Mihail Sebastian’s Shakespeare

Open access

Bailey, Paul. “‘I am ashamed to be sad‘: the remarkable story of a Jewish student in 1920s Romania“. The Guardian.com. March, 2016. Web. 10 Sept. 2016. https://www.theguardian.com/books/2016/mar/19/mihail-sebastian-two-thousandyears-nazism-europe

Bălu, Andi. „Dragoş Protopopescu: Cronologie“. In Dragoş Protopopescu, Gramatica vie a limbei engleze. Ediţie facsimil îngrijită de C. George Săndulescu şi Lidia Vianu, ix-xxi, Bucureşti: Contemporary Literature Press, 2011. Print.

Burgess, Anthony. English Literature. London: Longman, 1974. Print.

Călinescu, George. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. Bucureşti: Ed. Minerva, 1982. Print.

Codrescu, Andrei. “Writing Without the Enemy: The First Postrevolutionary Issue of România literară”. In The Muse Is Always Half-Dressed in New Orleans and other essays, 94-103, New York: Picador USA, 1993. Print.

Cornea, Paul. Interpretare şi raţionalitate. Iaşi: Polirom, 2006. Print.

Cornea, Paul. „Întîlnire cu Mihail Sebastian”. In Ce a fost. Cum a fost. Paul Cornea de vorbă cu Daniel Cristea-Enache, 14-20, Iaşi/Bucureşti: Polirom/Cartea Românească, 2013. Print.

Cristea-Enache, Daniel. “Cum a devenit huligan (I) - Diavolul şi ucenicul său, de Marta Petreu“. Web. 3 October 2016. http://atelier.liternet.ro/articol/10083/Daniel-Cristea-Enache/Cum-a-devenithuligan-I-Diavolul-si-ucenicul-sau-de-Marta-Petreu.html

Deleanu, Andrei Ion. Doamna brună din sonete (The Dark Lady of the Sonnets). Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1978. Print.

Dobson, Michael. “Sonnets”. The Oxford Companion to Shakespeare. Eds. Michael

Dobson and Stanley Wells. Oxford: Oxford University Press, 2001. 438-440. Print.

Dutton, Richard. “Shake-speares Sonnets, Shakespeare‘s Sonnets, and Shakespearean Biography”. A Companion to Shakespeare‟s Sonnets. Ed. Michael Schoenfeldt. Malden, MA & Oxford: Blackwell, 2007. 121-136. Print.

Eliade, Mircea. “Fragment autobiografic (1953)”. In Memorii vol. 2. Anexe, 215-234, Bucureşti: Humanitas, 1991. Print.

Heinemann, Margot. “How Brecht Read Shakespeare”. Political Shakespeare. Eds. Jonathan Dollimore and Alan Sinfield. Manchester: Manchester University Press, 1994. 226-254. Print.

Holland, Norman N. Psychoanalysis and Shakespeare. New York: McGraw-Hill, 1966. Print.

Kalas, Rayna. “Fickle Glass”. A Companion to Shakespeare‟s Sonnets, Ed. Michael Schoenfeldt. Malden, MA & Oxford: Blackwell, 2007. 261-276. Print.

Kott, Jan. Shakespeare - contemporanul nostru. Bucureşti: E.L.U., 1969. Print.

Manole, Dinu. “Nae Ionescu a fost o vreme Dumnezeul lui”. Adevărul de weekend 4-6 Nov. 2016: 17. Print.

Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură. Piteşti: Ed. Paralela 45, 2008. Print.

Matheson, Tom. “Christian criticism”. The Oxford Companion to Shakespeare. Ed. Michael Dobson and Stanley Wells. Oxford: Oxford University Press, 2001. 78. Print.

Micu, Dumitru. „Sebastian, Mihail“.Dicţionarul general al literaturii române. S/T, Ed. Eugen Simion. Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic, 2007.152-156.

Moscovici, Serge. Psychologie sociale. Paris: Presses Universitaires de France, 1984. Print.

