The Identification of Residents with their Region and the Continuity of Socio-Historical Development / Identifikace Obyvatel Se Svým Regionem A Kontinuita Socio-Historického Vývoje

Miloslav Šerý 1
 • 1 Department of Human Geography and Regional Development Faculty of Science, University of Ostrava, Kranichova 8, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Czech Republic

Abstract

The regional identity of inhabitants in typologically different regions, which differ mainly in terms of the continuity of their socio-historical development, is examined in this article using the example of two case study areas. An important dimension of the concept of any population’s regional identity is the phenomenon of the identification of inhabitants with their region, and this is subject to analysis in this paper. The research demonstrated that a stronger form of the identity phenomenon could be reported for the case study region in which socio-historical development had an uninterrupted continuity. The observed findings helped to confirm the importance of long-term processes in a region’s formation.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • BARTOŠ, J., SCHULZ, J., TRAPL, M. (1982): Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Svazek VIII. Ostrava, Profil, 355 pp.

 • BARTOŠ, J., SCHULZ, J., TRAPL, M. (1994): Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Svazek XIII. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 228 pp.

 • BREAKWELL, G. M. (1992): Processes of self-evaluation: efficacy and estrangement. In: Breakwell, G. M. [ed.]: Social psychology of identity and the self concept. London, Surrey University Press, p. 35-55.

 • ČAPKA, F., SLEZÁK, L., VACULÍK, J. (2005): Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno, CERM, 359 pp.

 • DANĚK, P. (1993): Moravian and Silesian nationalities: a new phenomenon in the ethnic map of Czech lands? Geojournal, Vol. 30, No. 3, p. 249-254.

 • CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. [eds.]: Geografie na cestách poznání: Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka. Praha, Univerzita Karlova, p. 163-178.

 • CHROMÝ, P., JANŮ, H. (2003): Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitates Carolinae. Geographica, No. 1, p. 105-117.

 • CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov - žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, Vol. 116, No. 1, p. 23-45.

 • CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders. The Case of Czechia. Regions and Regionalism, Vol. 9, No. 2, p. 9-19.

 • CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie. Sborník ČGS, Vol. 115, No. 2, p. 223-246.

 • CZSO (1951): Soupisy obyvatelstva v Československu v letech 1946 a 1947. Praha, Státní úřad statistický, 561 pp.

 • CZSO (2003a): Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - okres Jeseník [online]. Olomouc: CZSO, 2003 [online]. [cit. 23.11.2010]. Accessible at: http://www.czso.cz/xm/edicniplan.nsf/p/13-7103-03

 • ZICH, F. (2003): Regionální identita obyvatel v pohraničí. In: Zich, F. [ed.]: Sborník příspěvků z konference “Evropská, národní či regionální identita?” Praha, Sociologický ústav, 262 pp.

 • ZIMMERBAUER, K. (2011): From image to identity: building regions by place promotion. European Planning Studies, Vol. 19, No. 2, p. 243-260.

 • ZIMMERBAUER, K., PAASI, A. (2013): When old and new regionalism collide: deinstitutionalization of regions and resistance identity in municipality amalgamations. Journal of Rural Studies, Vol. 30, p. 31-40.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche