Analysis of the development of land use in the Morava River floodplain, with special emphasis on the landscape matrix

Abstract

The results of an analysis of land use development in the Morava River floodplain (Czech Republic) using GIS from 1836 to the present, are the subject of this article. The results are based on the analysis of historical maps, using the landscape matrix assessment of the Morava River floodplain. The final analyses were processed from land use maps of the floodplain at a scale of 1 : 25,000 in five time horizons. These maps were compared with the present state of landscape by GIS methods. The study area was assessed according to five geomorphological areas from the northern/higher part to the southern/lower part of floodplain. In 1836 the landscape matrix of the floodplain was composed of meadows and forests. Forest components decreased minimally but the changes are more important. The grassland area (meadows and pastures) decreased but arable land, as well as settlements, increased very significantly. In the 1950s the landscape matrix was composed of a mosaic of alluvial forests, meadows and arable land. Currently, the predominant landscape matrix consists of arable land and isolated forest complexes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • AL-ADAMAT, R., DIABAT, A., SHATNAWI, G. (2010): Combining GIS with multicriteria decision making for siting water harvesting ponds in Northern Jordan. Journal of Arid Environments, 74(11): 1471-1477.

 • ANTWI, E. K., KRAWCZYMSKI, R., WIEGLEB, G. (2008): Detecting the effect of disturbance on habitat diversity and land cover change in a post-mining area using GIS. Landscape and Urban Planning, 87(1): 22-32.

 • BAGAR, R., KLIMÁNEK, M. (1999): Hlavní příčiny a důsledky změněných ekologických podmínek v lesních ekosystémech lužní oblasti jižní Moravy. Ochrana přírody, 54(6): 178-182.

 • BENJAMIN, K., DOMON, G., BOUCHARD, A. (2005): Vegetation composition and succession of abandoned farmland: effects of ecological, historical and spatial factors. Landscape Ecology, (2005) 20: 627-647.

 • BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L., JELEČEK, L., KABRDA, J., ŠTYCH, P., JANOUŠEK, Z., WINKLEROVÁ, J. (2015): Land Use Changes in Czechia 1845-2010. Socio- Economic Driving Forces. Heildelberg, Springer.

 • BOGUSZAK, F., CÍSAŘ, J. (1961): Vývoj mapového zobrazení území ČSSR. III. Díl. Mapování a měření českých zemí od pol. 18. stol. do poč. 20. století. Praha, Kartografický a reprodukční ústav.

 • BOGUSZAK, F., ŠLITR, J. (1962): Topografie. Praha, Státní nakladatelství technické literatury.

 • BRAIL, R. K., KLOSTERMAN, R. E. (2001): Planning Support Systems. Integrating GIS, models and visualization tools. ESRI Press, Redlands, CA.

 • BRUS, J., PECHANEC, V., KILIANOVÁ, H., MACHAR, I. (2013): The evolution of the floodplain forests as indicators of landscape changes in the alluvium of the Morava River. 21st International Conference on Geoinformatics 2013, June 20-22, Geoinformatics 2013. Kai Feng; China.

 • BRUS, J., DOBEŠOVÁ, Z., KAŇOK, J., PECHANEC, V. (2010). Design of Intelligent System in Cartography. 9th Roedunet IEEE International Conference, Sibiu, Romania.

 • BUČEK, A., LACINA, J. (1994): Biogeografické poměry. In: Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou (pp. 30-35). Brno, Ústav geoniky AV ČR a ÚLBDT MZLU.

 • CARLSON, B., WANG, D., CAPEN, D., THOMPSON, E. (2004): An evaluation of GIS-derived landscape diversity units to guide landscape-level mapping of natural communities. Journal for Nature Conservation, 12(1): 15-23.

 • CEBECAUEROVÁ, M. (2007): Analýza a hodnotenie zmien štruktúry krajiny (na príklade části Borskej nížiny a Malých Karpát). Geographica Slovaca, 24. Bratislava, Geografický ústav SAV.

 • CLARK, F. S., SLUSHER, R. B. (2000): Using spatial analysis to drive reserve design: A case study of a national wildlife refuge in Indiana and Illinois (USA). Landscape Ecology, 15: 75-84.

 • CUSHMAN, S. A., GUTZWEILER, K., EVANS, J. S., MCGARIGAL, K. (2010): The gradient paradigm: a conceptual and analytical framework for landscape ecology. In: Cushman, S. A., Huettmann, F. [eds.]: Spatial Complexity, Informatics and Wildlife Conservation (pp. 83-108). New York, Springer.

