Young people as a subject of human resources management in the third sector organizations

Open access

Summary

In democratic societies, citizens join as volunteers in the management of various areas of the social sphere. They do this by engaging in non-profit organizations’ activities. People are the basis for the functioning of these entities, so it is possible to use appropriately adapted HRM methods and tools.

The important part of the social workforce of non-profit organizations is young people (up to the age -of 26). The article presents the results of research on the experiences of young volunteers - the characteristics of their involvement and their participation in personnel processes.

The purpose of the article is to identify the number and types of third-sector organizations, which young people have been involved in, as well as the characteristics of work performed by them in those subjects.

Moreover, the article’s aim is to diagnose of personal processes that these persons have been engaged in and to ascertain how do they evaluate their work experience in the organizations, which were analyzed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Adamiak P. Charycka B. Gumkowska M. (2016) Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badania Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa.

 • 2. Ahmed R. (2013) Employee Recruitment and Selection Procedures of NGOs in Bangladesh: A Study on BRAC “Asian Business Review” Vol. 2 No. 1 Iss. 3 pp. 24-30.

 • 3. Anheier H. (2005) Nonprofit Organizations: Theory Management Policy Routledge New York.

 • 4. Baluch McCandless A. (2012) Human Resource Management in Nonprofit Organizations Routledge New York.

 • 5. Bartoszek A. Dąbrowska-Pięda I. (2009) Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych [in:] Barański M. (ed.) Zarządzanie organizacją pozarządową w Unii Europejskiej Wyd. Śląsk Katowice.

 • 6. Baranyi E.E. (2011) Volunteerism and Charitable Giving among the Millennial Generation: How to Attract and Retain Millennials Dissertations Theses and Capstone Projects Paper 451 Kennesaw State University Kennesaw.

 • 7. Bogacz E. (2009) Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych [in:] Bogacz-Wojtanowska E. Rymsza M. (eds) Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych ISP Warszawa.

 • 8. Burke R.J. Cooper C.L. (2012) Human Resource Management in the Non profit Sector: Passion Purpose and Professionalism Edward Elgar Publishing Cheltenham.

 • 9. Bussell H. Forbes D. (2002) Understanding the volunteer market: The what where who and why of volunteering “International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing” No. 7 pp. 244-257.

 • 10. Ciekanowski Z. (2010) Metody wdrażania i proces adaptacyjny pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku Płońsk.

 • 11. Cnaan R. A. Smith K. A. Holmes K. Haski-Leventhal D. Handy F. Brudney J. L. (2010) Motivations and Benefits of Student Volunteering: Comparing Regular Occasional and Non-Volunteers in Five Countries “Canadian Journal of Non profit and Social Economy Research” Vol. 1 No. 1 pp. 65-81..

 • 12. Cordeaux R. (2017) Young People & Nonprofit Work Imagine Canada Toronto.

 • 13. Costa C.A. Chalip L. Green B.Ch. Simes C. (2006) Reconsidering the Role of Training in Event Volunteers’ Satisfaction “Sport Management Review” Vol. 9 Iss. 2 pp. 165-182 https://doi.org/10.1016/S1441-3523(06)70024-9.

 • 14. Day N. (2013) Managing Volunteers: how to maximize your most valuable resource Praeger Santa Barbara.

 • 15. Drucker P. (1995) Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka Fundusz Współpracy Warszawa.

 • 16. Fudaliński J. (2013) Perspektywa rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce Difin Warszawa.

 • 17. Gliński P. (2006) Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego IFiS PAN Warszawa.

 • 18. Hudson M. (1997) Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego Fundusz Współpracy Warszawa.

 • 19. Kafel T. (2014) Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych Wydawnictwo UE w Krakowie Kraków.

 • 20. McGinnis J. (2011) The young and restless: generation Y in the non profit workforce “Public Administration Quarterly” Vol. 35 No. 3 pp. 342-362 DOI: 10.2307/41506761.

 • 21. Mulhare E.M. (1999) Mindful of the future: strategic planning ideology and the culture of nonprofit management „Human Organization” Vol. 58 No. 3 DOI: 10.17730/humo.58.3.975v78735176943v.

 • 22. Penc J. (2007) Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałania w organizacji Difin Warszawa.

 • 23. Pynes J. E. (2013) Human Resources Management for Public and Nonprofit Organizations Jossey Bass san Francisco.

 • 24. Rodwell J.J. Teo S.T.T. (2008) The influence of strategic HRM and sector on perceived performance in health service organizations “The International Journal of Human Resource Management” No. 10 pp. 1825-1841.

 • 25. Rustecki W. (ed.) (2011) Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Warszawa.

 • 26. Stankiewicz J. Bortnowska H. Seiler B. (2017) Zaangażowanie młodych uczestników rynku pracy w działalność organizacji pozarządowych jako czynnik sprzyjający rozwojowi kompetencji zawodowych (w świetle wyników badań) „General and Professional Education” in press.

 • 27. Vijaya B. Karibasaveshwara B. (2014) Recruitment and selection practices in NGOs: a study with reference to selected NGO’s in Gulbarga district “International Journal of Economic and business Review” Vol. 2 Iss. 11 pp. 201-207.

 • 28. von Eckardstein D. Brandl J. (2004) Human Resource Management in Nonprofit Organizations [in:] Zimmer A. Priller E. (eds) Future of Civil Society VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden 297-314.

 • 29. Weber M. (2011) Racjonalność władza odczarowanie Wydawnictwo Poznańskie Poznań.

 • 30. Wciseł W. (ed.) (2015) Podręcznik zarządzania NGO Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw Warszawa.

 • 31. Willems J. (2013) The Volunteer Satisfaction Model: A Practical Framework to Improve Volunteer Management Practices available from the author through www.ResearchGate.net (24.08.2017 – access date).

 • 32. Wolontariat w organizacjach – 2016. Wstępne wyniki badania „Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym” (2016) Główny Urząd Statystyczny Warszawa.

 • 33. Żarczyńska-Dobiesz A. (2008) Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie Wolters Kluwer Kraków.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 294 135 10
PDF Downloads 198 112 5