Changing the philosophy of organization management in the times of e-economy

Open access

Summary

The paper highlights the fundamental changes in the way of thinking in science and the management practice caused by the transition from the era of industrial civilization to the information civilization. These include the change in the subject of management, i.e. the transition from the management of the organization to the management of joint projects; from the requirement of flexibility from own resources to the ability to use external resources and the departure from the methodological rationality of a decision to the material rationality.

The change of management philosophy is particularly evident in the electronic market which sets a new and interesting research area, due to its cognitive appeal resulting from different conditions in comparison to the traditional market, and due to the high dynamics of development.

The article is theoretical and its purpose is cognitive. Its subject is a fragment of the author’s concept of the evolution of management in the organizational space. It presents the synthesis of observations on the transformations of the essence of management. To undertake such a research task is motivated by the argument that one of the tasks of management science is to visualize the changes that take place within it, in order to induce the revision of anchored old cognitive patterns inadequate to reality and replace them with new, described by an appropriate conceptual apparatus.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Begg D. Fischer S.. Dornbusch R. (2001) Foundations of Economics McGraw-Hill New York.

 • 2. Bielski M. (1996). Organizacje. Istota struktury procesy Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • 3. Bieńkowska J. Sikorski C. (2016) Hyperflexibility A feature of e-commerce organisations „Management” Vol. 20 pp. 210-223.

 • 4. Castells M. (2007) Społeczeństwo sieci Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • 5. Chłodnicki M. (2004) Usługi profesjonalne: przez jakość do lojalności klientów Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Poznań.

 • 6. Czakon W. (2012) Sieci w zarządzaniu strategicznym Oficyna Wolters Kluwer Business Warszawa.

 • 7. de Rand M. Bouchikhi H. (2004) On the Dialectics of Strategic Alliances “Organization Science” Vol. 15 pp. 56-69.

 • 8. Dunning J.H. (1993) Multinational Enterproses and the Global Economy Addison-Wesley Boston.

 • 9. Govindarajan M. (2007) Marketing management PHI Learning Pvt. Ltd. New Deli.

 • 10. Gutkowski T. Jak zamienić start-up w dojrzały biznes? https://www.web.gov.pl/wiedza/587_4639.html (17.08.2017 - access date).

 • 11. Hedlund G. The Hypermodern MNC: A Heterarchy? Human Resources Management No. 25 1986 pp 9-35.

 • 12. Hofstede G. (2000) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu PWE Warszawa.

 • 13. Kawa A. Pierański B. (2015) Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w Polsce – wyniki badań Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły bankowej w Poznaniu Vol. 64 No. 7 pp.23-34.

 • 14. Kiechel III W. (2013) 100 lat zarządzania „Harvard Business Review Polska” No. 121 pp. 61-75.

 • 15. Klimczak T. Rudnicki T. Leszczyńska B. (2013) Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesuhttps://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/394/18694.pdf (29.08.2017 - access date).

 • 16. Kotler P. Caslione J.A. (2009) Chaotics: The New Normality of Turbulencehttp://www.chaoticsstrategies.com/about-the-authors/the-new-normality/ (25.07.2017 - access date).

 • 17. Koźmiński A.K. (2013) Polskie laboratorium zarządzania “Harvard Business Review Polska” No. 121 pp. 46-57.

 • 18. Koźmiński A.K. Obłój K. (1989) Zarys teorii równowagi organizacyjnej PWE Warszawa.

 • 19. Lachowski S. (2012) Droga ważniejsza niż cel Studio Emka Warszawa.

 • 20. Leszczyńska M. (2011) Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” No. 23 pp. 125-134.

 • 21. Majewski P. (2007). Czas na e-biznes. Jak myślisz ile można zarobić na stronie www? Wydawnictwo HELION Gliwice.

 • 22. Mikuła B. Pietruszka-Ortyl A. (2006) Organizacje sieciowe Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie No. 175 pp. 113-130.

 • 23. Peters T. (1993). Liberation Management Pan Books London.

 • 24. Płoszajski P. (2000) Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów [in:] Grudzewski W. Hejduk I. (Ed.). Przedsiębiorstwo przyszłości Difin Warszawa.

 • 25. Płoszajski P. Mierzejewska B. (2007). Polubić chaos! E-mentor No. 3.

 • 26. Rzempała J. Rzempała A. (2015) Analiza świadomości przedsiębiorstw MSP w zakresie wartości kapitału intelektualnego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 854 Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia No. 73 pp. 483-495.

 • 27. Simon H. (1976) Działanie administracji PWN Warszawa.

 • 28. Stewart D. (1987) Handbook of Management Skills Gower Handbook Aldershot.

 • 29. Świerżewski Ł. (2012) “Nowa normalność” w świecie biznesu Harvard Business Review Polska No. 113/114 pp. 14-21.

 • 30. Toffler A. Toffler H. (1995) Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali Wydawnictwo Zysk i Ska.

 • 31. Trompenaars F. Hampden-Turner Ch. (2002) Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej Kraków: Oficyna Ekonomiczna Poznań.

 • 32. Tubielewicz A. (2013) Koncepcja tworzenia organizacji sieciowejhttp://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p036.pdf (11.08.2017 - access date).

 • 33. Twenge J.M. (2006) Generation Me. Why Today’s Young Americans Are More Confident Assertive Entitled – and More Miserable Than Ever Before Free Press New York.

 • 34. Williamson O. (1998) Instytucje ekonomiczne kapitalizmu Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 438 241 25
PDF Downloads 173 107 4