Changes in a hydrographic network of the Słowiński National Park in terms of photogrammetric analyses

Maciej Góraj 1 , Marcin Kucharski 1 , Krzysztof Karsznia 2 , Izabela Karsznia 3 , and Jarosław Chormański 1
 • 1 Division of Hydrology and Water Resources, Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences, , Warsaw, Poland
 • 2 Division of Geodesy and Spatial Planning, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, , Warsaw , Poland
 • 3 Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, , Warsaw, Poland

Abstract

The main objective of this study is to evaluate the changes in the hydrographic network of Słowiński National Park. The authors analysed the changes occurring in the drainage network due to limited maintenance in this legally protected natural area. To accomplish this task, elaborations prepared on the basis of aerial photographs were used: an orthophoto map from 1996, hyperspectral imaging from June 2015, and a digital terrain model based on airborne laser scanning (ALS) from June 2015. These spatial data resources enabled the digitisation of the water courses for which selected hydro-morphological features had been defined. As a result of analysing the differences of these features, a quality map was elaborated which was then subjected to interpretation, and the identified changes were quantified in detail.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adrian, M 2013, Kroniki Słowińskiego Parku Narodowego, Smołdzino, Słowiński Park Narodowy.

 • Angermeier, P, Bledsoe, B & Wohl, E 2005, ‘River restoration”, Water Resources Research.

 • Barszczyńska, M, Borzuchowski, J, Kubacka, D, Piórkowski, P, Rataj, C, Walczykiewicz, T & Woźniak, Ł 2013, ‘Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 - nowe hydrograficzne dane referencyjne’ Roczniki Geomatyki, vol. 11, issue 3, pp. 15-26.

 • Chapman, PJ, Labadz, JC & Holden, J 2004, ‘Artificial drainage of peatlands: hydrological and hydrochemical process and wetland restoration’, Progress in Physical Geography, vol. 28, issue 1, pp. 95-123.

 • Gesch, DB, Worstell, BB & Poppenga, SK 2013, ‘Hydrography change detection: the usefulness of surface channels derived form LiDAR DEMs for updating mapped hydrography’, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, vol. 49, issue 2, pp. 371-389.

 • Harig, AL, Bain, MB, Loucks, DP, Goforth, RR & Mills, KE 2000, ‘Aquatic ecosystem protection and restoration: advances in methods for assessment and evaluation’, Environmental Science and Policy, vol. 3, pp. 89-98.

 • Kondolf, GM 1995, ‘Five elements for effective evaluation of stream restoration’, Restoration ecology, vol. 2, pp. 133-136.

 • Lipiński, J 2006, ‘Zarys rozwoju oraz produkcyjne i środowiskowe znaczenie melioracji w świetle badań.’ Acta Scientiarium Polonarum, vol. 5, issue 1, pp. 3-15.

 • Mocek, A 1978, ‘Gleby o charakterze murszowym w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego’, Roczniki Gleboznawcze, vol. 29, issue 3, pp. 175-202.

 • Mocek, A, Dzięciołowski, W & Tobolski, K 1997, Gleby Słowińskiego Parku Narodowego w świetle historii roślinności i podłoża, Bydgoszcz, Poznań, Wydawnictwo Homini.

 • Nawrocki, P 2011, ‘Melioracje wodne a wdrażanie przepisów europejskich’, Kontrola Państwowa, vol. 1, pp. 61-89.

 • Przybycin, J & Hildebrandt-Radke, I 2011, ‘Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego’, Przegląd Geograficzny, vol. 83, issue 3, pp. 323-342.

 • Ptak, M, Illyin, LV & Choiński, A 2012, ‘Zmiany sieci hydrograficznej Łucka w świetle materiałów kartograficznych’, Naukovi vydannya Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. Lesi Ukrayinky, pp. 12-17.

 • Rokitnicka, J 2011, ‘Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej’ in Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły), Warszawa: Zeszyty Zespołów Senackich.

 • Słowiński Park Narodowy 2015, ‚Słowiński Park Narodowy.’ Available from: <http://www.Słowińskipn.pl>. [30 August 2016].

 • Szatten, D 2013, ‘Wpływ powstania zbiornika Koronowskiego na hydrografię obszarów przyległych’, Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW, vol. 1, pp.73-92.

 • Chlost, I 2013, ‘Wpływ antropopresji na zmianę stosunków wodnych Niziny Gardneńsko-Łebskiej’ in Geoekosystem Wybrzeży Morskich 2, Poznań, Biała-Góra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, pp. 15-18.

 • Statuto, D, Cillis, G & Picuno, P 2015, ‘Historical cartography and GIS Tools for the analysis of land use and landscape changes’ in Simpozij aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Opatija.

 • Utracka-Minko, B & Stańko, R 2005, Waloryzacja przyrodnicza oraz program ochrony wybranych mokradeł Słowińskiego Parku Narodowego - obwód ochronny Żarnowska, obwód ochronny Kluki, obwód ochronny Rowy (Polder Gardna IX), Słupsk.

 • Zaigham, NA & Mahar, GA 2015, ‘Examining spatiotemporal change detection in the Indus River Delta with the Help of Satellite data’, Arabian Journal for Science and Engineering, vol. 40, issue 7, pp. 1933-1946.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search