Occurrence of large carnivores – Lynx lynx, Canis lupus, and Ursus arctos – and of Felis silvestris in the Czech Republic and western Slovakia in 2012–2016 (Carnivora)

Abstract

In the last decades, large carnivores – the grey wolf (Canis lupus), Eurasian lynx (Lynx lynx) and brown bear (Ursus arctos), and to a certain extent also the wildcat (Felis silvestris) – have increased their distribution ranges throughout Europe. Monitoring of their current distribution and population trends in the Czech Republic is crucial for the effective conservation and elimination of possible conflicts with humans in the future. In the last years, many projects focused on small-scale monitoring of large carnivores were implemented in the Czech Republic and the neighbouring mountain ranges of Slovakia. Using their results, we compiled the dataset from different regions and analysed the recent distribution of large carnivores and the wildcat. The distribution maps are based on verified data on the presence and reproduction in 2012–2016. This is consistent with the standardized methodology used across Europe. The Eurasian lynx was the most widespread of all large carnivore species in the Czech Republic, with the two trans-boundary populations (Carpathian and Bohemian-Bavarian-Austrian) occupying 94 out of 868 squares (10.8%) of the mapping grid of the Czech Republic. Reproduction was confirmed in 46.8% of the occupied squares. The grey wolf occupied 6.8% of the squares in the Czech Republic and its reproduction was confirmed in 10.2% of the occupied squares. Three reproducing packs belonging to the Central European lowland population were confirmed and the area occupied by the species increased three times within the study period. The brown bear occupied 2.8% of the squares of the Czech Republic – the area is restricted to the Carpathians – with no signs of reproduction; its distribution fluctuated heavily during the study period. The wildcat occupied the smallest range of the Czech Republic among the studied species (1.4% of the squares) but its reproduction was confirmed in a trans-boundary area (White Carpathians) at the Slovakian side of the border. The wildcat also significantly increased its range from one to six squares during the study period.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anděra M. & Červený J., 2009: Velcí savci v České republice: Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora). Národní muzeum, Praha, 216 pp.

 • Anděra M., Červený J., Bufka L., Bartošová D. & Koubek P., 2004: Současné rozšíření vlka obecného (Canis lupus) v České republice. Lynx, n. s., 35: 5–12.

 • Belotti E., Weder N., Bufka L., Kaldhusdal A., Küchenhoff H., Seibold S., Woelfing B. & Heurich M., 2015: Patterns of lynx predation at the Interface between protected areas and multi-use landscapes in Central Europe. Public Library of Science One, 10(e0138139): 1–23.

 • Beutel T., Reineking B., Tiesmeyer A., Nowak C. & Heurich M., 2017: Spatial patterns of co-occurrence of the European wildcat Felis silvestris silvestris and domestic cats Felis silvestris catus in the Bavarian Forest National Park. Wildlife Biology, 2017(284): 1–8.

 • Bojda M., Kutal M. & Duľa M., 2017: Je fragmentace krajiny dopravou limitujícím faktorem pro trvalý výskyt velkých šelem v západních Karpatech? Fórum Ochrany Přírody, 4: 33–36.

 • Bojda M., Váňa M., Kutal M., Bartošová D. & Krajmerová D., 2014: Výskyt medvěda hnědého v letech 2003–2012 v karpatských pohořích na česko-slovenském pomezí. Pp.: 100–108. In: Kutal M. & Suchomel J. (eds.): Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 190 pp.

 • Bufka L., Belotti E., Heurich M. & Gahbauer M., 2016: Výsledky monitoringu rysa ostrovida v Národních parcích Šumava a Bavorský les v sezóně 2015/16. Správa Národního parku Šumava, Bavorský les. URL: http://www.npsumava.cz/gallery/33/10133-monitoring_rysa_v_narodnich_parcich_sumava_a_bavorsky_les_2015_16.pdf

 • Bufka L., Heurich M., Engleder T., Wölfl M., Červený J. & Scherzinger W., 2005: Wolf occurrence in the Czech-Bavarian-Austrian border region – review of the history and current status. Silva Gabreta, 11: 27–42.

 • Bull J. K., Heurich M., Saveljev A. P., Schmidt K., Fickel J. & Förster D. W., 2016: The effect of reintroductions on the genetic variability in Eurasian lynx populations: the cases of Bohemian-Bavarian and Vosges-Palatinian populations. Conservation Genetics, 17: 1229–1234.

 • BUND, 2017: Die Weitervernetzung: der Wildkatzensprung. URL: https://www.bund.net/tiere-pflanzen/wildkatze/projekt-wildkatzensprung/

 • Červený J., Koubek P. & Anděra M., 1996: Population development and recent distribution of the lynx (Lynx lynx) in the Czech Republic. Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae, Brno, 30: 2–15.

 • Červený J. & Kušta T., 2015: Jak hodnotí myslivci z jihozápadních Čech existenci rysa ostrovida v honitbách? Svět Myslivosti, 16(9): 29–31.

