Higher Schools vs. Cities' Social Capital in the Light of Theory of Contacts Świetokrzyskie Voivodeship Case

Mirosław Mularczyk 1
 • 1 Kielce Institute of Geography, Jan Kochanowski University

Higher Schools vs. Cities' Social Capital in the Light of Theory of Contacts Świetokrzyskie Voivodeship Case

Systemic transformation process in Poland has led to a dynamic development of higher schools. Those higher schools generate new, both formal and informal, connections triggered by people working there, especially by those at higher positions. This situation leads to the creation of relation networks. Thanks to them one can get, process and transfer information, enlarge the owned knowledge which is necessary to raise the productivity of own activities. In compliance with the theory of contacts it should lead to social capital growth which stimulates development of the analysed areas. The objective of this paper is to characterise and compare contacts of rectors and deputy rectors of state and private higher schools in Świętokrzyskie Voivodeship as well as to evaluate on this basis the part of social capital which develops thanks to formal contacts kept by the researched with people who are at a similar position in other institutions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Abramczyk G. S., 2000, Marketing polityczny [Political Marketing], in: Komunikatory, A. Drzycimski et al.(ed.). Warszawa-Bydgoszcz, Oficyna Wyd. Branta.

 • Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [Social capital and its impact on development in terms of sociology], in: Kapitał ludz ki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, M. Herbst (ed.) Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.

 • Domański S. R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. [Human capital and economic growth] Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

 • Drucker P., 1976, Skuteczne zarządzanie. [Effective management], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej [Metropolis and its region in information economy], Wyd. Naukowe Scholar-EUROREG, Warszawa

 • Michalik U., 2005, Skuteczna komunikacja we współczesnym świecie biznesu - rola informacji i języka) [Effective communication in modern business world - the role of information, and language] in: Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, B. Kożusznik (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

 • Pred, A., 1966, Behaviour and Location: Part I, Lund Studies in Geography, B 27.

 • Przybyszewski R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy [Human capital in the process of shaping the knowled economy], Difin.

 • Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce [Central functions and functional hierarchy of cities in Poland], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacjaprzestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji [Spacial adaptation of industry in Poland during transformation], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search