Reasons for choosing geography studies. Comparative analysis of two academic centres: Warsaw and Kielce

Open access

Abstract

The objective of this paper is to compare the reasons for choosing a degree in geography by students starting their studies in two academic centres: Warsaw and Kielce. The first is a big city with rich traditions and one of the best academic centres in Poland, while the second is regional, much smaller but developing. In the research, special attention was paid to the reasons for choosing geography as a major, a variety of ideas considering future job and professional prospects open to geography graduates as well as attitudes toward the profession of a geography teacher. The research involved interviews with first and second-year students in both centres.

Borowiec, M 2006, ‘Pochodzenie terytorialne studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie’, in Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna, Dydaktyka, eds T Komornicki & Z Podgórski, Dokumentacja Geograficzna, vol. 33, IGiPZ PAN, Warszawa, pp. 16-20. (In Polish)

Hibszer, A 2009, ‘Motywy wyboru studiów geograficznych i geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w świetle badań ankietowych’, Acta Geographika Silesiana, vol. 6, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, pp. 15-22. (In Polish)

Król, A 2007 ‘Motywy wyboru studiów geograficznych przez studentów Akademii Świętokrzyskiej’, in Region w edukacji przyrodniczogeograficznej. Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, eds M Strzyż & A Zieliński, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Oddział Kielecki PTG, Kielce, pp. 59-63. (In Polish)

Monitoring rynku pracy. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w październiku 2011 roku, Departament Pracy, GUS. (In Polish)

Największe miasta na prawach powiatu pod względem liczby ludności - as at 31.12.2010 Available from: [17 January 2012]. (In Polish)

Osuch, W 1999,’ Rola praktycznego kształcenia nauczycieli geografii w świetle literatury i badań ankietowych’, in Nauki geograficzne a edukacja społeczna, 1, Problemy nauczania geografii: proceedings of the 48 Zjazd PTG w Łodzi, Oddział Łódzki PTG, Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 229-235. (In Polish)

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2009 r., 2011, GUS i USwK, Katowice. (In Polish)

Reforma szkolnictwa wyższego. Available from: [17 January 2012]. (In Polish)

Richling, A 2008, ‘90 lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Początki nauczania geografii na poziomie wyższym’, Prace i Studia Geograficzne, vol. 40, pp. 15-56. (In Polish)

Wójtowicz, B & Tracz M 2010, ‘Popularność geografii jako kierunku studiów’ Paper presented at the VI Forum Geografów Polskich (Forum of Polish Geographers), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Kraków. (In Polish)

Wójtowicz, B 2011, ‘The popularity of geography in Poland as a scientific discipline to study introductory report of the research’, Issues In Science And Technology Education, Volume 31, Problems of Education in the 21st Century, pp. 119-128.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 43 43 13
PDF Downloads 13 13 4