 • Duľa M., Kalaš M., Hrdý Ľ., Flajs T., Drengubiak P. & Kutal M, 2017: Recentný výskyt a reprodukcia rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce a NP Malá Fatra. Pp.: 75–78. In: Kalaš M. & Kicko J. (eds.): Zborník z konferencieVýskum a ochrana Malej Fatry”. Fatranský spolok, Varín, 100 pp.

 • European Environmental Agency, 2013: EEA Reference Grid. URL: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2

 • Flousek J., Kutal M., Benda P., Klitsch M., Kafka P., Kuna P., Pavel V., Pudil M. & Tejrovský V., 2014a: Současný výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v severním a severozápadním pohraničí České republiky. Pp.: 91–97. In: Kutal M. & Suchomel J. (eds.): Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 190 pp.

 • Flousek J., Zając T., Kutal M., Żuczkowski M., Pałucki A., Pudil M. & Kafka P., 2014b: Velké šelmy (Carnivora) v Krkonoších, Jizerských horách, Górach Stołowych a na Broumovsku. Opera Corcontica, 51: 37–59.

 • Hartmann S. A., Steyer K., Kraus R. H. S., Segelbacher G. & Nowak C., 2013: Potential barriers to gene flow in the endangered European wildcat (Felis silvestris). Conservation Genetics, 14: 413–426.

 • Hell P., Slamečka J. & Gašpárík J., 2004: Rys a divá mačka v slovenských Karpatoch a vo svete. PaR-Press, Bratislava, 160 pp.

 • Hulva P., Černá Bolfíková B., Woznicová V., Jindřichová M., Benešová M., Mysłajek R. W., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Figura M., Hájková A., Sándor A. D., Zyka V., Romportl D., Kutal M., Finďo S. & Antal V., in press: Wolves at the crossroad: Fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Diversity and Distribution.

 • Chapron G., Kaczensky P., Linnell J. D. C., von Arx M., Huber D., Andrén H., López-Bao J. V., Adamec M., Álvares F., Anders O., Balčiauskas L., Balys V., Bedő P., Bego F., Blanco J. C., Breitenmoser U., Brøseth H., Bufka L., Bunikyte R., Ciucci P., Dutsov A., Engleder T., Fuxjäger C., Groff C., Holmala K., Hoxha B., Iliopoulos Y., Ionescu O., Jeremić J., Jerina K., Kluth G., Knauer F., Kojola I., Kos I., Krofel M., Kubala J., Kunovac S., Kusak J., Kutal M., Liberg O., Majić A., Männil P., Manz R., Marboutin E., Marucco F., Melovski D., Mersini K., Mertzanis Y., Mysłajek R. W., Nowak S., Odden J., Ozolins J., Palomero G., Paunović M., Persson J., Potočnik H., Quenette P.-Y., Rauer G., Reinhardt I., Rigg R., Ryser A., Salvatori V., Skrbinšek T., Stojanov A., Swenson J. E., Szemethy L., Trajçe A., Tsingarska-Sedefcheva E., Váňa M., Veeroja R., Wabakken P., Wölfl M., Wölfl S., Zimmermann F., Zlatanova D. & Boitani L., 2014: Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science, 346: 1517–1519.

 • Kaczensky P., Chapron G., von Arx M., Huber D., Andrén H. & Linnell J. D. C., 2013: Status, Management and Distribution of Large Carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe. European Commission, Brussells, 72 pp.

 • Krojerová J., Barančeková M., Homolka M. & Koubek P., 2014: Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 154 pp.

 • Kutal M., 2014: Monitoring velkých šelem v ČR: Pp.: 87–91. In: Kutal M. & Suchomel J. (eds.): Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 190 pp.

 • Kutal M. & Duhonský D., 2014: Současný výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v širší oblasti Jeseníků. Pp.: 98–100. In: Kutal M. & Suchomel J. (eds.): Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 190 pp.

 • Kutal M. & Suchomel J., 2014: Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 190 pp.

 • Kutal M., Váňa M., Bojda M. & Machalová L., 2013: Výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) v širší oblasti CHKO Beskydy v letech 2003–2012. Acta Musei Beskidensis, 5: 121–136.

 • Kutal M., Váňa M., Bojda M., Kutalová L. & Suchomel J., 2015: Camera trapping of the Eurasian lynx in the Czech-Slovakian borderland. Pp.: 52–56. In: Rigg R. & Kubala J. (eds.): Monitoring and the Status of Carpathian Lynx in Switzerland and Slovakia. Slovak Wildlife Society, Liptovský Hrádok, 104 pp.

 • Kutal M., Anděra M., Bartonička T., Čepelka L., Suchomel J., Duľa M. & Romportl D., 2016a: Vyhodnocení početnosti a mezidruhových vazeb savců na území NP ČR a analýza vlivu a významu dotčených druhů na ekosystémy vyskytující se v zájmovém území. Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 166 pp.

