Tourist function in rural areas of Poland. Spacial diversity and changing trends

Open access

Abstract

This paper presents the findings of research carried out by the author, concerning the development of tourist function in the period 1995-2005. Tourist function was defined by means of two features: the number of tourists using lodging facilities and the number of companies registered in the REGON system, section H. In order to quantify the tourist function, a synthetic measure (Ft) was employed according to the procedure of Z. Zioło (1973). Based on this measure, five levels of tourist function development were specified. Next, an analysis was carried out on what changes (quantitative and spatial) occurred in the development of tourist function in rural areas. Special attention was paid to the so-called tourist communes (gmina), i.e. those where the tourist function is developed to at least an intermediate level. For these communes, nine functional types were identified, based on two features – the average length of visitors’ stay and the percentage of all-year lodging). Moreover, changes taking place in the studied period were specified.

Central Statistical Office. Available from: http://www.stat.gov.pl/ klasyfikacje/pkd_07/pdf/4_PKD-klucz_2004-2007.pdf. [29 April 2013].

Derek, M 2008, Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa (doctoral thesis script).

Durydiwka, M 2009, ‛Tourism classification of rural areas in Pomeranian region’ in Global Changes: Their Regional and Local Aspects, ed W Wilk, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 196-202.

Durydiwka, M 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Fischbach, J 1989, ‛Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania’, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, vol. 5, pp. 7-26.

Hegarty, C, Przezbórska, L 2005, ‛Rural and Agri-Tourism as a Tool for Reorganising Rural Areas in Old and New Member States – a Comparison Study of Ireland and Poland’, International Journal of Tourism Research, vol. 7, pp. 63-77.

Iwicki, S 2005, ‛Rozmieszczenie bazy agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim i jej uwarunkowania’ in Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, eds B Sawicki, J Bergier, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, pp. 62-66.

Kurek, W, Mika M 2007, ‛Turystyka jako przedmiot badań naukowych’ in Turystyka, ed W Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 11-49.

Liszewski, S 1995, ‛Przestrzeń turystyczna’, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 87-103.

Łaciak, J 2002, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2001 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.

Łaciak, J 2006, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2005 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.

Piriou, N 1987, ‛La sédentarisation des caravanes dans le Finistère’, Norois, vol. 34, pp. 141-152.

Reid, D G 1998, ‛Rural tourism development: Canadian provincial issues’, in Tourism and Recreation in Rural Areas, eds R Butler, C M Hall, J Jenkins, John Wiley & Sons, Chichester- New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto, pp. 69- 80.

Sikorska-Wolak, J 2005, ‛Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich’ in Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, eds B Sawicki, J Bergier, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, pp. 72-78.

Stasiak, A 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna’ in Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, eds M Durydiwka, K Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 39-51.

Swianiewicz, P 1989, ‛Sytuacja finansowa miast i gmin turystycznych’, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, no 2(88), pp. 2-8.

Szpara, K 2011, ‛Agroturystyka w Karpatach Polskich’, Prace Geograficzne, no. 125, pp. 161-178.

Szwichtenberg, A 1995, Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wydawnictwo WSI, Koszalin.

Szwichtenberg, A 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Vágner, J 2003, ‛Regional differentiation of tourist and recreational function in Czechia’ Acta Universitatis Carolinae, Geographica, vol. XXXVIII, no 1, Univerzita Karlova v Praze, Praha, pp. 475-482.

Villarino Pérez, M, de Uña Álvarez, E, Cánoves Valiente, G 2009, Reflexiones sobre experirncias de diversificación del turismo rural en Enpaña’ in El turismo rural, ed J Sancho Comíns, Serie Geográfica, no 15, Universidad de Alcalá, pp. 67-78.

Wiluś, R 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Włodarczyk, B 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wojciechowska, J 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wyss, F 2003, Basic introductory report: analysis of rural tourism’ in the Americas, in El turismo rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio, World Tourism Organization, Asunción (Paraguay), pp. 69-115.

Yagüe Parales, R M 2002, Rural Tourism in Spain’, Annals of Tourism Research, vol. 29, no 4, 1101-1110.

Zioło, Z 1973, ‛Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników’, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. 6, pp. 95-116.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 141 141 90
PDF Downloads 17 17 6