Traditional sectors based on natural resources – a blessing or a curse for less developed regions? A case study of Podlaskie Voivodeship

Anna Dąbrowska 1
 • 1 Department of Local Development and Policy, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Poland

Abstract

The natural environment, as a source of natural resources, has long been perceived as being a factor in determining the development of many states and regions, especially less developed areas. The main research question in this article is what role is played by natural resources and traditional industry sectors based on natural resources (milk production and tourism), in the process of establishing a competitive advantage for Podlaskie Voivodeship, which is one of the less developed regions in Poland. The results of the research reveal weaknesses that are inherent in earlier ways of thinking about these industries and, at the same time, emphasise the importance of making use of natural resources in an integrated way and combining them with new technologies.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Arancegeui, MJ, Querejata, MJA & Montero, EM 2011, Smart Specialisation Strategies: The Case of the Basque Country, Orkestra Working Paper Series in Territorial Competitiveness.

 • Auty, RM 1993, Sustaining development in mineral economies: the resource curse thesis, Routledge, London.

 • Camagni, R 2008, ‘Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital’, in Modelling regional scenarios for the enlarged Europe, eds R Camagni, R Capello, B Chizzolini & U Fratesi, Springer, Berlin, pp. 33–48.

 • Carson, DB & Carson, DA 2014, ‘Local economies of mobility in sparsely populated areas: Cases from Australia’s spine’, Journal of Rural Studies, vol. 36, pp. 340–349.

 • Carson, DB, Carson, DA & Lundmark, L 2014, ‘Tourism and Mobilities in Sparsely Populated Areas: Towards a Framework and Research Agenda’, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 14 (4). pp. 353–366.

 • David, P, Foray, D & Hall, B 2009, Measuring Smart Specialization: The concept and the need for indicators. Available from: <http://cemi.epfl.ch/files/content/sites/cemi/files/users/178044/public/Measuringsmartspecialisation.doc> [20.03.2017].

 • Derek, M 2012, Wskaźnik funkcji turystycznych gmin w Polsce, Geoprofit, unpublished.

 • Domański, B (eds.), Dej, M, Działek, J, Gwosdz, K & Sobala-Gwosdz, A 2011, Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

 • Domański, R 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 • Dubois, A, Teräs, J, Sörvik, J & Pertoldi, M 2016, Smart Specialisation in Sparsely Populated areas – Challenges, Opportunities and New Openings, conference paper presented at the SMARTER conference Seville.

 • Dziemianowicz, W & Peszat, K 2016, ‘Inteligentne specjalizacje w polskich regionach peryferyjnych w świetle dotychczasowej regionalnej polityki wspierania innowacyjności’, Studia KPZK PAN, tom CLXX, Warszawa, pp. 278–291.

 • Dziemianowicz, W, Szlachta, J & Peszat, K 2014, Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.

 • ‘Edmund Borawski – Twórca Krainy Mlekiem Płynącej’, Podlaski Manager, vol. 177, July-August 2016.

 • Foray, D & Goenaga, X. 2013, ‘The Goals of Smart Specialization’, S3 Policy Brief Series, no. 01/2013, JRC-IPTS, Seville.

 • Foray, D 2009, Understanding “Smart Specialisation”, in the questions of R&D Specialisation: Perspectives and Policy Implications, Institute for Perspective Technological Studies – Joint Research Centre, Seville.

 • Foray, D 2015, Smart Specialisation: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy (Regions and Cities), Routledge.

 • Forum mleczarskie 2016. Available from: <http://www.forummleczarskie.pl/FIRMY/TOP/>. [20.11.2016].

 • Gelb, AH & Associates 1988, Oil Windfalls: Blessing or Curse?, Oxford University Press, New York.

 • Gløersen, E, Dubuois, A, Copus, A & Schürmann, C 2006, Northern peripheral, sparsely populated regions in the European Union and in Norway, Nordregio Report, 2, Stockholm.

 • Gylfason, T, Herbertsson, TT & Zoega, G 1999, ‘A mixed blessing: Natural resources and economic growth’, Macroeconomic Dynamics, vol. 3, pp. 204–225.

 • Hall, M, & Boyd, S (eds.) 2005, Nature-Based Tourism in Peripheral Areas: Development or Disaster, Channel View Publications, Clevedon, UK.

 • Jończyk, K, Kuś, T & Madej, A 2010, ‘Stan rolnictwa ekologicznego i uwarunkowania jego rozwoju na obszarze województwa podlaskiego’, Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, vol. 55(3), pp. 137–141.

