Application of Phase Trajectories to the Problems of Exploitation of Axial Piston Pumps

Open access

Application of Phase Trajectories to the Problems of Exploitation of Axial Piston Pumps

In this paper, the author presents the possibility of using phase trajectory for detecting damage in an axial piston pump. The wear on main part of pump elements, such as the rotor and the valve plate, was investigated, and phase trajectories were determined based on vibration signal measured in three directions on the pump's body. In order to obtain a quantitative measure of the analyzed trajectory, the Atp, i parameter was introduced, and the relation between this parameter and the wear on the pump's parts was determined.

Batko W.: Nowe idee w budowie systemów monitorujących. Przegląd Mechaniczny, nr 11 z 2007, str. 43-47.

Murrenhoff H., Scharft S.: Wear and Friction of ZRCG-Coated Pistons of Axial Piston Pumps. International Journal of Fluid Power. Vol. 7, no. 3, November 2006.

Stojek J. Zastosowanie nieparametrycznych metod analizy sygnału w ocenie stanu zużycia zespołu wirnika pompy wielotłoczkowej. Hydraulika i Pneumatyka, nr 3, czerwiec 2010.

Bogusz W.: Stateczność techniczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.

Cempel C.: Diagnostyka maszyn. Wyd. Międzyresortowe Centrum Naukowe, Radom 1992.

Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.

Żółtowski B., Cempel C.: Inżynieria diagnostyki maszyn. Praca zbiorowa. Wydawnictwo PTDT, Radom 2004.

Archive of Mechanical Engineering

The Journal of Committee on Machine Building of Polish Academy of Sciences

Journal Information


CiteScore 2016: 0.44

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.162
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.459

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 99 72 4
PDF Downloads 59 43 0