Lean Management Concept in Hospital Management – Possibilities and Limitations

Open access

Abstract

With reference to the current situation of national public hospitals, the article presents the possibility to implement the Lean Management concept in hospital management. Numerous common features connecting the management of commercial entities with the management of healthcare institutions are indicated. It has been stated that the management of contemporary organizations, regardless of the type of conducted operations, needs to focus on customer/patient satisfaction, financial liquidity and high quality. The purpose of the article is to assess the possibility to implement the Lean Management concept in hospitals. In particular, an attempt was made on the basis of a pilot survey to assess the introduction of the above concept in two selected hospitals. Critical analysis of the literature on the subject, the analysis of research results of other authors, casual interview, observation of practice as well as a survey based on the prepared questionnaire were used to achieve the purpose.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Błoński M. Kondracki K. 2004 Zarządzanie na przełomie wieków Hays Personnel Warszawa.

 • Czerska J. 2009 Doskonalenie strumienia wartości Difin Warszawa.

 • Flinchbaugh J. 2006 The Hitchbikers’ss Guide to Lean Society of Manufacturing Engineers Dearborn.

 • Getzen T.E. 2000 Ekonomika zdrowia PWN Warszawa.

 • Graban M. 2011 Lean Hospitals - Improving Quality Patient Safety and Employee Satisfaction Productivity Press Publishing San Francisco.

 • Grycuk A. 2016 Bariery w stosowaniu koncepcji Lean Management Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 3.

 • Horbal R. et al. 2010 Minione 10 lat ruchu lean w Polsce. Wnioski i perspektywy [w:] T. Koch (ed.) X Międzynarodowa Konferencja Lean Manufacturing. Materiały konferencyjne LEIP Wrocław.

 • http://lean.org.pl/dan-jones-w-szczuplych-szpitalach-pacjenciszybciej-zdrowieja/#accessed 15.08.2017.

 • http://lean.org.pl/lean-healthcare/ accessed 13.08.2017.

 • http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf accessed 11.08.2017.

 • https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/1_system-opiekizdrowotnej-w-polsce_D.Fal_.pdf accessed 11.08.2017.

 • https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/1_system-opiekizdrowotnej-w-polsce_D.Fal_.pdf. accessed 12.08.2017.

 • Jones T.D. 2015 Four lessons on Lean Healthcare http://www.leanuk.org/articlepages/articles/2015/february/19/four-lessons-on-lean-healthcare.aspx accessed 26.01.2018.

 • Jończyk J. 2012 Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w publicznych szpitalach [in:] T. Listwan M. Stor (eds) Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim Research Papers of the Wrocław University of Economics no. 248 t 1 Problemy Zarządczo-Ekonomiczne Wrocław.

 • Kenney Ch. 2011 Transforming Health Care: Virginia Mason Medical Center’s Pursuit of the Perfect Patient Experience CRC Press San Francisco.

 • Liker J.K. 2016 Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata MT Biznes Warszawa.

 • Lisiński M. Ostrowski B. 2006 Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa Antykwa Kraków- Kluczbork.

 • Ludwiczak A. 2017 Pozyskiwanie informacji od klienta w kształtowaniu jakości usług zdrowotnych w ujęciu procesowym [in:] S. Nowosielski G. Osbert-Pociecha (eds) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław.

 • Łazicki A. et al. 2011 Systemy zarządzania przedsiębiorstwem: techniki Lean Management i Kaizen Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa.

 • Osbert-Pociecha G. 2007 Lean Management jako ogólna koncepcja transformacji przedsiębiorstw [in:] J. Lichtarski (ed.) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław. Raport EHCI 2016 https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/1_system-opieki-zdrowotnej-w-polsce_D.Fal_.pdf. 9 accessed 12.10.2017.

 • Raport Najwyższej Izby Kontroli „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r.” www.nik.gov.pl/plik/id7653 vp9595.pdf. accessed 10.09.2017.

 • Szewieczek A. 2013 Lean Management jako innowacja zarządcza w szpitalu Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786 Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia nr 64/1 Szczecin.

 • Teleghani M. 2010 Key factors for implementing the lean manufacturing system Journal of American Science no. 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. nr 112 poz. 654 ze zmianami w 2016 poz. 960.

 • Walentynowicz P. 2013 Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.

 • Wiśniewska M. Konieczyńska E. 2011 Lean management narzędziem doskonalenia zarządzania szpitalem Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą no. 54 Bydgoszcz http://www.pszw.edu.pl/pl/publikacje/item/924--tomt054-11 accessed 15.09.2017.

 • Womack J.P. Jones D.T. 1990 The Machine that Changed the World Macmillan New York.

 • Womack J.P. Jones D.T. 2008 Lean thinking - szczupłe myślenie: eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie ProdPress.com Wrocław.

 • Womack J.P. Jones D.T. 2010 Szczupłe rozwiązania czyli jak przedsiębiorstwa i ich klienci mogą pomnażać korzyści ze wzajemnej współpracy stosując zasady Lean Management Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska Wrocław

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 109 49 5
PDF Downloads 75 38 5