 • Kozak, M 2010, ‘Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?’, Studia Regionalne i Lokalne, vol. 4(42), pp. 43–59.

 • Kudełko, J 2013, ‘Uwarunkowania i kierunki rozwoju województwa Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych’, Studia KPZK PAN, tom CLI, Warszawa.

 • Martin, R 2011, ‘Regional economies as path-dependent systems: some issues and implications’, in Handbook of Regional Innovation and Growth, eds P Cooke, B Asheim, R Boschma, R Martin, D Schwartz & F Todtling, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 198–210.

 • Miara, A 2016, ‘Regionalne specjalizacje województwa podlaskiego – przykład budowania specjalizacji polskich regionów’ Studia KPZK PAN, tom CLXX, Warszawa, pp. 292–303.

 • Nazarko, Ł 2014, ‘Inteligentne specjalizacje polskich regionów – przyczynek do ewaluacji’, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XV(8), part 1, pp. 247–262.

 • OECD, 2001, Territorial Outlook. Territorial Economy, OECD, Paris.

 • OECD, 2011, Towards Green Growth, OECD Publishing.

 • Olechnicka, A 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

 • Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 20152020+ (RIS3), 2015, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy współpracy ekspertów firmy Geoprofit: Wojciecha Dziemianowicza i Roberta Girejko.

 • Pendall, R, Foster, KA & Cowell, M 2010, ‘Resilience and regions: building understanding of the metaphor’, Cambridge Journal of Regions Economy and Society, vol. 3(1), pp. 71–84.

 • Power, W & Snellman, K 2004, ‘The knowledge economy’, Annu. Rev. Sociol, pp. 199–220.

 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015, 2015, Główny Urząd Statystyczny.

 • Rosa Pires, A, Pertoldi, M, Edwards, J & Hegyi, FB 2014, ‘Smart Specialisation and Innovation in Rural Areas’, S3 Policy Brief Series, no. 09/2014, JRC-IPTS, Luxembourg.

 • Sachs, J, D, Warner, A, M 1997, Natural resource abundance and economic growth, Center for International Development and Harvard Institute for International Development, Cambridge.

 • Sätre Åhlander, AM 2003, ‘The social economy – a level for local economic development?’ in Local Responses to Global Changes. Economic and Social Development in Northern Europe’s Countryside, eds L O Persson, A-M Sätre Åhlander & H Westlund, National Institute for Working Life & author, Stockholm, pp. 109–128.

 • Smith, A 2003, The Wealth of Nations: An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations, Bantam Classics, New York, (first published in 1776).

 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r., 2000, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.

 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, 2006, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.

 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.

 • Sydow, J, Schreyoegg, G & Koch, J 2009, ‘Organizational path dependence: Opening the black box’, Academy of Management Review, vol. 34(4), 689–709.

 • Szymańska, E (ed) 2015, Wpływ projektów z zakresu turystki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.

 • Taylor, A 2016, ‘Introduction: settlements at the edge’, in Settlements at the Edge: Remote Human Settlements in Developed Nations, eds A Taylor, D Carson, P Ensign, L Huskey, R Rasmussen, Edward Elgar, Cheltenham.

 • Teräs, J, Dubois, A, Sörvik, J & Pertoldi, M 2015, ‘Implementing Smart Specialisation in Sparsely Populated Areas’, S3 Working Paper Series, no. 10/2015.

 • United Nations, 1987, Report of the World Commision on Environment and Development: „Our Common Future”.

 • United Nations Environment Programme (UNEP), 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.

 • United Nations Environment Programme (UNEP), 2012, Green Economy Policy Briefs – key issues for the transformation towards the Green Economy.

 • Województwo podlaskie – wizerunek i zasady komunikacji marki. Available from: <http://podlaskamarka.pl/wp-content/uploads/2016/01/Zasady_komunikacji_marki_Wojew__dztwo_Podlaskie.pdf> [20.02.2017].

 • Wojnar, K 2013, ‘Ocena oddziaływania na terytorium jako instrument polityki przestrzennej’, in Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON, eds A Olechnicka, K Wojnar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, pp. 12–30.

 • Zaucha, J, Komornicki, T, Böhme, K, Świątek, D & Żuber, P 2014 ‘Territorial Keys for Bringing Closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020’, European Planning Studies, vol. 22:2, pp. 246–267, DOI: 10.1080/09654313.2012.722976.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche