Development and Distribution of Private Microfirms in Mid-Size Polish Towns During the Transformation Period

Wioletta Kamińska 1  and Mirosław Mularczyk 1
 • 1 Institute of Geography, Jan Kochanowski University

Abstract

The objective of the paper is to present the development and distribution of microfirms in mid-size Polish towns during the years of transformation of the political system. Research comprised towns with a population numbering from 20 thousand to 100 thousand inhabitants. According to the Central Office of Statistics reporting standards it is recognized that micro enterprises are economic entities employing up to nine people. Research has shown that a dynamic growth of microfirms took place during the transformation period in mid-size Polish towns. Majority of them came into being in towns with high tourism values located near border crossing points, along the main communication routes, on the edge of great urban-industrial agglomerations and towns located within special economic zones. On the other hand, the least number of microfirms were recorded in towns with less than 50 thousand inhabitants, usually peripherally located in a given voivodship.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dębski J., 2002, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku [Local growth poles in Poland at the turn of the XXth and XXIst enturies; in Polish], Wyd. WSFiZ Białystok..

 • Dunford M., Benko G., 1991, Neo-Fordism or post-Fordism?. Some conclusion and further remarks, [in:] G. Benko, M. Dunford (eds), Industrial change and regional development, London.

 • Glikman P., 2000, Zmiany strukturalne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w latach 1990-1998 [Structural changes in the small and mid-size enterprise sector in 1990-1998; in Polish], [in:] A. Lipowski (ed.), Struktura gospodarki transformującej się, Wyd. „Zigguart” Warszawa.

 • Kamińska W., 2004, Kształtowanie się pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1988-2003 [Development of extra-agrarian individual economic activity in Poland in 1988-2003; in Polish] (in print).

 • Kołodziejski J., 2000, Koncepcja transformacji systemu planowania strategicznego rozwoju miast i regionów w świetle reformy terytorialnej organizacji państwa [Concept of transformation of the strategic planning system of urban and regional development in view of the territorial reform of the state organisation; in Polish], Biuletyn KPZK PAN, 192, Warszawa.

 • Komornicki T., 1999, Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej w krajowej i kontynentalnej sieci transportowej (Dynamika układów komunikacyjnych, przejścia graniczne, ruch tranzytowy [Eastern economic activity zone in national and continental transport networks (Dynamics of communication layouts, border cross points, transit movement); in Polish] [in:] R. Horodeński, M. Rościszewski (ed.), Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej, Wyd. WSE, Bialystok.

 • Krätke S., 1991, Cities in transformation: the case of West Germany, [in:] G. Benko, M. Dunford (eds) Industrial change and regional development, London.

 • Makieła Z., 1998, Infrastruktura techniczna w strukturze regionalnej Polski południowo-wschodniej [Technical infrastructure in the structure of regional south- eastern Poland; in Polish], Wyd. Naukowe AE, Katowice.

 • Rykiel Z., 1997, Relacje centrum-peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej [The center-peripheries relationship in Poland under conditions of political transformation; in Polish], [in:] Kukliński A., (ed.) Problematyka przestrzeni europejskiej, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW, Warszawa.

 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemyslu w Polsce w warunkach transformacji [Spatial adaptation of industry in Poland during the transformation; in Polish], Wyd. Nauk. UAM Poznań.

 • Surazska W., 2001, Przedsiębiorczość słabo wynagradzana [Poorly remunerated entrepreneurship; in Polish], Rzeczpospolita, 27.11.2001.

 • Veltz P., 1991, New models of production organisation and trends in spatial development, [in:] G. Benko, M. Dunford (eds), Industrial change and regional development, London.

 • Zioło Z., 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski południowo-wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania [Transformation of sub-regional structures in southeastern Poland during changes of the economic system; in Polish], Wyd. PAN Kraków.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search