Agricultural land cover changes in metropolitan areas of Poland for the period 1990–2012

Abstract

Agricultural land covers more than half the area of metropolitan areas in Poland, and is therefore particularly prone to the influences of the processes associated with their development. The aim of the study was to analyse changes in agricultural land cover within the metropolitan areas of Poland for the years 1990–2012; and to capture their dynamics, types and directions. The percentage share of the total study area, for each of the forms of agricultural land cover and their changes were traced, with the spatial distribution of the changes also being determined. The results of the study show that in metropolitan areas, agricultural land cover is undergoing transformations that do not result in the loss of agricultural lands, or that involve a decrease in surface area due to their change into anthropogenic forms of land cover. The greatest transitions occurred between 2000 and 2006 and were observed in the outer zones of metropolitan areas.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bagan, H & Yamagata, Y 2014, ‘Land-cover change analysis in 50 global cities by using a combination of Landsat data and analysis of grid cells’, Environmental Research Letters, vol. 9, no. 6, pp. 1–14.

 • Bielecka, E & Ciołkosz, A 2004, ‘Metodyczne i realizacyjne aspekty aktualizacji bazy CORINE Land Cover’, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, vol. 50, pp. 73–95.

 • Bossard, M, Feranec, J & Otahel, J 2000, CORINE land cover technical guide: Addendum 2000, European Environment Agency Copenhagen.

 • Geodesic and Cartographic Documentation Center of Poland 2015, Zbiory danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Available from: <http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html>. [15 January 2015].

 • Central Statistical Office of Poland 2015, Bank Danych Lokalnych. Available from: <http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks>. [29 January 2015].

 • Chief Inspectorate of Environmental Protection in Poland 2008, Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2006, Available from: <http://clc.gios.gov.pl/index.php?IdCss=0&IdStr=1228813535>. [15 January 2015].

 • Ciołkosz, A & Poławski, Z 2005, ‘Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. na podstawie analizy danych kartograficznych’, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 3, pp. 17–26.

 • Copernicus Land Monitoring Services 2014, Corine Land Cover. Available from: <http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>. [29 January 2015].

 • Czyż, T 2009, ‘Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce’, Przegląd Geograficzny, vol. 81, pp. 445–459.

 • European Environment Agency 1995, CORINE Land Cover, Available from: <http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover>. [29 January 2015].

 • Gorzelak, G, Jałowiecki, B & Smętkowski, M 2009, ‘Obszary metropolitalne w Polsce: diagnoza i rekomendacje’, Studia Regionalne i Lokalne, vol. 1 (35), pp. 52–73.

 • Ilnicki, D 2003, ‘Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji)’ in Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ed I Jażdżewska, Łódź, pp. 61–72.

 • Institute of Geodesy and Cartography 2015, CORINE Land Cover, Available from: <http://www.igik.edu.pl/pl/corine-projekt>. [21 December 2015].

 • Jałowiecki, B 2005, ‘Polskie miasta w procesie metropolizacji’, Studia Regionalne i Lokalne, vol. 1 (19), pp. 5–14.

 • Klemens, B & Heffner, K 2013, ‘Koncepcje zmian i nowe procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce’, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 296, pp. 90–101.

 • Kozłowski, S & Marszał, T 2010, ‘Obszary metropolitalne w Polsce kontekst spójności terytorialnej i współpracy między gminnej’, Bibliotek Wiadomośći Ststystycznych. Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, vol. 63, pp. 124–133.

 • Lambin, EF, Turner, BL, Geist, HJ, Agbola, SB, Angelsen, A, Bruce, JW, Coomes, OT, Dirzo, R, Fischer, G & Folke, C 2001, ‘The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths’, Global environmental change, vol. 11, no. 4, pp. 261–269.

 • Lewiński, S 2007, Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.

 • Liszewski, S 2010, ‘Metropolia jako przedmiot badań naukowych i obszar dynamicznych przemian przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych’, Biblioteka Wiadomośći Statystycznych. Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, vol. 63, pp. 27–41.

 • López, E, Bocco, G, Mendoza, M & Duhau, E 2001, ‘Predicting land-cover and land-use change in the urban fringe: a case in Morelia city, Mexico’, Landscape and urban planning, vol. 55, no. 4, pp. 271–285.

 • Markowski, T & Marszał, T 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

 • Markowski, T & Marszal, T 2007, ‘Metropolie i procesy metropolizacji w Polsce’, Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, no. 230, pp. 8–26.

 • Ministry of Regional Development 2012, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministry of Regional Development, Warszawa.

 • Niedzielko, J & Lewiński, S 2012, ‘Detekcja zmian pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych Landsat–porównanie trzech metod’, Teledetekcja Środowiska, vol. 47, pp. 87–98.

 • Parysek, J 2003, ‘Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne’ in Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ed I Jażdżewska, Łódź, pp. 19–40.

 • Petrisor, A-I 2012, ‹Land cover and land use analysis of urban growth in Romania›, HUMAN GEOGRAPHIES Journal of Studies and Research in Human Geography, vol. 6, pp. 47–51.

 • Weber, C & Puissant, A 2003, ‘Urbanization pressure and modeling of urban growth: example of the Tunis Metropolitan Area’, Remote sensing of environment, vol. 86, pp. 341–352.

 • Yang, X & Lo, C 2003, ‘Modelling urban growth and landscape changes in the Atlanta metropolitan area’, International Journal of Geographical Information Science, vol. 17, no. 5, pp. 463–488.

 • Yılmaz, R 2010, ‘Monitoring land use/land cover changes using CORINE land cover data: a case study of Silivri coastal zone in Metropolitan Istanbul’, Environmental monitoring and assessment, vol. 165, no. 1–4, pp. 603–615.

 • Yin, J, Yin, Z, Zhong, H, Xu, S, Hu, X, Wang, J & Wu, J 2011, ‘Monitoring urban expansion and land use/land cover changes of Shanghai metropolitan area during the transitional economy (1979–2009) in China’, Environmental monitoring and assessment, vol. 177, no. 1–4, pp. 609–621.

 • Yuan, F, Sawaya, KE, Loeffelholz, BC & Bauer, ME 2005, ‘Land cover classification and change analysis of the Twin Cities (Minnesota) Metropolitan Area by multitemporal Landsat remote sensing’, Remote sensing of Environment, vol. 98, no. 2, pp. 317–328.

 • Zhou, W, Troy, A & Grove, M 2008, ‘Object-based land cover classification and change analysis in the Baltimore metropolitan area using multitemporal high resolution remote sensing data’, Sensors, vol. 8, no. 3, pp. 1613–1636.

Journal + Issues

Search