Holocene changes in the conditions of sedimentation in the eastern part of Lake Jamno based on sediment profile JS-64

Open access

Abstract

Changes in sedimentological conditions in Lake Jamno during its development throughout the Holocene are presented in this paper. For this purpose, selected granulometric and geochemical parameters were used, which describe the nature and dynamics of the environment, as well as determining primary production capacity and origin of the matter. On the basis of these parameters, the environmental conditions occurring in subsequent stages of lake development were distinguished.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bieniek B. Borówka R. K. Tomkowiak J. Strzelecka A. 2013 Stratygraficzna zmienność litologii i składu chemicznego osadów wypełniających misę jeziora Jamno na podstawie profilu JS 20 (Stratigraphic variability of lithology and chemical composition fill in sediments of the basin from Lake Jamno on profile JS 20) [in:] Florek W. Geologia i geomofologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. Tom 10 (Geology and geomorphology of coastland and southern Baltic Sea. Vol. 10) Wydaw. AP w Słupsku Słupsk: 27-37 (in Polish English summary).

 • Borówka R.K. Cedro B. 2010 Holocene marine ingressions in the coastal zone of the Pomeranian Bay based on radiocarbon assays Geochronometria 38(1): 85-92.

 • Borówka R.K. Friedrich S. Heese T. Jasnowska J. Kochanowska R. Opęchowski M. Stanecka E. Zyska W. 2002 Przyroda Pomorza Zachodniego (Nature of the Western Pomerania) Oficyna In Plus Szczecin pp. 56 (in Polish).

 • Borówka R. K. 2007 Geochemiczne badania osadów jeziornych strefy umiarkowanej (Geochemical research on lacustrine deposits in the temperate zone) Stud. Lim. et Tel. 1(1): 33-42 (in Polish).

 • Dąbrowski M. J. Lubliner-Mianowska K. Zachowicz J. Wypych K. 1985 Z Palinologii osadów Jeziora Jamno (Bottom sediments of Lake Jamno in the light of palynological studies) Peribalticum 3: 37-52 (in Polish English summary).

 • Folk R.L Ward W.C. 1957 Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters J. Sedim. Petrol. 27: 3-26.

 • Miotk-Szpiganowicz G. Zachowicz J. Uścinowicz Sz. 2007 Nowe spojrzenie na rozwój zbiorników przybrzeżnych południowego Bałtyku (New views on the development of coastal water bodies at the Southern Baltic) Stud. Lim. et Tel. 1(2) 127-136 (in Polish).

 • Osadczuk A. 2004 Zalew Szczeciński. Środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji (Szczecin Lagoon. Environmental conditions of current sedimentation) Ser. Rozpr. i Stud. 549 Wydaw. Nauk. US Szczecin pp. 157 (in Polish English summary).

 • Przybyłowska-Lange W. 1979 Diatoms of the lake deposits from the Polish Baltic Coast. II lake Jamno Acta Paleobot. 21(2): 227-244.

 • Passega R. Byramjee R. 1969 Grain-size image of clastic deposits Sedimentology 13(3-4): 233-252.

 • Racinowski R. Szczypek T. Wach T. 2001 Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych (Presentation and interpretation of the results of grain-size analysis of the quaternary deposits) Wydaw. UŚ Katowice pp 145 (in Polish).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 171 91 4
PDF Downloads 91 70 2