Spatial variation of the chemical composition of lake waters in the Tatra National Park

Open access

Abstract

The aim of this study is to determine the factors affecting the spatial variation of the chemical composition of lake waters in the Tatra Mountains. In most cases, the lake waters are acidic and very dilute, with a low ionic content and low conductivity values. In general, HCO3- is the predominant anion and Ca2+ is the predominant cation in the chemical composition of the analysed water samples. Among nutrients, NO3- is the dominant form of nitrogen, but also NH4+ may be found in lake waters. By using principal component analysis (PCA) two factors have been identified that explain 63.6% of the variation in the chemical composition of water. Factor 1, which explains 43.2% of the total variability, is associated with Ca2+, SO42-, HCO3-, Na+, pH and lake area and is related to weathering and atmospheric deposition. Factor 2 explains 20.4% of the total variability and is associated with Mg2+, K+, Cl- and with lake altitude. In terms of chemical composition, based on the projection of cases of the first and second factor, the lakes in the Tatra Mountains may be divided into four groups, representing the following: lakes situated within the subalpine forest at the lowest altitude (<1300 m a.s.l.), characterized by medium mineralization (~14 mg dm-3) and the highest concentration of NH4+ and Cl- (Group I, 8 lakes); slightly alkaline lakes, with the lowest average acidification, medium mineralization (~31 mg dm-3) and the highest concentrations of Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, SO42-, and low concentrations of NO3- (Group II, 2 lakes); small lakes (<0.01 ha) located within the alpine meadow and the nival zones at high elevations with the lowest mean mineralization (~4.3 mg dm-3), with the highest ammonium contribution to the sum of ions among all lakes and the largest sensitivity to acidification (Group III, 13 lakes); large lakes with high mineralization and slightly acidic pH (Group IV, 26 lakes) and medium mineralization (~31 mg dm-3).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Avila A. Pinol J. Roda F. Neal C. 1992 Storm solute behavior in a montane Mediterranean forested catchment J. Hydrol. 140: 143-161.

 • Bac-Moszaszwili M. Burchart J. Głazek J. Iwanow A. Jaroszewski W. Kotański Z. Lefeld J. Mastella L. Ozimkowski W. Roniewicz P. Skupiński A. Westwalewicz-Mogilska E. 1979 Mapa geologiczna Tatr 1:30 000 (Geological map of the Tatra Mountains 1:30 000) Wydaw. Geol. Warszawa (in Polish).

 • Burda J. Gawęda A. 2009 Shear-influenced partial melting in the Western Tatra metamorphic complex: Geochemistry and geochronology Lithos. 110: 373-385.

 • Camarero L. Rogora M. Mosello R. Anderson N. Barbieri A. Botev I. Kernan M. Kopaček J. Korhola A. Lotter A. Muri G. Postolache C. Stuchlik E. Thies H. Wright R. 2009 Regionalisation of chemical variability in European mountain lakes Freshwater Biol. 54: 2452-2469.

 • Cattell R.B. 1966 The scree test for the number of factors Mult. Behav. Res. 1: 245-276.

 • Chowaniec J. 2009 Studium hydrogeologii zachodniej części Karpat Polskich (Hydrogeological study of the western part of the Polish Carpathians) Biul. PIG 434: 5-98 (in Polish).

 • Dziewulski E. 1880 Morskie Oko powyżej Rybiego Jeziora w Tatrach (Morskie Oko above Rybie Lake in the Tatras) Pam. Tow. Tatrz. 5: 36-43 (in Polish).

 • Fott J. Prazakova M. Stuchlik E. Stuchlikova Z. 1994 Acidification of lakes in Sumava (Bohemia) and in High Tatra Mountains (Slovakia) Hydrobiologia 274: 37-47.

 • Gawęda A. 2001 Alaskity Tatr Zachodnich: zapis wczesnowaryscyjskiej kolizji w prakontynencie Karpat (Alaskites of the Western Tatra Mountains: a record of the Early- Variscan collisional stage in the Carpathian pre-continent) Wydaw. UŚ Katowice pp. 142 (in Polish).

 • Gawęda A. 2008 An apatie-rich enclave in the High Tatra granite (Western Carpathians): petrological and geochronological study Geol. Carpathica 59(4): 295-306.

 • Hess M. 1965 Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish western Carpathians) Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. 115(11): 1-267 (in Polish English summary).

 • Kopaček J. Vesely J. Stuchlik E. 2001 Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution (1850-2000) Hydrol. Earth Syst. Sci. 5(3): 391-405.

 • Kopaček J. Hardekopf D. Majer V. Pšenakova P. Stuchlik E. Vesely J. 2004 Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region Slovakia-Poland J. Limnol. 63(1): 143-156.

 • Kopaček J. Stuchlik E. Hardekopf D. 2006 Chemical composition of the Tatra Mountain lakes: Recovery from acidification Biologia (Bratislava) 61(Suppl. 18): 21-33.

