The Development of Participation Budget in the Civic Society of Kujawsko-Pomorskie Voivodship

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Constitution of the Polish Republic from 2nd April 1997 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 – tekst ujednolicony Dz. U. z 2009 nr 14 poz. 946).

 • The Act from 8th March 1990 on local self-government (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 – tekst jednolity. w Dz. U. z dn. 04 04 2016 r. poz. 446).

 • The adjudication from 29th April 2011 of Provincional Administrative Court in Wrocław (Sygn. akt III SA/Wr. 20/11).

 • The adjudication from 12th June 2006 of Provincional Administrative Court in Opole (Sygn. akt II SA/Op. 207/06 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

 • The adjudication from 26th July 2002 of the Supreme Administrative Court (sygn. akt II SA/Wr 1116/02 –unpublished).

 • Górnikowska-Zwolak E. The Social Role of Woman in Silesian Tradition against the Requirements of Modern Society. Dilemma of Coherent Identity. In: Education towards Global Order. Ed. T. Lewowicki et al. Warszawa 2002.

 • Kamiński W. An Adult Individual in the Situations of Endangered Identity In: The Introduction to andragogy. Red. T. Wujek. Warszawa 1996.

 • Strzelecki A. Participation Budget in: Local Self-government in Poland. Selected Aspects of Functioning ed. Z. Bukowskiego i S. Kamosińskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2014.

 • Strzelecki A. The Shaping of the Institution ofCivil Budget in Poland”in: „Zeszyty Naukowe WSG – Ekonomia 7/2015 t. 26” Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz 2015.

 • Celiński A. Urban Policy–excess iquiries insufficient replies Publica. pl 25th October 2013 s 38 http://publica.pl/teksty/politykamiejska-nadmiar-pytan-niedobor-odpowiedzi [26 12 2016].

 • Gralczyk J. What is Participation http://www.decydujmyrazem.pl/partycypacja/co_to_jest_partycypacja__.html [23 10 2015].

 • The Functioning of auxiliary facilities of a commune in selected cities of Śląskie voivodship http://bonafides.pl/publikacje/funkcjonowanie-jednostek-pomocniczych-gminy-w-wybranych-miastach-wojewodztwa-slaskiego/ [09 12 2015].

 • Aleksandrowicz J. Budżet obywatelski 2017 w Aleksandrowie Kujawskim. Poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców www.aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl/artykul/budzet-obywatelski-2017-w-aleksandrowie-kujawskim,3830830,art,t,id,tm.html [17 12 2016].

 • Aleksandrowicz J. Mieszkańcy Ciechocinka wybrali. Sześć zadań z budżetu obywatelskiego do realizacji www.pomorska.pl/wiadomosci/ciechocinek/a/mieszkancy-ciechocinka-wybrali-szesc-zadan-zbudzetu-obywatelskiego-do-realizacji10787406/ [11 12 2017].

 • Budżet obywatelski miasta Włocławek na 2016 r. www.wloclawek. pl/pl/artykuly/62/budzet-obywatelski-miasta-wloclawek-narok-2016 [11 11 16].

 • Budżet obywatelski miasta Włocławek na rok 2018 https://wloclawek.budzet-obywatelski.org/ [12 11 2017].

 • Budżet partycypacyjny Grudziądza. Jakie projekty wygrały? www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/budzet-obywatelskigrudziadza-jakie-projekty-wygraly9979749/ [16 03 2017].

 • Budżet partycypacyjny Torunia www.torun.pl/pl/miasto/budzetpartycypacyjny-torunia-2017 [12 11 2016].

 • Budżet partycypacyjny Grudziądza. Jakie projekty wygrały? www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/budzet-obywatelskigrudziadza-jakie-projekty-wygraly9979749/ [16 03 2017].

 • Budżet obywatelski gminy Świecie https://budzetobywatelski.swiecie.eu/aktualnosc/wyniki-g%C5%82osowania [11 12 2017].

 • Budżet obywatelski w Świeciu. Już wiemy na co wydamy milion złotych http://www.pomorska.pl/gminy-w-kujawsko-pomorskiem/gmina-swiecie/wiesci-z-gminy/a/budzet-obywatelski-w-swieciu-juzwiemy-na-co-wydamy-milion-zlotych10759536/ [12 12 2017].

 • Budżet obywatelski Wąbrzeźna. Znamy już wyniki głosowania www.budzetobywatelski.wabrzezno.com/znamy-juz-wyniki-budzetuobywatelskiego/.[ 13 11 2016].

 • Budżet obywatelski 2018 – wyniki głosowania www.bip.chelmza.pl/9701,budzet-obywatelski [02 03 2017].

 • Budżet obywatelski Rypin 2018 www.rypin.budzet-obywatelski.org/wyniki [08 03 2017].

 • Budżet obywatelski w Gniewkowie. Skąd tak duża frekwencja http://www.pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/a/budzet-obywatelskiw-gniewkowie-skad-tak-duza-frekwencja12691738 [11 12 2017].

 • Budżet obywatelski http://www.barcin.pl/strona-94-budzet_obywatelski.html [11 12 2017].

