Application of the catena concept in studies of landscape system dynamics

Ewa Malinowska 1  und Iwona Szumacher 1
 • 1 Department of Geoecology Institute of Physical Geography Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw

Abstract

The concept of catena in landscape surveys is used to demonstrate the surroundings of landscape units, their vertical structure and inter-unit processes, as well as the mosaic nature of the landscape. Furthermore, it reflects the structural and functional heterogeneity of the surveyed area, at the same time indicating types of links between landscape units, depending on a variety of geological, habitat-related and biotic conditions, including land use and its transformation arising from anthropopressure.

The catena survey performed included four key morphological and lithological units with varied landscape structure and functioning: glacial upland, vast outwash plains, the Wisła River valley and deepened channel valleys, as well as dune hills and hillocks. The results prove that the functioning of landscape systems depends on the forms of land use and their durability. Characteristics of leading components in catenas are diverse despite a similar genesis of landforms and relief shaping processes.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Albaa, SD, Lindstrom, M, Schumacher, TE & Malo, DD 2004, ‘Soil landscape evolution due to soil redistribution by tillage: a new conceptual model of soil catena evolution in agricultural landscapes’, Catena, vol. 58, pp. 77–100.

 • Bird, ECF 1957, ‘The Use of the Soil Catena Concept in the Study of the Ecology of the Wormley Woods,Hertfordshire’, Journal of Ecology, vol. 45, no. 2, pp. 465–469.

 • Demek, J 1995, ‘Problems of landscape behaviour’, Ekologia (Bratislava), Supplement 1, vol. 14, pp. 23–28.

 • Gennadiev, AN & Zhidkin, AP 2012, ‘Typification of Soil Catenas on Slopes from the Quantitative Manifestations of the Accumulation and Loss of Soil Material’, Eurasian Soil Science, vol. 45, no. 1, pp. 12–21.

 • Komisarek, J 2000, Kształtowanie się właściwości gleb płowych i czarnych ziem oraz chemizmu wód gruntowych w katenie falistej moreny dennej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań.

 • Kozłowski, M, Komisarek, J & Wiatrowska, K 2011, ‘Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym’, Nauka Przyr. Technol., vol. 5, no. 5.

 • Malinowska, E 2005, ‘Zastosowanie parametrów pokrywy glebowej do opisu procesów funkcjonowania krajobrazu’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warszawa, pp. 147–188.

 • Malinowska, E & Ceglińska, K 2011, ‘Przestrzenna zmienność właściwości gleb w układach katenalnych w rejonie Murzynowa’ [Spatial variability of soil properties in the slope catenas in the vicinity of Murzynowo (central Poland], Prace i Studia Geograficzne, vol. 46, pp. 77–92.

 • Milne, G 1936, ‘A provisional soil map of East Africa’, Geograf Review, vol. 26, pp. 522–523.

 • Meijer, EL & Buurman, P 2003, ‘Chemical trends in a perhumid soil catena on the Turrialba volcano (Costa Rica)’, Geoderma, vol. 117, pp. 185–201.

 • Opp, Ch 1983, ‘Eine Diskussion zum Catena-Begriff’, Hall. Jb. F. Geowiss., vol. 8, pp. 75–82.

 • Opp, Ch 1985, ‘Bemerkungen zur Catena-Konzeption unter besonderer Berücksichtigung der eine Catena ausbildenden Prozesse’, Petermanns Geographische Mitteilungen, vol. 129, no. 1, 25–32.

 • Ostaszewska, K 2002, Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne [The Geography of Landscape. Selected Methodological Issues], Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 165–177.

 • Perelman, AI 1971, Geochemia krajobrazu [Geochemistry of Landscape], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Połynow, BB 1956, Izbrannyje trudy, Izd. Akademii Nauk SSSR, Moskwa.

 • Przewoźniak, M 1987, Podstawy geografii fizycznej kompleksowej [The Basis of Complex Physical Geography], Uniwersytet Gdański.

 • Richling, A 1992, Kompleksowa geografia fizyczna [Complex Physical Geography], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 • Richling, A & Lechnio, J 2005, Koncepcja krajobrazu – operatory i indykatory ewolucji systemów przyrodniczych [Conception of the landscape – drivers and indicators of systems evolution], in Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych [On the problems of functioning of the lowland landscapes] eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warszawa.

 • Richling, A & Solon, J 1996, Ekologia krajobrazu [Landscape Ecology], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

 • Richling, A & Solon, J 2011, Ekologia krajobrazu [Landscape Ecology], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

 • Siuta, J 1995, Gleba – diagnozowanie stanu i zagrożenia, IOŚ, Warszawa.

 • Sołtyk, K 1995, Typy katen krajobrazowych okolic Sandomierza, master thesis, WGiSR UW, Warszawa.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche