The Identification of Residents with their Region and the Continuity of Socio-Historical Development / Identifikace Obyvatel Se Svým Regionem A Kontinuita Socio-Historického Vývoje

Open access

Abstract

The regional identity of inhabitants in typologically different regions, which differ mainly in terms of the continuity of their socio-historical development, is examined in this article using the example of two case study areas. An important dimension of the concept of any population’s regional identity is the phenomenon of the identification of inhabitants with their region, and this is subject to analysis in this paper. The research demonstrated that a stronger form of the identity phenomenon could be reported for the case study region in which socio-historical development had an uninterrupted continuity. The observed findings helped to confirm the importance of long-term processes in a region’s formation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BARTOŠ J. SCHULZ J. TRAPL M. (1982): Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Svazek VIII. Ostrava Profil 355 pp.

 • BARTOŠ J. SCHULZ J. TRAPL M. (1994): Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Svazek XIII. Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci 228 pp.

 • BREAKWELL G. M. (1992): Processes of self-evaluation: efficacy and estrangement. In: Breakwell G. M. [ed.]: Social psychology of identity and the self concept. London Surrey University Press p. 35-55.

 • ČAPKA F. SLEZÁK L. VACULÍK J. (2005): Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno CERM 359 pp.

 • DANĚK P. (1993): Moravian and Silesian nationalities: a new phenomenon in the ethnic map of Czech lands? Geojournal Vol. 30 No. 3 p. 249-254.

 • CHROMÝ P. (2003): Formování regionální identity. In: Jančák V. Chromý P. Marada M. [eds.]: Geografie na cestách poznání: Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka. Praha Univerzita Karlova p. 163-178.

 • CHROMÝ P. JANŮ H. (2003): Regional identity activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitates Carolinae. Geographica No. 1 p. 105-117.

 • CHROMÝ P. JANČÁK V. MARADA M. HAVLÍČEK T. (2011): Venkov - žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie Vol. 116 No. 1 p. 23-45.

 • CHROMÝ P. KUČEROVÁ S. KUČERA Z. (2009): Regional Identity Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders. The Case of Czechia. Regions and Regionalism Vol. 9 No. 2 p. 9-19.

 • CHROMÝ P. SKÁLA J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie. Sborník ČGS Vol. 115 No. 2 p. 223-246.

 • CZSO (1951): Soupisy obyvatelstva v Československu v letech 1946 a 1947. Praha Státní úřad statistický 561 pp.

 • CZSO (2003a): Sčítání lidu domů a bytů 2001 - okres Jeseník [online]. Olomouc: CZSO 2003 [online]. [cit. 23.11.2010]. Accessible at: http://www.czso.cz/xm/edicniplan.nsf/p/13-7103-03

 • ZICH F. (2003): Regionální identita obyvatel v pohraničí. In: Zich F. [ed.]: Sborník příspěvků z konference “Evropská národní či regionální identita?” Praha Sociologický ústav 262 pp.

 • ZIMMERBAUER K. (2011): From image to identity: building regions by place promotion. European Planning Studies Vol. 19 No. 2 p. 243-260.

 • ZIMMERBAUER K. PAASI A. (2013): When old and new regionalism collide: deinstitutionalization of regions and resistance identity in municipality amalgamations. Journal of Rural Studies Vol. 30 p. 31-40.

Search
Journal information
Impact Factor

IMPACT FACTOR 2018: 1.870
5-year IMPACT FACTOR: 1.858

CiteScore 2018: 2.07

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.445
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.877

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 159 62 5
PDF Downloads 84 40 0