 • Kownacki A Łajczak A. 2002 Zasady ochrony i użytkowania wod w „Planie ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego” (Rules for water protection and use in the “Plan for the protection of the Tatra National Park”) [in:] Borowiec W. Kotarba A. Kownacki A. Krzan Z. (eds) Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr (Transformation of the natural environment of the Tatra Mountains) Wydaw. TNP Krakow-Zakopane: 311-319 (in Polish).

 • Kownacki A. Kawecka B. Kot M. Wojtan K. Żurek R. 1996 Wpływ człowieka na ekosystemy wodne (The human impact on aquatic ecosystems) [in:] Mirek Z. (eds) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (Nature of the Tatra National Park) Wydaw. TNP Krakow-Zakopane: 655-674 (in Polish English summary).

 • Kurzyca I. Choiński A. Koniecki A. Siepak J. 2009 Water ecosystems affected by human impact within the protected area of the Tatra National Park (Poland) Oceanol. Hydrobiol Stud. 38(3): 77-86.

 • Likens G.E. Driscoll C.T. Buso D.C. Siccama T.G. Johnson C.E. Lovett G.M. Ryan D.F. Fahey T. Reiners W. 1994 The biogeochemistry of potassium at Hubbard Brook Biogeochemistry 25: 61-125.

 • Łajczak A. 1988 Opady i odpływ w polskich Tatrach w świetle pomiarow wieloletnich (Precipitation and runoff in the Polish Tatra Mts in the light of many-year measurements) Czas. Geogr. 59(2): 137-170 (in Polish English summary).

 • Łajczak A. 1996 Hydrologia (Hydrology) [in:] Mirek Z. (eds.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (Nature of the Tatra National Park) Wydaw. TNP Krakow- Zakopane: 169-198 (in Polish English summary).

 • Łajczak A. 2006 Przestrzenne zrożnicowanie zasobow wodnych Tatr na tle innych gor (Spatial distribution of water resources in the Tatra Mountains in comparison to other mountains) [in:] Kotarba A. Borowiec W. (eds) Tatrzański Park Narodowy na tle innych gorskich terenow chronionych (Tatra National Park in comparison to other protected mountain regions) Wydaw. TNP Zakopane: 19-34 (in Polish English summary).

 • Małecka D. 1989 Wpływ opadow atmosferycznych na kształtowanie chemizmu wod w obrębie masywu tatrzańskiego (Chemical composition of atmospheric fall surface and subsoil water of the Tatric massif) Prz. Geol. 10: 504-510 (in Polish English summary).

 • Małecka D. Chowaniec J. Małecki J.J. 2007 Region gornej Wisły (Upper Vistula Region) [in:] Paczyński B. Sadurski A. (eds.) Hydrologia regionalna Polski. Tom 1: Wody słodkie (Polish regional hydrology. Vol. 1: Freshwaters) Wydaw. PIG Warszawa: 108-158 (in Polish).

 • Marchetto A. Mosello R. Psenner R. Bendetta G. Boggero A. Tait D Tartari G.A. 1995 Factors affecting water chemistry of alpine lakes Aquat. Sci. 57: 81-89.

 • Mosello R. Wathne B.M. Lien L. Birks H.J.B. 1995 AL: PE projects: Water chemistry and critical loads Water Air Soil Pollut. 85: 493-498.

 • Nemčok J. Bezak V. Biely A. Gorek A. Gross P. Halouzka R. Janak M. Kahan Š. Kotański Z. Lefeld J. Mello J. Reichwalder P. Raczkowsi W. Roniewicz P. Ryka W. Wieczorek J. Zelman J. 1994 Geologicka Mapa Tatier 1:50 000 (Geological Map of the Tatra Mountains 1:50 000) Geologicky Ustav Dionyza Štura Bratislava.

 • Oleksynowa K. 1970 Charakterystyka geochemiczna wod tatrzańskich (Geochemical characteristics of waters in the Tatra Mountains) Acta Hydrobiol. 12: 1-110 (in Polish English summary).

 • Piękoś-Mirkowa H. Mirek Z. 1996 Zbiorowiska roślinne (Plant communities) [in:] Mirek Z. (eds) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (Nature of the Tatra National Park) Wydaw. TPN Krakow-Zakopane: 237-274 (in Polish English summary).

 • Psenner R. Catalan J. 1994 Chemical composition of lakes in crystalline basins: a combination of atmospheric deposition geologic background biological activity and human action [in:] Margalef R. (eds) Limnology now: A paradigm of planetary problems Elsevier Amsterdam: 255-314.

 • Rogora M. Massaferro J. Marchetto A. Tartari G.A. Mosello R. 2008 The water chemistry of Northern Patagonian lakes and their nitrogen status in comparison with remote lakes in different regions of the globe J. Limnol. 67: 75-86.

 • Rzychoń D. 1998 Wpływ opadow kwaśnych na zakwaszenie jezior Tatr Wysokich (Impact of acid precipitation on acidification of the Tatra lakes) Pr. Nauk. UŚ w Katowicach 1675 Wydaw. UŚ Katowice pp. 132 (in Polish English summary).

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 209 98 4
PDF Downloads 117 77 4