Lean Management Genesis

Open access

Summary

Lean Management is a philosophy and management concept, based on reduction of the waste and resources used in the process of producing goods and providing services. Lean Management genesis dates back to scientific management in America (for example concepts of H. Ford and F.W. Taylor) and quality management, including development of TQM concept. Japanese Toyota Production System has been inspired by chosen elements of these concepts, and then it evolved towards global concept called Toyota Way (which connects production rules with values and work attitude).

TPS is considered to be a major precursor of lean manufacturing and now more widely – Lean Management. LM is a broader set of organisational and management tools, formed mainly by the Japanese culture, but also subjected to the Western influences in the field of organisation and management (Jakonis 2011, Parkes 2014).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bednarek M. (2007) Doskonalenie systemów zarządzania nowa droga do przedsiębiorstwa lean Difin Warszawa.

 • 2. Dennis P. (2002) Lean Production Simplified Productivity Press New York.

 • 3. Dołchasz M. Fudaliński J. Kosala M. Smutek H. (2009) Podstawy zarządzania. Koncepcje-strategie-zastosowania PWN Warszawa.

 • 4. Domaniewska N. (2009) TQM – współczesna koncepcja zarządzania w: M. Matejun M. Szczapańczyk Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej” Wyd. PŁ Łódź.

 • 5. Hampden-Turner Ch. Trompenaars A. (2006) Siedem kultur kapitalizmu OE Kraków.

 • 6. Jakonis A. (2011) Kulturowe uwarunkowania Lean Management w: Trippner P. (red.) Znaczenie mikro i makroprocesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno - ekonomicznego Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 12 SWSPiZ Łódź.

 • 7. Jakonis A. (2012) Cultural conditioning of Lean Management – continuation of the research Journal of Intercultural Management Vol. 4 Number 2 June SAN Lodz.

 • 8. Jakonis (2012) Lean Management - charakterystyka „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa” rok V nr 4(17) WSB Poznań.

 • 9. Jakonis A. (2012) Wdrażanie TQM w mikroprzedsiębiorstwie w: Marjański A. (red.) Firmy rodzinne-współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwojuPrzedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XIII Zeszyt 8 SAN Łódź.

 • 10. Klimek J. (2010) Jakość i zarządzanie przez jakość w sektorze MŚP – moda czy konieczność? w: Matejun M. Szczepańczyk M. (red.) Aktualne problem zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami Wyd. PŁ Łódź.

 • 11. Koźmiński A. K. Piotrowski W. (red.) (2010) Zarządzanie. Teoria i praktyka PWN Warszawa.

 • 12. Kristjuhan K. (2010) Cultural and habitual features and the implementation o Lean principles in companies: mapping out the research s. 4 strona internatowa: http://www.google.co.uk/http/www.leaneducatorconference.org/component/docman/doc_cultural-and-habitual-features-and-the-implementation-of-lean-principles-in-companies-mapping-out-t.html (07.03.2014 – data dostępu).

 • 13. Liker J. K. Hosesus M. (2008) The Center for Quality People and Organizations Toyota Culture. The Heart and Soul of the Toyota Way McGraw Hill New York.

 • 14. Liker J. K. Ogden T. N. (2011) Toyota pod ostrzałem. Wykorzystywanie możliwości które niesie kryzys MT Biznes Sp zo.o. Warszawa.

 • 15. Łańcucki J. (2001) Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM Wyd. AE Poznań.

 • 16. Ohno T. (1988) Toyota Production System. Beyond Large-Scale Production Productivity Press New York.

 • 17. Parkes A. (2013) Indywidualizm i kolektywizm jako przykład kulturowych uwarunkowań Lean Management M. Walachowska A. Zduniak (red.) Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań Monographs WSB Poznań.

 • 18. Parkes A. (2014) Lean management culture red. M. Matejun Small and medium-sized enterprises in the European Union: development challenges in 2014-2010 perspective Monographs Lodz University of Technology Lodz.

 • 19. Schonberger R.J. (1982) Japanese Manufacturing Techniques. Nine Hidden Lessons in Simplicity The Free Press New York.

 • 20. Web page: http://aneksy.pwn.pl/zarzadzanie/pdf/Waters17-Ford.pdf s. 2 (06.09.2013 - date of access).

 • 21. Web page: https://www.lean-news.com/tag/john-krafcik/ (23.11.2015 – date of access).

 • 22. Web page: http://lean.org.pl/o-lean-troche-bardziej-naukowo/2/ (04.06.2015 – date of access).

 • 23. Web page: http://www.lean.org/WhatsLean/History.cfm (23.11.2015 – date of access).

 • 24. Web page: (http://mfiles.pl/pl/index.php/Zarządzanie_naukowe (04.06.2015 – date of access).

 • 25. Web page: http://www.hfmgv.org/exhibits/showroom/1908/model.t.html (06.09.2013 – date of access).

 • 26. Web page: http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/ (17.10.2013 – date of access).

 • 27. Womack J.P. Jones T. (1996) Lean Thinking Simon & Schuster New York.

 • 28. Zbiegień-Maciąg L. (2002) Kultura w organizacji PWN Warszawa.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1153 609 24
PDF Downloads 822 448 17