Prevalence of Secession Style Décor Elements in Interiors of Lithuanian Manor Residences

Rimantė Baratinskienė 1
 • 1 Vytautas Magnus University, , Kaunas, Lithuania

Summary

This article’s aim is to demonstrate the secession décor’s implementation in manor house interiors throughout Lithuania. Secession style is very different from historicist styles and was popular for a short period of time, which is why it did not gain popularity in all Europe. This organic style is usually closely related to urban culture, but, in the past, the main cultural life in Lithuania developed in manors. Nevertheless, secession style décor and interior design was not as popular in manor houses as in city buildings. Because of that, all details and elements of secession style are very important for Lithuania’s cultural heritage. Several examples from Renavas, Rokiškis, Gelgaudiškis, Paežeriai, Burbiškis, and Šešuolėliai manor residences’ interiors show how secession style was created in Lithuanian countryside. The new style brought changes, such as asymmetric facades, new floor plans and perception of private space, and new interior décor. Iconographic material of secession style décor elements in interiors of Lithuania is rare, but, by combining it with historical, art, and polychromic research, it is possible to describe the details of secession style in the interiors of Lithuanian manor houses.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aftanazy, Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wojewodstwo wilenskie. Vol. 3. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1992.

 • Andrijonas, Antanas, Korzonaitė, Edita, and Vaitkus, Vytautas eds. Gelgaudiškis. Vilnius: Versmė, 2011.

 • Burbiškio dvaro sodybos istorinė medžiaga. Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus – draustinio archyvas. F. RPT, ap. 12, b. 71, 2007.

 • Cieškaitė-Brėdikienė, Laimutė. Dizaino raida. Nuo Morriso iki Morrisono. Vilnius: VDA, 2008.

 • Dailės žodynas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

 • Daujotaitė, Irena. Buv. Renavo dvaras. Interjero dekoro fragmentų spalvinės kopijos. Patalpos 1, 4. VAA, F. 1019, ap. 11, b. 3717, 1986.

 • Glemža, Jonas Rimantas. Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas. Vilnius: VDA, 2013.

 • Harris, Cyril M. Dictionary of Architecture and Construction. London: The McGraw-Hill Company, 2006.

 • Kalasauskaitė-Gasparavičienė, Sigita. Paežerių buv. dvaro sodybos paminklosauginių sąlygų dokumentacija. Historical Certificate. VAA. F. 1019, ap. 11, b. 14190, 1992.

 • Klajumienė, Dalia. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno. Vilnius: VDA, 2015.

 • Kutkaitytė, Monika. Dvarų restauravimo tendencijos ir klaidos. ASA.lt, September 1, 2008. http://lt.lt.allconstructions.com/portal/index/article/5128/dvaru-restauravimo-tendencijos-ir-klaidos.

 • Laurinaitienė, Dalia. Buv. Gelgaudiškio I a. patalpų ankstyvųjų dažymų etapų schema ir patalpų dažymo projektai. Kaunas: AB “Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas”, 2012.

 • Lukšionytė-Tolvaišienė, Nijolė. Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. Vilnius: Savastis, 2000.

 • Lukšionytė-Tolvaišienė, Nijolė. “Renavo dvaro ansamblio meninės ypatybės.” In Renavas, Žemaičių praeitis, edited by Adomas Butrimas, Asta Miltenytė, and Povilas Šveberas. Vilnius: VDA, 2012. 75–90.

 • Lukšionytė-Tolvaišienė, Nijolė. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000.

 • Lukšionytė-Tolvaišienė, Nijolė. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001.

 • Preišegalavičienė, Lina. Lietuvos tarpukario interjerai 1918–1940. Kaunas: Vox Altera, 2016.

 • Rokiškis, Tyzenhauzų al. Nr. 5. Buvę Rokiškio centriniai dvaro rūmai. Žvalgybiniai polichrominiai interjero tyrimai. Report. VAA. F. 1019, ap. 11, b. 3740, 1991.

 • Šešuolėlių dvaro pagrindinis dosjė. Kultūros paveldo centras, 2004.

 • Tarabildienė, Romualda. Buv. Renavo dvaras. Centriniai rūmai. TDP. AS dalis. VAA, F2, 283–55, 1988.

 • Trečiokienė, Verutė. Buv. Gelgaudiškio dvaro I a. patalpų ankstyvųjų dažymų etapų schema ir patalpų dažymo projektai. 2009. Accessed May 3, 2018. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4f61fb7e-b43b-43ca-b9d6-78a1c8c0579a.

 • Užuotaitė, Indrė. “Modernėjanti Lietuvos visuomenė ir veidrodžiai interjeruose: nuo prabangos iki būtinybės.” In Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, edited by Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. 157–174.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search