012.

 • Bērziņa, Marita. Sigismunds Vidbergs. Rīga: Neputns, 2015.

 • Brasliņa, Aija. “Kaimiņu attiecības. Latvijas un Igaunijas mākslu sakari starpkaru periodā.” In Muzeja raksti Nr. 5. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2014.

 • Brasliņa, Aija. “Starptautiskie sakari Latvijas klasiskā modernisma pacēluma un jaunreālisma veidošanās posmā” (“International Connections during the Rise of Latvian Classical Modernism and the Formative Period of Neorealism”). PhD diss., Art Academy of Latvia, 2016.

 • Erste russische Kunstausstellung, Berlin, 1922, Galerie Van Diemen & Co. Foreword by D. Shterenberg, Redslob, and A. Holitscher. Berlin: Internationale Arbeiterhilfe, 1922.

 • Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Paris, 1925: rapport général: [section artistique et technique. Volume V. Accessoires du mobilier, Classes 9 à 12]. Paris: Libraire Larousse, 1927.

 • Jevsejeva, Natālija. Aleksandra Beļcova. Rīga: Neputns, 2014.

 • Kļaviņš, Eduards, ed. Art History of Latvia: Period of Classical Modernism and Traditionalism: 1915–1940. Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art, 2016.

 • Konstants, Zigurds. Baltars. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996.

 • Konstants, Zigurds. “Elements of Cubism in the porcelain and faience paintings of the ‘Baltars’ workshop.” In Cubism in Latvian Art. Rīga: Neputns, 2002.

 • Konstants, Zigurds, and Taisija Poluikeviča. Rīgas porcelāns un fajanss. Rīga: Zinātne, 1984.

 • Krastiņš, Edmunds. Latvijas rūpniecība XIX–XXI gadsimtā: vēsturiski ekonomiska apcere. Rīga: Jumava, 2018.

 • Lamberga, Dace. “Baltars fenomens.” In Romans Suta, edited by Laima Slava. Rīga: Neputns, 2016.

 • Latvijos dailės paroda. Paveikslai ant porcelianos 1926. Lietuvių dailės draugija: 1926.

 • “Läti kunstinäitusest Tallinnas,” Waba Maa, Nr. 84, 1928.

 • Liepiņš, Oļģerts. Sigismunds Vidbergs. Rīga: K. Rasiņa apgāds, 1942.

 • “Māksla. “ Aizkulises, Nr. 50, December 18, 1929, 4.

 • “Māksla.” Laikmets, Nr. 15, November 18, 1924.

 • Massačio, Jonas. “Latvių dailininkų paroda Kaune.” Lietuvos žinios, December 4, 1926.

 • “Mūsu mākslas propaganda ārzemēs. Zviedru interese par mūsu glezniecību.” Latvijas Kareivis, Nr. 100, 6 May, 1930.

 • Neimiševa, Ludmila. Darbnīca “Baltars”. Rīga: Neputns, 2017.

 • Pelše, Rūdolfs. “Keramika Latvijā un pie citām tautām.” Ritums, Nr. 9, 1923, 705.

 • “S. Vidberga izstāde.” Aizkulises, Nr. 18, May 7, 1926, 8.

 • Scott, Paul. Painted Clay: Graphic Arts and Ceramic Surface. London: Watson-Guptill Publications, 2001.

 • Siliņš, Jānis. “Latviešu lietišķās mākslas izstāde.” Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 6, 1924, 677.

 • Siliņš, Jānis. Latvijas māksla 1915–1940. Stokholma: Daugava, 1988.

 • Siliņš, M. “Kooperacijas dienas Beļģijā.” Kopdarbība, Nr. 48, 29. 11. 1924.

 • Skulme, Uga. “Trīs izstādes.” Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 4, April 1, 1938, 513.

 • Suta, Romans. “Nacionālā māksla.” Domas, Nr. 5, 1924, 464.

 • Suta, Tatjana. Romans Suta. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996.

 • Suta, Tatjana. Romans Suta. Rīga: Liesma, 1975.

 • Šmits, Uldis. “Daži dokumetāli papildinājumi latviešu mākslas izstāžu aizkulisēm Parīzē. Trīsdesmitie gadi.” Literatūra un Māksla, April 29, 1989.

 • Viese, Saulcerīte. Mūžīgie spārni. Rīga: Jaunā Daugava, 2004.

 • Warchałowski, Jerzy. Polska sztuka dekoracyjna. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1928.

 • Констант, З. Ф. “Возникновение латышского художественног фарфора.” Известия Академии Наук Латвийской ССР. Но. 7 (384), 1979, 71–72.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search