 • Kutal M., Váňa M., Bojda M., Pospíšková J., Turbaková B., Krojerová J., Hulva P., Bolfíková Černá B., Woznicová V., Romportl D., Beneš I., Kutalová L., Kristianová J., Machková J., Flousek J., Šimurda J., Kafka P., Žák L., Tomášek V. & Romportl D., 2016b: Monitoring velkých šelem a kočky divoké ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000. Hnutí DUHA Olomouc, Olomouc, 46 pp.

 • Kutal M., Váňa M., Suchomel J., Chapron G. & Lopez-Bao J. V., 2016c: Trans-boundary edge effects in the Western Carpathians: The influence of hunting on large carnivore occupancy. Public Library of Science One, 11(e0168292): 1–15.

 • Kutal M., Bolfíková Černá B., Duľa M., Kutalová L., Bojda M., Kalaš M., Flajs T., Hrdý Ľ., Drengubiak P., Nowak S., Mysłajek R., Figura M. & Hulva P., 2017: Recentní výskyt a dynamika vlka obecného (Canis lupus) v Západních Karpatech. Pp.: 79–83. In: Kalaš M. & Kicko J. (eds.): Zborník z KonferencieVýskum a ochrana Malej Fatry”. Fatranský spolok, Varín, 100 pp.

 • Magg N., Müller J., Heibl C., Hackländer K., Wölfl S., Wölfl M., Bufka L., Červený J. & Heurich M., 2015: Habitat availability is not limiting the distribution of the Bohemian-Bavarian lynx Lynx lynx population. Oryx, 50: 742–752.

 • Miller D. A., Nichols J. D., McClintock B. T., Grant E. H. C., Bailey L. L. L. & Weir L. A., 2011: Improving occupancy estimation when two types of observational error occur: non-detection and species misidentification. Ecology, 92: 1422–1428.

 • Miller D. A. W., Nichols J. D., Gude J. A., Rich L. N., Podruzny K. M., Hines J. E. & Mitchell M. S., 2013: Determining occurrence dynamics when false positives occur: Estimating the range dynamics of wolves from public survey data. Public Library of Science One, 8(6): 1–9.

 • Mináriková T., Poledníková K., Bufka L., Belotti E., Romportl D., Dietz S., Pavanello M., Munne S. & Poledník L., 2015: Výskyt středně velkých a velkých lesních savců v jižních a jihozápadních Čechách (Carnivora, Artiodactyla, Lagomorpha). Lynx, n. s., 46: 43–64.

 • Molinari-Jobin A., Kéry M., Marboutin E., Molinari P., Koren I., Fuxjäger C., Breitenmoser-Würsten C., Wölfl S., Fasel M., Kos I., Wölfl M. & Breitenmoser U., 2012: Monitoring in the presence of species misidentification: the case of the Eurasian lynx in the Alps. Animal Conservation, 15: 266–273.

 • Nowak S. & Mysłajek R. W., 2016: Wolf recovery and population dynamics in Western Poland, 2001–2012. Mammal Research, 61: 83–89.

 • Pavelka J. & Trezner K., 2001: Příroda Valašska. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea Vsetín, Vsetín, 488 pp.

 • Poledník L., Poledníková K., Dietz S., Čamlík G., Pavanello M., Munne S., Mináriková T., Bove E., Dreon A. L., Filippin I., Sales B. C. & García I. G., 2015: Monitoring šelem v NP Podyjí. Alka Wildlife, Dačice, 31 pp.

 • Poledníková K., Bufka L., Wölfl S., Wölfl M., Engleder T., Gahbauer M., Heurich M., Schwaiger M., Mináriková T., Poledník L., Belotti E., Strnad M. & Červený J., 2015: Demography and Population Viability Analysis of the Bohemian-Bavarian-Austrian Lynx Population. Unpubl. Report. Trans-Lynx Project. Alka Wildlife, 37 pp.

 • Pospíšková J., 2016: Kočka divoká se vrací do ČR. Ochrana Přírody, 71: 28–31.

 • Pospíšková J., Kutal M., Bojda M., Bufková-Daniszová K. & Bufka L., 2013: Nové nálezy Felis silvestris v České republice (Carnivora: Felidae). Lynx, n. s., 44: 139–147.

 • Übl C., 2012: Überblick über die Wildkatzenforschungim Inter-Nationalpark Thayatal-Podyjí 2007–2011. Thayensia, 9: 121–125.

 • Uhlíková J., Mináriková T. & Červený J., 2008: Rys ostrovid v České republice. Ochrana Přírody, 63(2): 21–23.

 • Wölfl S., Mináriková T., Poledník L., Bufka L., Wölfl M., Engleder T., Belotti E., Gahbauer M., Heurich M., Schwaiger M., Poledníková K., Volfová J. & Strnad M., 2015: Status and Distribution of the Transboundary Lynx Population of the Czech Republic, Bavaria and Austria in the Lynx Year 2014. Unpubl. Report. Trans-Lynx Project. Alka Wildlife, Dačice, 12 pp.

 • Yamaguchi N., Kitchener A., Driscoll C. & Nussberger B., 2015: Felis silvestris. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T60354712A50652361. URL: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T60354712A50652361.en.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search