 • CSO (2015): Czech Statistical Office, Public Database [online]. [cit. 10.04.2015]. Available at: https://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=ZPR9010CU&&kapitola_id=10

 • CÍSAŘ, J., BOGUSZAK, F., JANEČEK, J. (1966): Mapování. Praha, SNTL.

 • ČAPEK, R., MIKŠOVSKÝ, M., MUCHA, L. (1992): Geografická kartografie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství.

 • DAUBER, J., HIRSCH, M., SIMMERING, D., WALDHARDT, R., OTTE, A., WOLTERS, V. (2003): Landscape structure as an indicators of biodiversity: Matrix effects on species richness. Agriculture, Ecosystems and Environment, 98: 321-329.

 • DEÁK, A. J. (2007): 200 years of habitat changes and landscape use in the South-Tisza-valley, Hungary. In: Okruszko, T., Maltby, E., Szty³owicz, J., Šwi¹tek, D., Kotowski, W. [eds.]: Wetlands: Monitoring, Modelling and Management (pp. 45-54). London, Taylor & Francis Group.

 • DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., MACKOVČIN, P. (2008): Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. Journal of Landscape Ecology (Brno), 1(2): 22-51.

 • DEMEK, J., MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. (2012): Spatial and temporal trends in land-use changes of Central European landscapes in the last 170 years: a case study from the south-eastern part of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20(3): 2-22.

 • DRUGA, M., FALŤAN, V. (2014): Influences of environmental drivers on land cover structure and its long-term changes: a case study of the villages of Malachov and Podkonice in Slovakia. Moravian Geographical Reports, 22(3): 29-41.

 • FARINA, A., BELGRANO, A. (2006): The Eco-field Hypothesis: Toward a Cognitive Landscape. Landscape Ecology, 21(1): 5-17.

 • FERANEC, J., NOVÁČEK, J. (2009): The CORINE land cover database of Slovakia and its changes in the period 2000-2006. Moravian Geographical Reports, 17(3): 2-9.

 • FERANEC, J., JAFFRAIN, G., SOUKUP, T., HAZEU, G. (2010): Determining changes and flow in European landscapes 1990-2000 using CORINE land cover data. Applied Geography, 30(1): 19-65.

 • FORMAN, R. T. T., GODRON, M. (1993): Krajinná ekologie. Praha, Academia.

 • GEOPORTÁL ČÚZK (2017): State map at scale of 1 : 5,000. [online]. [cit. 24.02.2017]. Available at: http://geoportal.cuzk.cz/(S(32p4uwzxwfstkdm5a1u0wlrt))/Default.aspx?lng=EN&mode=TextMeta&text=dsady_mapy5&side=mapy5&menu=2224&head_tab=sekce-02-gp

 • GERGEL, S. E. (2004): Spatial and non-spatial factors: When do they impact landscape indicators of watershed loading? Landscape Ecology, 20: 177-189.

 • GUSTAVSSON, E., LENNARTSSON, T., EMANUELSSON, M. (2007): Land use more than 200 years ago explains current grassland plant diversity in a Swedish agricultural landscape. Biological Conservation, 138: 47-59.

 • HAMILTON, A. J. (2005): Species diversity or biodiversity? Journal of Environmental Management, 75: 89-92.

 • HANNA, K. C. (1999): GIS for landscape architects. ESRI Press, Redlands, CA.

 • HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., SVOBODA, J. (2009): Longterm changes in land use in the Litava River basin. Acta Pruhoniciana, 91: 31-37.

 • HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA, Z., SVOBODA, J. (2012): Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 20(1): 28-42.

 • HAVLÍČEK, M., PAVELKOVÁ-CHMELOVÁ, R., FRAJER, J., SKOKANOVÁ, H. (2014): The long-term development of water bodies in the context of land use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 22(4): 39-50.

 • HLÁSNY, T. (2007): Geografické informačné systémy - priestorové analýzy. Zvolen, Národné lesnícke centrum - ZEPHYROS.

 • HOECHSTETTER, S., WALZ, U., DANG, L. H., THINH, N. X. (2008): Effects of topography and surface roughness in analyses of landscape structure - a proposal to modify the existing set of landscape metrics. Landscape Online, 3: 1-14.

 • HOHENSINNER, S., HABERSACK, H., JUNGWIRTH, M., ZAUNER, G. (2004): Reconstruction of the Characteristics of a Natural Alluvial River-floodplain System and Hydromorphological Changes following Human Modifications: the Danube River (1912-1991). Research and Applications, 20: 25-41.

 • HOJOVEC, V., DANIŠ, M., HÁJEK, M., VEVERKA, B. (1987): Kartografie. Praha, Geodetický a kartografický podnik.

 • HRESKO, J., PETROVIC, F., MISOVICOVA, R. (2015): Mountain landscape archetypes of the Western Carpathians (Slovakia). Biodiversity and Conservation, 24 (13): 3269-3283.

 • HRNČIAROVÁ, T. (2001): Ekologická optimalizácia poľnohospodárskej krajiny. Modelové územie Dolná Malanta. Bratislava, Veda.

 • KIENAST, F. (1993): Analysis of historic landscape patterns with a geographical information system - a methodological outline. Landscape Ecology, 8: 103-118.

 • KILIANOVÁ, H., PECHANEC, V., LACINA, J., HALAS, P. (2009): Ekotony v současné krajině: Analýza a modelování ekotonů v povodi Trkmanky. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci.

 • KILIANOVÁ, H., PECHANEC, V., SVOBODOVÁ, J., MACHAR, I. (2012): Analysis of the evolution of the floodplain in the alluvium of the Morava River. Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, IV: 1-8.

 • KOLEJKA, J. (1987): Landscape-historical Synthesis. Materials, Methods and Results. Ekólogia (ČSFR), 6(1): 51-62.

 • KOPECKÁ, V., MACHAR, I., BUČEK, A., KOPECKÝ, A. (2013): The Impact of Climate Changes on Sugar Beet Growing Conditions in the Czech Republic. Listy cukrovarnicke a reparske, 129(11): 326-329.

 • KOWALSKA, A. (2012): Changes in the Area of Protected Plant Communities in the Middle Vistula River valley in the second half of the 20th century. Polish Journal of Ecology, 60(1): 19-30.

 • KRAUSMANN, F., HABERL, H., SCHULTZ, N. B., ERB K. H., DARGE, E., GAUBE, V. (2003): Land-use change and socioeconomic metabolism in Austria, Part I: Driving forces of land-use change: 1950-1995. Land Use Policy, 20(1): 1-20.

 • KUBÍČEK, P., MULÍČKOVÁ, E., KONEČNÝ, M., KUČEROVÁ, J. (2011): Flood Management and Geoinformation Support within the Emergency Cycle (EU Example) In: Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment (pp. 77-86). Chennai, India: Springer Berlin Heidelberg.

 • LACINA, D., DEMEK, J., MACKOVČIN, P., HAVLÍČEK, M. (2007): Land use changes in the town of Železna Ruda and its surroundings (Czech Republic) based on the analysis of historical maps from the period 1843-2005. Silva Gabreta, 13(3): 269-284.

 • LAUSCH, A., BLASCHKE, T., HAASE, D., HERZOG, F., SYRBE, R. U., TISCHENDORF, L., WALZ, U. (2015): Understanding and quantifying landscape structure - A review on relevant process characteristics, data models and landscape metrics. Ecological Modelling, 295: 31-41.

 • LIANG, Y., HE, H. S., LEWIS, B. L. (2011): Responses of tree species to climate warming at different spatial scales. Chinese Geographical Science, 21(4): 427-436.

 • LIPSKÝ, Z. (1995): The changing face of the Czech rural landscape. Landscape and Urban Planning, 31: 39-45.

 • LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W. (2010): Geographical information systems and science (3rd edition). Chichester, John Wiley & Sons.

 • MACKOVČIN, P. (2009): Land use categorization based on topographic maps. Acta Pruhoniciana, 91: 5-14.

 • MACKOVČIN, P., BALATKA, B., DEMEK, J., KIRCHNER, K., SLAVÍK, P. (2009): Geomorfologické jednotky. Mapa měřítka 1 : 500,000. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky. Oddíl 4. Přírodní krajina, Pododdíl 4.4. Reliéf, mapa č. 80, s. 122-123. Praha, MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

 • MADĚRA, P., ÚRADNIČEK, L. (2000): Preliminary Study of Oak and Ash Growth Response on Changed Conditions of the Floodplain Forest Geobiocoene Hydrological Regime. In: Kulhavý, J., Hrib, M., Klimo, E. (2000): Management of Floodplain Forest in Southern Moravia (pp. 143-154). Židlochovice.

