The role of the EFQM model in precepting quality in Polish enterprises

Open access

Abstract

The purpose of the paper is to determine the degree of Polish companies’ maturity applying for Quality of the Year certification based on the EFQM excellence model. The study was conducted using a questionnaire (CAWI – computer assisted web interview). Company to get certified Quality of the Year had to get in the field of self-assessment carried out by the EFQM model at least 56%. Results and its analysis showed that among the 49 analyzed large companies seeking Quality of the Year certification only 3 achieved a value of 80% and above. Among the 10 companies selected for analysis only 3 has taken improvement actions. Based on the study carried out, the authors demonstrated that the analyzed companies that have been certified Quality of the Year are mature and conscious of quality, continuously improve, and apply modern techniques (traditional quality management tools, new quality management tools, quality management methods). The factors that determine the maturity and the awareness of the company in terms of quality are the elements included in the EFQM model (1. Leadership. 2. Vision, strategy, policy. 3. Human resources management. 4. Resource Management. 5. Process Management. 6. Customer satisfaction. 7. Employee satisfaction. 8. Cooperation with the environment. 9. Achievements companies in relation to the goals), as well as the awareness and the ability to use modern techniques.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ahmada R. Jankala R. and Jankalova M. (2016). The application of the EFQM excellence model by the evaluation of corporate social responsibility activities of companies. Procedia Economics and Finance 39 pp. 660-667.

 • Anastasiadou S.D. Zirinogloub P.A. (2015). EFQM dimensions in Greek Primary Education System. Procedia Economics and Finance 33 pp. 411-431.

 • Asif M. Gouthier M.H. (2014). What service excellence can learn from business excellence models. Total Quality Management and Business Excellence 25(5-6) pp. 511-531.

 • Bazanowski W. Błaszczyk F. (2004). Pojęcie i koncepcje jakości. Antidotum 4 pp. 34.

 • Beer M. Nohria N. (2000). Breaking the Code of Change. Harvard Business Review 78(3) pp. 133-141.

 • Boulter L. (2005). Report on EFQM and BQF funded study into the impact of the effective implementation of organizational excellence strategies on key performance results. Centre of Quality Excellence the University of Leicester.

 • Choshin M. Ghaffari A. (2017). An investigation of the impact of effective factors on the success of e-commerce in small - and medium-sized companies. Computers in Human Behavior 66(1) pp. 67-74.

 • Dahlgaard J.J. Chen C.K. Jang J.Y. Banegas L.A. Dahlgaard-Park S.M. (2013). Business excellence models: limitations reflections and further development. Total Quality Management and Business Excellence 24(5-6) pp. 519-538.

 • Ejdys J. Kobylińska U. Lulewicz-Sas A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej pp. 229.

 • Escrig A. B. Lilian M. de Menezes. (2015). What characterizes leading companies within business excellence models? An analysis of “EFQM Recognized for Excellence” recipients in Spain. Production Economics (169) pp. 362-375.

 • Gerolamo M.C. Poltronieri C.F. Yamada T.T. and Cintra A.L.B. (2014). How do Brazilian companies do it? Quality Management Procedia - Social and Behaviorak Sciences 3rd International Conference on Educational Research CY-ICER 2014 30 January-1 February 2014 Lefkosa North Cyprus pp. 995-1000.

 • Godzwon Z. (2007). Samoocena jako narzędzie zarządzania jakością usługi edukacyjnej w szkole wyższej. Problemy Jakości 07 pp. 40-45.

 • Haffer R. (2011). Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika s. 582.

 • He Z. Hill J. Wang P. Yue G. (2011). Validation of the theoretical model underlying the Baldrige criteria: evidence from China. Total Quality Management 22(2) pp. 243–263.

 • Henrykowski W. (2003). Krajowa narodowa jednostka partnerska EFQM. Problemy Jakości 4 pp. 43-45.

 • Heras I. (2010). ISO 9001 Vs. EFQM: A comparative analysis based on external independent data. 4th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management Donostia – San Sebastián September 8th-10th pp. 1575-1582.

 • Kacała J. Kołaczyk E. (2012). Efektywność wdrażania modelu doskonałości EFQM. In: A. Wierzbic M. Wąsowicz ed. Trendy transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe UE 274 pp. 157-166.

 • Kacała J. Wierzbic A. (2015). Od systemów znormalizowanych do doskonałości biznesowej. Management Forum 3(4) pp. 28-32.

 • Karimi A. Safari H. Hashemi S.H. Kalantar P. (2014). A study of the Baldrige award framework using the applicant scoring data. Total Quality Management Business Excellence 25(5-6) pp. 461-477.

 • Leman-Tomaszewska M. Latowska K. Kłos Z. and Koper K. (2012). Postrzeganie stosowania modelu doskonałości EFQM w kontekście sukcesu rynkowego. Zarządzanie i Finanse 10(3) cz. 1 pp. 157-169.

 • Molenda M. (2012). Znaczenie wartości organizacyjnych w rozwoju kultury jakości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 63a(1891) pp. 209-219.

 • Recha M. (2009). Samoocena organizacji. Problemy Jakości 8 pp. 45-49.

 • Rogala P. (2013). Model Doskonałości EFQM 2013 – ewolucja a nie rewolucja. Problemy Jakości 11 pp. 4-6.

 • Rusjan B. (2005). Usefulness of the EFQM Excellence model: theoretical explanation of some conceptual and methodological issues. Total Quality Management 16(6) pp. 363-380.

 • Sampaio P. Saraiva P. Monteiro P. (2012). A comparison and usage overview of business excellence models. TQM 24(2) pp. 181-200.

 • Simpson C.H. (2016). Competition for foundation patronage and the differential effects of prestige on the grant market success of social movement organisations. Social Networks 46(7) pp. 29-43.

 • Skrzypek A. (2014). Jakościowe aspekty doskonalenia zarządzania organizacją. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 100 seria Administracja i Zarządzanie 2.1 pp. 131-146.

 • Skrzypek E. (2010). Doskonalenie jakości jako szansa na sukces organizacji. Współczesne Zarządzanie 3 pp. 42-50.

 • Szczepańska K. (2012). Doskonalenie i samoocena w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie. Problemy Zarządzania 10(2 (37)) pp. 9-27.

 • Wolniak R. (2010). Nowy model doskonałości EFQM. Problemy Jakości 09 pp. 4-8.

 • Zymonik J. (2009). Polska Nagroda Jakości w świetle

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 73 73 26
PDF Downloads 79 79 27