Assessment of changes in the Viliya River runoff in the territory of Belarus

Open access

Abstract

The research results of runoff changes in the River Viliya at 3 stations (Steshitsy Village, Vileyka Town and Mihalishki village) during the period 1946–2014 for the average annual, maximum, minimum summer-autumn and winter runoff are presented. It has been concluded that heterogeneity in the time series of the river runoff is caused by natural-climatic and anthropogenic factors. At Mihalishki Village the average annual runoff is about 59.7 m3 s–1, the maximum 1570 m3 s–1, minimum summer–autumn is 22.0 m3 s–1, the minimum winter runoff is 17.3 m3 s–1, and the environmental runoff is 21.1 m3 s–1. A forecast of runoff changes for the River Viliya, depending on forecasted climate change using the “Atlas of Global and Regional Climate Projections” was made on the basis of four scenarios RCP8.5, RCP6.0, RCP4.5, RCP2.6. The results of research indicate that significant changes in runoff will not occur as the forecasted climatic parameters did not change significantly. A forecasted decrease in spring runoff was investigated, thus reducing the minimum runoff is not essential. In the event of possible low water periods the Vileyka reservoir resources, involving the Olkhovskoye and the Snigyanskoye water reservoirs, can be used for compensation measures, which may be considered as the most reliable backup source of industrial water supply for the Belarusian Nuclear Power Plant.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Eum H-I. Dibike Y. Prowse T. 2016 Comparative evaluation of the effects of climate and land-cover changes on hydrologic responses of the Muskeg River Alberta Canada J Hydrol Reg Stud. 8: 198–221.

 • Falter D. Schroter K. Dung N.V. Vorogushyn S. Kreibich H. Hundecha Y. Apel H. Merz B. 2015 Spatially coherent flood risk assessment based on long-term continuous simulations with a coupled model chain J Hydrol. 524: 182–193.

 • Fashchevskiy B.V. 1989. Ekologicheskoe obosnovanie dopustimoy stepeni regulirovaniya rechnogo stoka (The environmental justification of the extent of the permissible regulation of river runoff) Izd. BelNIINTI Minsk 52 pp [in Russian].

 • Fashchevskiy B.V. 1996 Osnovy ecologicheskoy gidrologii (Basics of ecological hydrology) Izd. Ekoinvest Minsk 240 pp [in Russian].

 • IPCC 2013a Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP2.6 [van Oldenborgh G.J. Collins M. Arblaster J. Christensen J.H. Marotzke J. Power S.B. Rummukainen M.T. Zhou (eds)] [in:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F. Qin D. Plattner G.-K. Tignor

 • M. Allen S.K. Boschung J. Nauels A. Xia Y. Bex V. Midgley P.M. (eds)]. Cambridge University Press Cambridge–New York 159 pp. Retrieved from www.climatechange2013.org and www.ipcc.ch [accessed 14 November 2017].

 • IPCC 2013b Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP4.5 [van Oldenborgh G.J. Collins M. Arblaster J. Christensen J.H. Marotzke J. Power S.B. Rummukainen M.T. Zhou (eds)] [in:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F. Qin D. Plattner G.-K. Tignor

 • M. Allen S.K. Boschung J. Nauels A. Xia Y. Bex V. Midgley P.M. (eds)]. Cambridge University Press Cambridge–New York 159 pp. Retrieved from www.climatechange2013.org and www.ipcc.ch [accessed 14 November 2017].

 • IPCC 2013c Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP6.0 [van Oldenborgh G.J. Collins M. Arblaster J. Christensen J.H. Marotzke J. Power S.B. Rummukainen M.T. Zhou (eds)] [in:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F. Qin D. Plattner G.-K. Tignor M. Allen S.K. Boschung J. Nauels A. Xia Y. Bex V. Midgley P.M. (eds)]. Cambridge University Press Cambridge–New York 159 pp. Retrieved from www.climatechange2013.org and www.ipcc.ch [accessed 14 November 2017].

 • IPCC 2013d Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections Supplementary Material RCP8.5 [van Oldenborgh G.J. Collins M. Arblaster J. Christensen J.H. Marotzke J. Power S.B. Rummukainen M.T. Zhou (eds)] [in:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F. Qin D. Plattner G.-K. Tignor M. Allen S.K. Boschung J. Nauels A. Xia Y. Bex V. Midgley P.M. (eds)]. Cambridge University Press Cambridge–New York 159 pp. Retrieved from www.climatechange2013.org and www.ipcc.ch [accessed 14 November 2017].

 • Korneev V.N. Volchak А.А. Hertman L.N. Usava I.P. Anufriev V.N. Pakhomau A.V. Rusaya I.E. Bulak I.A. Bahadziazh E.P. Dubenok S.A. Zavyalov S.V. Rachevsky A.N. Rimkus E. Stonevičius E. Šepikas А. Buijs P. Crema G. Denisov N.B. Koeppel S. 2015 Strategic Framework for Adaptation to Climate Change in the Neman River Basin [electronic document] United Nations Development Programme in Belarus and United Nations Economic Commission for Europe Brest 64 pp.

 • Loginov V.F. Volchek A.A. 2006a Variations in Neman River annual runoff near Grodno Town Water Res. 33(6): 635–663.

 • Loginov V.F. Volchek A.A. 2006b Vodnyy balans rechnykh vodosborov Belarusi (Water balance of the river basins of Belarus) Izd. Tonpik Minsk 160 pp [in Russian].

 • Markin V.N. 2005 Vnutrigodovoe raspredelenie ekologicheskogo stoka malykh rek (Seasonal distribution of environmental runoff of small rivers) Sb. Nauch. Tr. “Prirodoobustroystvo i ratsional’noe prirodopol’zovanie – neobkhodimye usloviya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii” Izd. MGUP Moskva 9 pp [in Russian].

 • Mezentsev V.S. 1995 Gidrologo-klimaticheskaya gipoteza i primyery ee ispol’zovaniya (Hydrological and climatic hypothesis and examples of its use) Vodnye Resursy 22(3): 299–301 [in Russian].

 • [MPRiOS] Ministerstvo Prirodnykh Resursov i Okhrany Okruzhayushchey Sredy Resbubliki Belarus (Ministry of Natural Resources and Environment Protection of the Republic of Belarus) 2003 Prikaz MPRiOS PB ot 8.01.2003 g. No. 3 “Rekomendatsii po raschetu minimal’no dopustimykh raskhodov vody ne podlezhashchikh iz”atiyu iz rek v usloviyakh Respubliki Belarus” (The Regulation of the MNREP RB No. 3 from 08.01.2003 “The recommendations on the calculation of the minimum allowable runoff rates which cannot be withdrawn from the Rivers in the conditions in the Republic of Belarus”) [in Russian].

 • RUE “Stroytekhnorm” 2010 Raschetnye gidrologicheskiye kharakteristiki. Poryadok opredeleniya. Tekhnicheskii kodeks ustanovivsheysya praktiki TKP 45-3.04-168-2009/02250/ (Estimated hydrological parameters. Procedure of identification. Technical code of good practice TAP 45-3.04-168-2009/02250/) RUP “Stroitechnorm” Minsk 55 pp [in Russian].

 • Tareew Yu.A. Tsyarentsew U.I. 2007 Blakitny skarb Bela-rusi: Reki azery vadaskhovishchy turystski patentsyyal vodnykh ab’yektaw (Blue treasure of Belarus: Rivers lakes reservoirs tourist potential of water bodies) BelEn. Minsk 480 pp [in Belarusian].

 • Valuev V.E. Volchek A.A. Meshik O.P. Tsilind V.U. 1994 Inzhenernye raschety vodnobalansovykh kharakteristik (The engineering calculations of water balance parameters) Sb. XXI Nauchno-tekhnicheskoy konferentsii v ramkakh problemy „Nauka i mir”. Ch. II Izd. BTI Brest: 89–90 [in Russian].

 • Valuev E.V. Volchek A.A. Poita P.S. Shvedovski P.V. 1999 Statisticheskie metody v prirodopolzovanii (Statistical methods in environmental management) Izd. BrPI Brest 252 pp [in Russian].

 • Valuev V.E. Volchek A.A. Yurchenko N.T. 1991 K voprosu interpolyatsii osredneniya i inzhenernykh raschetov vodnobalansovykh kharakteristik (On the problem of interpolation averaging and engineering calculations of water balance parameters) [in:] Vosproizvodstvo plodorodiya melioriruyemykh zemel’ Sibiri (On the problem of interpolation averaging and engineering calculations of water balance parameters) SibNIIGiM Krasnoyarsk: 21–39 [in Russian].

 • Volchak A.A. Parfomuk S.I. 2014 Influence of climate change on water resources in Belarus [in:] Witkowski A. Harff J. Reckermann M. (eds) Conference Proceedings of the 2nd International Conference on Climate Change – The environmental and socio-economic response in the Southern Baltic region (Szczecin Poland 12–15 May 2014) International Baltic Earth Secretariat Publ. No 2 Geesthacht: 73–74.

 • Volchek A.A. 1986 Metodika opredeleniya maksimal’no vozmozhnogo isparyeniya po massovym meteodannym na primere Belorussii (Methods for determination of probable maximum evaporation based on mass meteo-data the case of Belarus) Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya po melioratsii i vodnomu khozyaystvu (Minvodkhoz BSSR) 12: 17–21 [in Russian].

 • Volchek A.A. 1998 Avtomatizatsiya gidrologicheskikh raschetov (Automation of hydrological calculations) [in:] Vodokhozyaystvennoye stroitel’stvo i okhrana okruzhayushchey sredy (Aqua-economic building and environmental protection) Izd. Br.PI Biberach–Brest–Nottingham: 55–59 [in Russian].

 • Volchek A.A. Gryadunova O.I. 2010 Minimalnyy stok rek Belarusi (The minimum runoff of the rivers in Belarus) Izd. BrGU Brest 169 pp [in Russian].

 • Volchek A.A. Kirvel I.I. Mihalchuk N.V. (eds) 2017 Reki Polesia. Yaselda (Rivers of Polesie. Yaselda) Izd. Belaruskaya Nauka Minsk 416 pp [in Russian].

 • Volchek A.A. Korneev V.N. Parfomuk S.I. Bulak I.A. 2017 Vodnye resursy Belarusi i ikh prognoz s uchetom izmeneniya klimata (Water resources of Belarus and their forecast taking into account climate change) Brest 228 pp [in Russian].

 • Volchek A.A. Parfomuk S.I. 2007 Otsenka transformatsii vodnogo rezhima malykh rek Belorusskogo Poles’ya pod vozdeystviyem prirodnykh i antropogennykh faktorov na primere r. Yasel’da (Evaluation of the transformation of the water regime of small Rivers in Belarusian Polesye under the influence of natural and anthropogenic factors example of the River Yaselda) Vodnoye Khozyaystvo Rossii 1: 50–62 [in Russian].

 • Volchek A.A. Volchek An.A. 2012 Polovod’ya na rekakh Belarusi: zakonomernosti formirovaniya i prognoz (Floods on the rivers of Belarus: the regularities of the formation and the forecast) LAMBERT Academic Publishing Saarbrucken 224 pp [in Russian].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 791 791 11
PDF Downloads 94 94 5