Ó Ceallaigh, Philip. “Mihail Sebastian mi se pare echilibrat”. Adevărul de weekend 4-6 Nov. 2016: 17. Print.

Partridge, Eric. Shakespeare‟s Bawdy. London & New York: Routledge, 2005. Print.

Sebastian, Mihail. De două mii de ani.... Bucureşti: Humanitas, 1990a. Print.

Sebastian, Mihail. Cum am devenit huligan. Bucureşti: Humanitas, 1990b. Print.

Sebastian, Mihail. Journal 1935-1944. The Fascist Years. Transl. from the Romanian by Patrick Camiller. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2012. Print.

Sebastian, Mihail. Jurnal. 1935-1944. Bucureşti: Humanitas, 2016. Print.

Shakespeare, William. The Complete Works of William Shakespeare, edited by W.J. Craig. London & Oxford: Oxford University Press, 1957. Print.

Smith, Bruce. “I, You, He, She, and We: On the Sexual Politics of Shakespeare‘s Sonnets.“ Shakespeare‟s Sonnets: Critical Essays. Ed. James Schiffer. New York: Garland, 1999. 411-29. Print.

Solomon Petre. Un personaj care-mi poartă numele. Colaj memorialistic 1923-1947. Bucureşti: Humanitas, 2016. Print.

Sommer, Andrei. „Mihail Caffé. Memorii. Anii de război” Web. 6 October 2016. http://sommercaffe.wordpress.com/2014/06/03/8-anii-de-razboi/comment-page-1.

Stănescu, Gabriel. Nae Ionescu în conştiinţa contemporanilor săi. Bucureşti: Criterion Publishing, 1998. Print.

Strier, Richard. “The Refusal to be Judged in Petrarch and Shakespeare”. A Companion to Shakespeare‟s Sonnets. Ed. Michael Schoenfeldt. Malden, MA & Oxford: Blackwell, 2007. 73-89. Print.

Şerban, Geo. Dimensiunea Sebastian. Incursiuni documentare. Bucureşti: Ed. Hasefer, 2013. Print.

Traversi, Derek. “Shakespeare: The Young Dramatist”. The Age of Shakespeare. Ed. Boris Ford. Middlesex & Baltimore, MD: Penguin Books, 1964. 179-200. Print.

Trevelyan, George Macaulay. English Social History. A Survey of Six Centuries. Chaucer to Queen Victoria. London: Pelican Books, 1967. Print.

Vasiliu, Luiza. “How‘s Mihail Sebastian Doing in the UK?” Web. 6 October 2016. http:// www.scena9.ro/en/article/hows-mihail-sebastian-doing-in-the-uk.

Vianu, Lidia. “Predarea limbii engleze pentru români, azi: între imitarea prin conversaţie şi predarea inteligentă”. Web. 3 October 2016. http://rseas.ro/predarea-limbii-engleze-pentru-romani-azi-intre-imitarea-princonversatie-si-predarea-inteligenta/

Vianu, Tudor. „Shakespeare ca poet al Renaşterii”. In Studii de literatură universală şi comparată, 57-69, Bucureşti: Ed. Academiei RPR, 1963a. Print.

Vianu, Tudor. „Eminescu şi Shakespeare”. In Studii de literatură universală şi comparată, 565-567, Bucureşti: Ed. Academiei RPR, 1963b. Print.

Vianu, Tudor. „Umanitatea lui Shakespeare”. In Studii de literatură universală şi comparată, 79-90, Bucureşti: Ed. Academiei RPR, 1963c. Print.

Volceanov, George. „Un altfel de Shakespeare - unul fără perdea”. Dilema veche : 21-27 Aprilie 2016: iii. Print.

Volovici, Leon (ed.). Mihail Sebastian. Dilemele identităţii. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 2009. Print.

Volovici, Leon. „Prefaţă”. In Mihail Sebastian, Jurnal. 1935-1944, 5-11, Bucureşti: Humanitas, 2016. Print.

Linguaculture

The Journal of Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 88 88 10
PDF Downloads 42 42 5