 • MADĚRA, P., ŘEPKA, R., ŠEBESTA, J., KOUTECKÝ, T., KLIMÁNEK, M. (2013): Vascular plant biodiversity of floodplain forest geobiocoenosis in lower Morava River basin (forest district Tvrdonice), Czech Republic. Journal of Landscape Ecology (Brno), 6(2): 34-64.

 • MACHAR, I. (2008): Changes in the fragmentation and ecological stability of the floodplain forest geobiocenosis of the Morava River floodplain in the course of the 20th century. Journal of Landscape Ecology (Brno), 1: 38-48.

 • MACHAR, I. (2009): Conservation and Management of Floodplain Forests in the Protected Landscape Area Litovelske Pomoravi (Czech Republic) Introduction. In: Machar, I.: Conservation and Management of Floodplain Forests in the Protected Landscape Area Litovelske Pomoravi (Czech Republic) (pp. 7-108). Olomouc, Palacky University.

 • MACHAR, I., ANTONIN, V., CERMAK, P., HORCICKO, I., HRADILEK, Z., JANKOVSKY, L., JOHN, F., KOSTKAN, V., KULHAVY, J., KURFURST, P., LACINA, J., MACKA, Z., MERTA, L., MRKVA, R., SANKA, M., SIMON, J., VAGNER, A. (2009): History, Biodiversity, and Management of Floodplain Forest (Case Study of National Nature Reserve of Vrapac, Czech Republic). In: History, Biodiversity, and Management of floodplain Forest (Case Study of National Nature Reserve of Vrapac, Czech Republic) (pp. 1-140). Book Series: Univerzita Palackeho Monographie.

 • MACHAR, I. (2010): Attempt to summarize the problems: Is a sustainable management of floodplain forest geobiocoenoses possible? In: Machar, I. [ed.]: Biodiversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (pp. 189-226). Olomouc, Palacky University.

 • MACHAR, I. (2012a): Changes in Ecological Stability and Biodiversity in a Floodplain Landscape. In: Machar, I. [ed.]: Applying Landscape Ecology in Conservation and Management of the Floodplain Forest (Czech Republic) (pp. 73-87). Olomouc, Palacky University.

 • MACHAR, I. (2012b): Protection of nature and landscapes in the Czech Republic. Selected current issues and possibilities of their solution. In: Machar, I., Drobilová, L. [eds.]: Ochrana prirody a krajiny v České Republice. Vol. I. and II. Olomouc, Palacky University.

 • MACHAR, I. (2013a): The Effect of Landscape Character Change on the Recreation Function of a Water Management Construction in the Landscape. Case study: Bata Canal, South Moravia (Czech Republic). In: Fialova, J., Kubickova, H. [eds.]: Public Recreation and Landscape Protection - with Man Hand in Hand (pp. 190-195). Conference Proceedings.

 • MACHAR, I. (2013b): Applying of Classification Systems of Floodplain Forest Ecosystems to Sustainable Forest Management Strategy in the Czech Republic. In: Geoconference on Water resources, Forest, Marine, and Ocean Ecosystems (pp. 765-770). Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, Albena Bulgaria.

 • MÁČKA, Z. (2009): Geology, Geomorphology and Human Impact over the Fluvial System. In: Machar, I. et al. [eds.]: History, Biodiversity, and Management of Floodplain Forest (Case study of National Nature reserve of Vrapac, Czech republic) (pp. 27-40). Book Series: Univerzita Palackeho Monographie.

 • McGARIGAL, K., CUSHMAN, S. A. (2005): The gradient concept of landscape structure. In: Wiens, J., Moss, M. [eds.]: Issues and Perspectives in Landscape Ecology (pp. 112-119). Cambridge University Press.

 • McGARIGAL, K., TAGIL, S., CUSHMAN, S. A. (2009): Surface metrics: an alternative to patch metrics for the quantification of landscape structure. Landscape Ecology, 24: 433-450.

 • NELSON, T., BOOTS, B. (2005): Identifying insect infestation hot spots: an approach using conditional spatial randomization. Journal of Geographical Systems, 7: 291-311.

 • OPRSAL, Z., KLADIVO, P., MACHAR, I. (2016): The Role of Selected Biophysical Factors in Long-term Land-use Change of Cultural Landscape. Applied Ecology and Environmental Research, 14 (2): 23-40.

