Audience Participation in Contemporary Lithuanian Theatre: A Conflicted Adaptation of the Western Tradition

Justinas Kalinauskas 1
 • 1 Vytautas Magnus University, , Kaunas, Lithuania

Summary

This article explores how audience participation practices were introduced into Lithuanian theatre in the last three decades (between the early ‘90s and the late 2010s) and how the audience participation methods of the 1960s Western theatre are/were being implemented into contemporary Lithuanian theatre projects. The key goal of this article is to examine the evolution of audience participation and collective theatre tradition in Lithuanian theatre by analysing the preconditions for participatory practices in the country’s theatre scene and defining the scope and contradictions of participation in the latest examples of contemporary Lithuanian theatre practices. These contradictions are also apparent in contemporary Western performative practices, which have already distanced themselves from the collective theatre movement of the ‘60s and the ‘70s and the political agenda of the performances of that time, selectively retaining only limited participatory aspects of the environmental theatre culture as a new form of entertainment. Similar limited levels of participation in Lithuanian theatre can be based on a different premise—that changes in spectators’ habitude cannot catch up with the newly (re)introduced theatrical ideas after the 1990s, and that theatre creators are still trying to cautiously synchronise conventional observation tactics and modern theatre hierarchies with the interactive ones, thus slowing down changes in staging and spectatorship strategies as well.

The article focuses on academic texts by Lithuanian theatre researchers Ramunė Balevičiūtė, Rasa Vasinauskaitė, Rūta Mažeikienė, Jurgita Staniškytė, Vaidas Jauniškis, Lina Michelkevičė, and others to illustrate the discourse of audience participation analysis and to present different stages of the participatory tradition in the historiography of Lithuanian theatre. For international context, history, and mechanics of audience participation, texts by Erika Fischer-Lichte, Michael Kirby, Richard Schechner, Gareth White, Gay McAuley, Johan Huizinga, and others are used.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balevičiūtė, Ramunė. “Apie nenugalimą žaidimo trauką ir potyrių spektaklius.” Kultūros barai 5 (2017): 53–55.

 • Balevičiūtė, Ramunė. “Epinio, postdraminio ir žaidybinio teatro sankirtos Rimo Tumino režisūroje.” Menotyra 19: 2 (2012): 114–121.

 • Bleeker, Maaike. “Corporeal Literacy: New Modes of Embodied Interaction in Digital Culture.” In Mapping Intermediality in Performance, edited by Sarah Bay-Cheng, Chiel Kattenbelt, Andy Lavender, and Robin Nelson. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. 38–43.

 • Bourdieu, Pierre. “The forms of capital.” In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by John G. Richardson. New York: Greenwood, 1986. 241–258.

 • Fischer-Lichte, Erika. Performatyvumo estetika. Vilnius: Menų spaustuvė, 2013.

 • Foucault, Michel. The Foucault Effect. Studies in Govermentality. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

 • Huizinga, Johan. “Nature and Significance of Play as a Cultural Phenomenon.” In Performance, Critical Concepts in Literary and Cultural Studies Volume I, edited by Philip Auslander. London and New York: Routledge, 2003. 36–56.

 • Jauniškis, Vaidas. “Naujos strategijos jaunųjų scenoje.” Menotyra 24: 2 (2017): 131–141.

 • Jauniškis, Vaidas. “Naujosios teatro realybės. Keletas pastabų dėl terminijos.” Menotyra 23: 2 (2016): 121–130.

 • Kirby, Michael. “On acting and non-acting.” In Performance, Critical Concepts in Literary and Cultural Studies Volume I, edited by Philip Auslander. London and New York: Routledge, 2003. 309–323.

 • Marcinkevičiūtė, Ramunė. “Netradicinėse erdvėse. Šiuolaikinio teatro nerimas ir naujų vietų trauka.” Darbai ir dienos 39 (2004): 7–19.

 • Mažeikienė, Rūta. “Kolektyviniai naratyvai: bendruomenę įtraukiančio teatro kūrybinės praktikos.” Meno istorija ir kritika 11 (2015): 34–45.

 • Mažeikienė, Rūta. “Postdraminio teatro vaidybos principai ir jų sklaida šiuolaikiniame Lietuvos teatre.” Teatrologiniai eskizai 2 (2002): 149–184.

 • McAuley, Gay. Space in Performance. Chicago: University of Michigan Press, 1999.

 • Michelkevičė, Lina. “Dalyvavimo konfliktai: Dariaus Mikšio projektas ‘Už baltos užuolaidos’.” Acta Academiae Artium Vilnensis 74 (2014): 143–155.

 • Nelson, Steve. “Redecorating the Fourth Wall: Environmental Theatre Today.” TDR 33: 3 (1989): 72–94.

 • Pelias, Ronald J., and James Van Oosting. “A paradigm for performance studies.” In Performance, Critical Concepts in Literary and Cultural Studies Volume I, edited by Philip Auslander. London and New York: Routledge, 2003. 215–231.

 • Rancière, Jacques. The Emancipated Spectator. London, New York: Verso, 2009.

 • Schechner, Richard. „Six axioms” in Environmental Theatre. New York: Applause, 1994.

 • Staniškytė, Jurgita. “Daugybingumo formos šiuolaikiniame Lietuvos teatre: postmoderni reprezentacija ar modernios tradicijos tęsinys?” Menotyra 18: 2 (2011): 122–130.

 • Staniškytė, Jurgita. “Komunikacija kaip auditorijų plėtros priemonė: Lietuvos teatrų praktikos.” In Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos. Kaunas:VDU, 2015. 165–198.

 • Staniškytė, Jurgita. “Spectatorship, Politics and the Rules of Participation: Re-discovering the Audience in Contemporary Lithuanian Theatre.” Nordic Theatre Studies 30: 2 (2018): 99–114.

 • Steiblytė, Kristina. “Pragmatiškas infantilumas.” Menų faktūra, October 1, 2016. http://www.menufaktura.lt/?m=1025&s=61226.

 • “‘Teatrono’ premjera: didelė tragedija mažame bute.” Menų faktūra, March 6, 2018. http://www.menufaktura.lt/?m=1199&s=68112.

 • Vasinauskaitė, Rasa. “Realaus meno bendrija. Oskaro Koršunovo teatro pradžia.” Menotyra 14: 4 (2007): 28–46.

 • White, Gareth. “On Immersive Theatre.” Theatre Research International 37: 3 (2012): 221–235.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search