Messianism and UFO Sightings as Counterfactual Strategies of Enchantment of the World

Piotr Urbanowicz 1
 • 1 Performativity Studies, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Summary

In this text, I argue that there are numerous affinities between 19th century messianism and testimonies of UFO sightings, both of which I regarded as forms of secular millennialism. The common denominator for the comparison was Max Weber’s concept of “disenchantment of the world” in the wake of the Industrial Revolution which initiated the era of the dominance of rational thinking and technological progress. However, the period’s counterfactual narratives of enchantment did not repudiate technology as the source of all social and political evil—on the contrary, they variously redefined its function, imagining a possibility of a new world order. In this context, I analysed the social projects put forward by Polish Romantics in the first half of the 19th century, with emphasis on the role of technology as an agent of social change. Similarly, the imaginary technology described by UFO contactees often has a redemptive function and is supposed to bring solution to humanity’s most dangerous problems.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Angelucci, Orfeo. The Secret of the Saucers, ed. Ray Palmer, Amherst Press, 1955.

 • Barkun, Michael. A Culture of Conspiracy. Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkeley: University of California Press, 2003.

 • Beck, Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity, transl. by Mark Ritter (Sage Publications 1992).

 • Bielik-Robson, Agata. Duch powierzchni. Rewizja roman-tyczna i filozofia. Kraków: Universitas, 2004.

 • Bielik-Robson, Agata. „Syndrom romantyczny: Stanisław Brzozowski i rewizja romantyzmu” Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska vol. 5 (2007): 59.

 • Boyer, Paul. By the Bomb’s Early Light: American Thought and Culture At the Dawn of the Atomic Age. New York: Pantheon, 1985.

 • Bukaty, Antoni. Polska w apostazji, czyli w tak zwanym russo-sławianizmie i w apoteozie czyli w tak zwanym gallo-kosmopolityzmie jako warunkach założenia i rozwiązywania problematu etnologicznego w praktyce i wiedzy, Paris: L. Niedźwiedzki, 1842.

 • Dopart, Bogusław, et al. Historia Literatury Polskiej. Tom V: Romantyzm. Część Pierwsza, (Bochnia-Kraków-Warszawa: SMS 2003).

 • Dybizbański, Marek. Romantyczna futurologia. Kraków: TPPK, 2005.

 • Filozofia i myśl społeczna w latach 1831–1864, ed. by Andrzej Walicki, Adam Sikora (Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977).

 • Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press 1991.

 • Godzic, Wiesław. Film i psychoanaliza: problem widza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991.

 • Hendershot, Cyndy. Paranoia, the Bomb and the 1950’s Science-Fiction Films. Bowling Green State University Popular Press, 1999.

 • Jung, Carl Gustav. Flying Saucers. A Modern Myth of Things Seen in the Skies. Transl. Richard F. C. Hull Princeton: Princeton University Press, 1978.

 • Morin, Edgar. The Stars. Transl. Richard Howard, New York: Grove Press, 1960.

 • Odyniec, Antoni. Listy z podróży, ed. Marian Toporowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.

 • Sontag, Susan. “The Imagination of Disaster” Commentary (October 1965), 42–48.

 • Szerszynski, Bronislaw. Nature, Technology and the Sacred. London: Blackwell Publishing, 2005.

 • Tomasik, Wojciech. Inna droga. Romantycy i kolej. Wars-zawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2012.

 • Tresch, John. The Romantic Machine: Utopian Science and Technology After Napoleon. Chicago-London: The University of Chciago Press, 2012.

 • Trojanowiczowa, Zofia. „Uwagi o Mickiewiczowskich wizjach przyszłości.” In Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. Kraków: Universitas, 2010.

 • Walicki, Andrzej. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, (Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970).

 • Weber, Max. „Confucianism and Puritanism compared.” In The Essential Weber: A Reader, ed. Sam Whimster. London-New York: Routledge, 2004, 35–44.

 • Weber, Max. “The Spirit of Capitalism” in Essays in Economic Sociology, ed. Richard Swedberg (Princeton-New Jersey: Princeton University Press, 1999), 52–74.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search