Lake water stage dynamics in the Łęczna-Włodawa Lake District in 1991-2010

Open access

Lake water stage dynamics in the Łęczna-Włodawa Lake District in 1991-2010

In the years 1991-2010 the water stages of 38 lakes in the Łęczna-Włodawa Lake District were observed. Water stage dynamics of the Łęczna-Włodawa lakes was varied. A multi-annual trend with seasonal water stage variability was clearly observable. Low water stages were observed in the years 1994-1996 and 2004-2005, whereas the highest water stages were reported for 2002 and 2010. The water stages of Lake Piaseczno, the deepest lake, were consistent with solar activity changes. Land improvement works in the Łęczna-Włodawa Lake District and black coal mining caused further local changes in the directions of flow of surface and underground water, as well as modifying the water stage regime of some of the lakes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alexander W. J. R. Bailey F. Bredenkamp D. B Van der Merwe A. Willemse N. 2007 Linkages between solar activity climate predictability and water resource development J. S. Afr. Instit. Civ. Eng. 49(2): 32-44.

 • Chmiel S. Michalczyk Z. Turczyński M. 2002 Hydrological changes of waters in reservoirs formed as a result of mining deformations. Limnol. Rev. 2: 57-62.

 • Górniak A Piekarski K. 2002 Seasonal and Multiannual Changes of Water Levels in Lakes of Northeastern Poland Pol. J. Environ. Stud. 11(4): 349-354.

 • Harasimiuk M. Michalczyk Z. Turczyński M. (eds) 1998 Jeziora łęczyńsko-włodawskie. Monografia przyrodnicza. (The Łęczna-Włodawa lakes. Environmental monograph) Biblioteka Monitoringu Środowiska UMCS PIOŚ Lublin p. 176 (in Polish).

 • Mauas P. J.D. Buccino A. P. Flamenco E. 2011 Long-term solar activity influences on South American rivers J. Atmos. Sol.-Terr. Phy. 73(2-3): 377-382.

 • Michalczyk Z. Chmiel S. Turczyński M. 2003 Stosunki wodne w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego (Water conditions in the functional area of Polesie National Park) Acta Agrophys. Rozpr. Monogr. 91: 26-67 (in Polish).

 • Michalczyk Z. Turczyński M. 2001 Lake - levels and solar activity Limnol. Rev. 1: 207-212.

 • Michalczyk Z. Zarębski K. 1995 Wymiana wód podziemnych w południowo-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w rejonie KWK "Bogdanka" (Ground water interchange in the south-western part of the Łęczna-Włodawa Lake region in the Bogdanka Colliery) [in:] Mat. konf. VII Sympozjum "Współczesne problemy hydrogeologii" T VII cz. 2 Wyd. AGH Kraków-Krynica: 119-126. (in Polish).

 • Michalczyk Z. Chmiel S. Chmielewski J. Turczyński M. 2007 Hydrologiczne konsekwencje eksploatacji złoża węgla kamiennego w rejonie Bogdanki (LZW) (Hydrological consequences of hard coal mining in the area of Bogdanka (LCB)) Biul. PIG 422: 113-125 (in Polish English summary).

 • Perez-Peraza J. Leyva-Contreras A. Valdes-Barrón M. Libin I. Yudakhin K. Jaani A. 2005 Influence of solar activity on hydrological processes Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 2: 605-637 doi:10.5194/hessd-2-605-2005.

 • Suchożebrska M. Chabudziński Ł. 2007 Anthropogenic Transformations of the Hydrographical Network in Lake Catchment Areas of the Uściwierz Lowering (Łęczna-Włodawa Lake District) Limnol. Rev. 7(4): 225-231.

 • Wilgat T. Janiec B. Michalczyk Z. Turczyński M. 1997 Hydrological consequences of human action in the Łęczna-Włodawa Lake Region Geogr. Pol. 68: 117-147.

 • Wilgat T. 1954 - Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie (The Łęczna-Włodawa lakes) Ann. UMCS B 8: 37-122 (in Polish English summary).

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 317 175 2
PDF Downloads 111 94 2