 • Budżet obywatelski w gminie Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/161-budzet-obywatelski-w-gminiesepolno-krajenskie-na-2018-rok [11 12 2017].

 • Budżet Obywatelski Gminy Kamień Pomorski na 2016 rok http://www.kamienpomorski.pl/pl/news/bud%C5%BCet-obywatelskigminy-kamie%C5%84-pomorski-na-2016-rok [12 12 2017].

 • Grudziądzki budżet obywatelski. Które projekty wygrały? Sprawdź http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/grudziadzkibudzet-obywatelski-2017-ktore-projekty-wygraly-sprawdz120 [11 12 2017].

 • Juszczyńska J. Budżet obywatelski Włocławek 2017. Poznaliśmy wyniki głosowania www.wloclawek.naszemiasto.pl/artykul/budzetobywatelski-wloclawek-2017-poznalismy-wyniki,3847804,artgal,t,id,tm.html [12 11 2016].

 • Karta do głosowania. Budżet partycypacyjny w Toruniu 2917 www.torun.pl/sites/default/files/pictures/bp2017/bp_2017_karta_do_glosowania_int.pdf [12 11 2016].

 • Lietz K. Budżet obywatelski w powiecie bez tajemnic. www.nowosci.com.pl/region/wokol-torunia/a/budzet-obywatelskiw-powiecie-bez-tajemnic11680336/ [28 12 2016].

 • Kudel R. Budżet obywatelski Lipna na 2017 rok. Znamy wyniki głosowania mieszkańców www.lipno.naszemiasto.pl/artykul/budzet-obywatelski-lipna-na-2017-rok-znamy-wyniki,3875698,art,t,id,tm.html [13 11 2016].

 • Młodecka J. Mieszkańcy Radziejowa zdecydowali na co przeznaczą 150 tys. złotych. www.aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl/artykul/mieszkancyradziejowa-zdecydowali-na-co-przeznacza-150-tys,3897724,art,t,id [13 11 2016].

 • Nawrocki D. Budżet obywatelski w Inowrocławiu? Apel Sławomira Szeligi. http://www.pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/a/budzet-obywatelski-w-inowroclawiu-apel-slawomira-szeligi 10016864 [09 12 2016].

 • PAK Wybiorą inwestycje w formule tzw. budżetu obywatelskiego. Co wymyślą brodniczanie? www.pomorska.pl/wiadomosci/brodnica/a/wybiora-inwestycje-w-formule-tzw-budzetu-obywatels kiego-co-wymysla-brodniczanie11524136/ [09.XII.2016].

 • Program 5/6” Bydgoski budżet obywatelski 2016 zet. WIBO www.bydgoszcz.pl/inicjatywylokalne/Inicjatywy-lokalne-program-5-6/ [11 11 2016].

 • Przedstawiamy wyniki głosowania na budżet partycypacyjny www.nowosci.com.pl/dzielnice/a/przedstawiamy-wyniki-glosowaniana-budzet-partycypacyjny10892175/ [16 03 2017].

 • Resolution of the Grudziądz City Council [Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza] www.haszgru.pl/uploads/files/Uchwa%C5%82a%20GBO%202017%20XXIX_95_16.pdf [03 03 2017].

 • Smól M. Ogłoszono wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim w Chełmnie www.chelmno.naszemiasto.pl/artykul/ogloszonowyniki-glosowania-w-budzecie-obywatelskim-w,3741912,art,t,id,tm.html[06 03 2017].

 • Sześć zadań z budżetu obywatelskiego do realizacji www.pomorska.pl/wiadomosci/ciechocinek/a/mieszkancy-ciechocinka-wybraliszesc-zadan-z-budzetu-obywatelskiego-do-realizacji10787406/[28 12 2016].

 • Wyniki wyboru zadania do budżetu obywatelskiego na 2017 rok https://www.um-janowiecwlkp.pl/index.php/o-miescie/9-ogolne/1188-wyniki-wyboru-zadania-do-budzetu-obywatelskiego-na-2017-rok [11 12 2017].

 • WIBO Program 5/6 Bydgoski Budzet Obywatelski 201 zet. https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/2016/07/Szablon-Case-Bydgoszcz.pdf [12 12 2017].

 • Wyniki głosowania www.bdgbo.pl/2017/11/wyniki-glosowania.html [11 12 2017 2017].

 • Wyniki głosowania na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku http://www.bdgbo.pl/ [12 12 2017].

 • www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1112016-prezydenta-miastawloclawek-z-dnia-20-kwietnia-2016-r-w-sprawie-konsultacji-zmieszkancami-i-procedury-wdrazania-budzetu-obywatelskiegomiasta-wloclawek-na-rok-2017.

 • K. Bandarzewski Ekspertyza-dotyczaca-budzetow-obywatelskich-.pdf www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/09/ [11 12 2017]. Wyniki głosowaniawww.bdgbo.pl/2017/11/wyniki-glosowania. html [11 12 2017].

Search
Journal information
Target audience: researchers interested in the subject of law changes in post-communist countries
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 246 123 10
PDF Downloads 117 84 7