Impact of the activities of local government on the quality of life of households, in the opinion of the inhabitants, of the border commune, Hanna

Agnieszka Siedlecka 1
 • 1 Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland

Abstract

The issue of quality of life is an interdisciplinary issue. Non-economic and economic factors influence its level. The aim of the study is a subjective assessment of the quality of life for residents of the border commune of Hanna and to assess the impact of investment in the commune on its level.

The article attempts to answer the following question. What types of investment affect the quality of life of residents to the greatest extent? In order to achieve these objectives, surveys were conducted for the period January – April 2014. The samples for the research were not made by randomised choice, but instead used the snowball method. The results indicated that the subjective assessment of the quality of life for residents is high. It can be said that in the opinion of the respondents, quality of life has not changed significantly over the past five years. Respondents recognize the affect that the important role of the commune’s activities has on the quality of life of households; particularly investments from EU funds.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartkowiak, G 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.

 • Borys, T & Knippschild, R 2014, Jakość życia w obszarze przygranicznym–wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 • Borys, T & Rogal, P 2008, Jakość życia na poziomie lokalnym ujęcie wskaźnikowe, Wydawnictwo UNDP, Warsaw, pp. 11–12.

 • Broniewska, G 2005, ‘Jakość życia człowieka w organizacji w świetle filozofii TQM’, Problemy Jakości, vol. 37, no. 5.

 • Chudzicka, A 1995, ‘Subiektywny obraz świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec Klubu Pracy’ in Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, eds A Bańka & R Derbis, Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego, Poznań Lublin 1995, p. 87–96.

 • Daszykowska, J 2007, Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, pp. 41–44.

 • Kożuch, A & Noworól, A 2011, Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków.

 • Rimkuviene, D 2013, ‘Quality of Life of Rural Population: the Aspects of Income and Living Conditions’, Economics and Rural Development, vol. 9, no. 1, pp. 56–57.

 • Rogal, P 2009, Raport z realizacji pracy „zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Poznań, pp. 8–19.

 • Torjman, S & Minns, D 2005, ‘Sustainable Development Framework for Science and Technology Research: Social and Cultural Dimensions’, Caledon Institute Background Paper, February, p. 4. Available from: <http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/524ENG.pdf>. [6 July 2014].

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search