Controlling in networking organisations – the concept and assumptions

Open access

Summary

The article contains the characterisation of the issue and features of a networking organisation. In the context of a specific manner of cooperation among organisations-partners in the network there has been indicated a great need for coordination of activities of particular entities for the purpose of meeting the arranged objectives and controlling has been proposed as a method supporting effective networking organisation management. The article presents the evolution of the concept of controlling from strategic controlling, to partnership-based controlling towards controlling in networking organisations. The concept and tasks of controlling in networking organisations (networking controlling) have been defined. There has been presented an outline or functional, organisational and instrumental solutions.

1. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (200 4), Controlling partnerski w: E. Nowak (red.), Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; nr 1090, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

2. Fjałkowska D. (2000), Controlling strategiczny - awangarda czy praktyka?, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 4.

3. Góra J. (2008), Dynamika klastra- zarys teorii i metodyka badań, Wyd. WSH, Wrocław.

4. Łobos K. (2000), Organizacja sieciowa, w: K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.

5. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w K rakowie, Kraków.

6. Perechuda K. (2004), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

7. Skrzyniarz P. (2002), Indyholidyna - pryzmat controllera, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 3.

8. Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.

9. Tubielewicz A. (2013) Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, w: R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Management

The Journal of University of Zielona Góra

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 74 8
PDF Downloads 64 61 8