Spring warming period of Polish lake waters in a yearly thermal cycle

Open access

Abstract

The study describes thermal regimes of thirty selected Polish lakes in the spring season. The author used 35-year series of daily measurements of surface water temperature in the years 1961-2005 and the measurements of the vertical distribution of water temperature taken in tens of selected water bodies. The diversified pace of the increase in surface water temperature (SWT) during the spring warming period makes it possible to distinguish two thermal phases: the early and late phases of spring warming. The limits of those phases are marked by the dates of the disappearance of ice cover and the dates when the SWT stays well over the threshold values, which amount to 4°C and 15°C respectively. The SWT increase in the lakes (April and May) causes changes in the water’s vertical thermal structure (the formation of epi- and metalimnion) and considerable dynamics of its descriptive parameters, such as water temperature, thermal stratification coefficient, thermal gradients, heat resources, etc.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Choiński A. 2007 Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland) Wyd. Nauk. UAM Poznań p. 547.

 • Choiński A. Kanikowski J. 2004 Fluctuations in water temperature of Lake Zamkowe Limnol. Rev. 4: 33-44.

 • Choiński A. 2010 Termika wód Morskiego Oka w 2007 roku na podstawie rejestracji gradientowej sondy termicznej (Temperature of waters of the Lake Morskie Oko in 2007 based on the registration of the gradient thermal sonde) [Abstract] [in:] Machula S. Kubiak J. (eds) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (Anthropogenic and natural transformations of lakes) XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna Materiały konferencyjne Szczecin: 11 (in Polish).

 • Chojnowski S. 1967 Uwagi o zmianach temperatury wody jeziornej (Remarks on temperature variations in lake water) Wiad. Służby Hydrol. Meteor. 3(1): 53-59 (in Polish English summary).

 • Chomskis V. 1969 Dinamika i termika małych ozer (Dynamics and thermic regime of small lakes) Izd. Mintis Vilnius p. 204 (in Russian).

 • Glazik R. Marszelewski W. Skowron R. 2006 Selected problems of registration of vertical distribution of water temperatures in lakes Limnol. Rev. 6: 103-110.

 • Janiec B. Turczyński M. 1988 Wiosenno-letnia faza cyklu termicznego najgłębszych jezior Pojezierza Leczyńsko- Włodawskiego (The spring-summer phase of thermal cycle of the deepest lakes in the Łęczna-Włodawa Lakeland) Badania Hydrograficzne w Poznawaniu Środowiska 1 Wyd. UMCS Lublin: 59-70 (in Polish).

 • Jędrasik J. 1985 Uwarunkowania cykli termicznych w jeziorach (Conditions determining thermal cycles in lakes) Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG Geografia 14: 45-56 (in Polish English summary).

 • Okulanis E. 1981 Studium limnologiczne Jezior Raduńsko- Ostrzyckich (Limnological studies of Raduńsko- Ostrzyckie Lakes) GTN Gdańsk p. 110 (in Polish).

 • Patalas K. 1960 Mieszanie wody jako czynnik określający intensywność krążenia materii w różnych morfologicznie jeziorach okolic Węgorzowa (Mixing of wind as a factor determining the intensity of circulation of matter in morphologically different lakes surrounding Węgorzewo) Rocz. Nauk Rol. B 77(1): 223-242 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 1999 Letnia stratyfikacja termiczna wody w jeziorze Hańcza (Thermal stratification of water in Lake Hańcza in summer) Acta Univ. Nicol. Copern. Geogr. 29: 247-256 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2001 Surface water thermal seasons in Polish lakes their distribution and spatial differentation Limnol. Rev. 1: 251-263.

 • Skowron R. 2003 Ice sheet in the lakes of the Polish Lowland. Distribution differences and trends Limnol. Rev. 3: 205-212.

 • Skowron R. 2006 Differences in thermal and ice regimes formation in lakes Gopło and Bachotek Limnol. Rev. 6: 255-262.

 • Skowron R. 2007a Roczny cykl temperatury wody powierzchniowej w jeziorach na Niżu Polskim i jego zmienność (Annual cycle of surface water temperature in the lakes in the Polish Lowland and its changeability) [in:] Michalczyk Z. (ed.) Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment) Badania Hydrograficzne w Poznawaniu Środowiska 8 Wyd. UMCS Lublin: 452-461 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2007b The thermocline layer in the thermal water structure of selected Polish lakes [in:] Kubiak J. Bajkiewicz-Grabowska E. (eds) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 1 Agricultural University of Szczecin Polish Limnological Society Szczecin: 115-118.

 • Skowron R. 2008 Thermal conditions of water in lakes during winter stagnation - selected poblems [in:] Bajkiewicz- Grabowska E. Borowiak D. (eds) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2 Wyd. KLUG-PTLim Gdańsk: 187-190.

 • Skowron R. 2011a Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim (The differentiation and the changeability of chosen of elements the thermal regime of water in lakes on Polish Lowland) Wyd. UMK Toruń p. 345 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2011b Kształtowanie się temperatury wody w okresie wiosennego nagrzewania w wybranych jeziorach w Polsce (Course of water temperature in the spring season in the selected Polish lakes) [in:] Marszelewski W. (ed.) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 5 PTLim-UMK Toruń: 145-155 (in Polish English summary).

 • Tikhomirov A.I. 1982 Termika krupnych ozer (Thermal regime of large lakes) Izdat. Nauka Leningrad p. 208 (in Russian).

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 44 1
PDF Downloads 78 58 0