 • OTÝPKOVÁ, Z., CHYTRÝ, M., TICHÝ, L., PECHANEC, V., JONGEPIER, J. W., HÁJEK, O. (2011): Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere. Biologia, 66(2): 266-274.

 • PAUKNEROVÁ, E., KUČERA, T. [eds.] (1997): Informační zdroje pro využití nástrojů GIS v ochraně přírody a krajiny. Praha, AOPK ČR.

 • PECHANEC, V., BURIAN, J., KILIANOVÁ, H., NĚMCOVÁ, Z. (2011a): Geospatial analysis of the spatial conflicts of flood hazard. Moravian Geographical Reports, 19(4): 11-19.

 • PECHANEC, V., BRUS, J., MIŘIJOVSKÝ, J. (2011b): Monitoring of snow risks by geo-sensors in urban areas. 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2011, (pp. 653-660). Albena, Bulgaria.

 • PECHANEC, V. (2012): GIS v ochraně přírody a krajiny. In: Machar, I. et al.: Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení (pp. 738-748). Olomouc, Univerzita Palackého.

 • PECHANEC, V., VÁVRA, A., HOVORKOVÁ, M., BRUS, J., KILIANOVÁ, H. (2014): Analyses of moisture parameters and biomass of vegetation cover in southeast Moravia. International Journal of Remote Sensing, 35(3): 967-987.

 • PECHANEC, V., BRUS, J., KILIANOVÁ, H., MACHAR, I. (2015): Decision support tool for the evaluation of landscapes. Ecological Informatics, 30: 305-308.

 • RULF, J. (1994): Pravěké osídlení střední Evropy a niva. In: Rulf, J.: Archeologie a krajinná ekologie (pp. 55-64). Most, Nadace projekt Sever.

 • SALVATI, L., TOMBOLINI, I. (2013): Cropland vs Forests: Landscape Composition and Land-use Changes in Peri- Urban Rome (1949-2008). WSEAS Transactions on Environment and Development, 9(4): 278-289.

 • SIMON J., MACHAR I., BUČEK A. (2014): Linking the historical research with the growth simulation model of hardwood floodplain forests. Polish Journal of Ecology, 62 (2): 273-288.

 • SKALOŠ, J. et al. (2011): Using old military maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes - case study (Czech Republic) Applied Geography, 31: 426-438.

 • SKOKANOVÁ, H., HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., CHRUDINA, Z., MACKOVČIN, P., RYSKOVÁ, R., SLAVÍK, P., STRÁNSKÁ, T., SVOBODA, J. (2012): Development of land use and main land use change processes in the period 1836-2006: case study in the Czech Republic. Journal of Maps, 8(1): 88-96.

 • STUPARIU, M. S., PATRU-STUPARIU, I., CUCULICI, R. (2010): Geometric approaches to computation 3D-landscape metrics. Landscape Online, 24: 1-12.

 • ŠTĚRBA, O. [ed.] (1999): Obnova ekologického kontinua řeky Moravy. Olomouc, Palacký University in Olomouc.

 • TOCKNER, K., STANFORD, J. A. (2002). Riverine flood plains: present state and future trends. Environmental Conservation, 29(3): 308-330.

 • TOMLINSON, R. (2003): Thinking About GIS: geographic information system planning for managers. ESRI Press, Redlands, CA.

 • TRÉMOLIERES, M., SCHNITZLER, A. (2007): Floodplain Protection, Restoration, Management. Why and How. Paris, Lavoisier SAS.

 • VAN DER PLOEG, P. R., SCHWEIGERT, P. (2001): Elbe river flood peaks and postwar agricultural land use in East Germany. Naturwissenschaften, 88(12): 522-525.

 • VAN DOORN, A. M., BAKKER, M. M. (2007): The destination of arable land in a marginal agricultural landscape in South Portugal: an exploration of land use change determinants. Landscape Ecology, 22(7): 1073-1087.

 • WU, K., ZHANG, H. (2012): Land use dynamics, built-up land expansion patterns, and driving forces analysis of the fast-growing Hangzhou metropolitan area, eastern China (1978-2008). Applied Geography, 34: 137-145.

 • ZHANG X., HU, H., XU, J., YIN, H. (2011) Coordination of urbanization and water ecological environment in Shayinghe river basin, China. Chinese Geographical Science, 21(4): 476-495.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search