Economic and social aspects of merger of territorial self-government units – Polish experience

Open access

Abstract

The article deals with the issues of merging Local Government Units (LGU). Based on Polish experience related to the unique process of integration of the city and the commune of Zielona Góra in 2015, the authors present the most important economic and social aspects of combining local government units. The article also presents important elements of the process of creating a new functional area from two different neighbouring local government units. Moreover, the exemplified research results, carried out in 2018 among residents of the commune annexed to the city, concerning the economic and social effects of the integration process, made available by the City of Zielona Góra for the purposes of this article, were presented and discussed there. At the same time, a synthetic evaluation of this process was carried out in the light of the documents analysed in the article that form the basis of the merger process and presented results of empirical research.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Application to the Minister of Administration and Digitization of the Republic of Poland for a regulation regarding the merger of Zielona Góra City and Zielona Góra Commune into one local government unit Annex to Resolution No. LXIX.607.2014 of the Zielona Góra City Council of 8 July 2014. Zielona Góra City Council 2014 [online] Available at: http://bip.zielonagora.pl/system/obj/37950_0607-LXIX-2014-z01.pdf

 • Czornik M. (2013) Miasto i jego produkty [in:] Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach no. 147 Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju pp. 36 – 52

 • Declaration No. LXVI.1.2014 of the Zielona Góra City Council of May 6 2014 regarding the merger of Zielona Góra City and Commune as well as the appendix “Zielona Góra Contract”

 • Diagnosis of economic and social effects of the connection of Zielona Góra City and Commune (research report) (2018) Zielona Góra pp. 1-55 - Document provided by the City of Zielona Góra

 • Dubicki P. Kułyk P. (2018) Proces integracji miasta z gminą wiejską. Przykład Zielonej Góry [in:] Studia Miejskie vol. 32 pp. 113-124 [online] Available at: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2019/05/S_Miejskie_32_2018-Dubicki.pdf

 • Gołębiowska A. Zientarski P. Stępień E. (2016) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej a samorząd terytorialny [in:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne Warszawa pp. 13-23.

 • Journal of Laws 1994 no. 124 item 607 European Charter of Local Self-Government. Art. 3 points 1 and 2.

 • Journal of Laws 1997 No. 78 item 483 - The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997

 • Journal of Laws 2003 No. 166 item 1612 - Act of 29 August 2003 about official names of towns and physiographic objects

 • Journal of Laws 2019 item 506 - Act of 8 March 1990 on local government

 • Mańka-Szulik M. (2015) Samorząd terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie z. 79 nr kol. 1930.

 • OECD (2012) Redefining „Urban”. A New Way to Measure Metropolitan Areas. Paris: OECD Publishing.

 • Parysek J. (2015) Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin [in:] Ruch prawniczy ekonomiczny i socjologiczny no. 3 pp. 27-46.

 • Regulation of the Council of Ministers of 29 July 2014 on the merger of communes establishing the boundaries of some municipalities and cities granting some towns the status of a city and changing the seat of the commune authorities (Journal of Laws 2014 item 1023).

 • Sławicki P. (2013) Samorząd w uregulowaniach Konstytucji z 1997 r. [in:] M. Klimek J. Czerw B. Więckiewicz Samorząd gminny w III Rzeczpospolitej. Doświadczenia i perspektywy Lublin p. 92

 • Szewczuk J. (2016) Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy i dlaczego muszą współpracować? [in:] Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju Związek Miast Polskich Poznań pp. 13-26.

 • Szewczuk J. Potkański T. (2016) Integracja systemu zarządzania rozwojem obszarów funkcjonalnych – rekomendacje metodologiczne [in:] Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju Związek Miast Polskich Poznań pp. 117-126.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 48 48 3
PDF Downloads 36 36 2