The Methods of Quality Assessment of the Tracked Suspensions of the Combat Vehicles

Abstract

The extortions that result in the vibrations of a hull of the combat vehicle have an impact on the tracked combat vehicle during the off-road driving. They may have a negative impact on the crew, internal equipment, shooting accuracy. A level of the hull loads depends on quality of the suspension system, which main responsibility consists in minimising an amplitude of the vibrations. Therefore, it is necessary both to improve a structure of the suspension system, and its components, as well as their optimisation.

The tests of the driving smoothness of the vehicle and quality of the suspension elements can be realised both within a frame of the model tests and while driving in the real conditions. The assessment criteria of the driving smoothness are directly related to the negative influence of the vibrations to the human body. The suspension quality should be assumed both upon an execution of the vehicle prototype, and during the design or modernisation phase. It results both in reducing the time, and minimisation of the costs and risk related to the structure development. The model tests enable to evaluate the driving smoothness and comfort prior to an execution of the prototype. The tests on the test tracks in the final phase of the development are carried out in order to evaluate the driving smoothness.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Tank mobility − demonstrated by the Leopard 2, Leclerc & T-90. You Tube.https://www.youtube.com/watch?v=MT4eM7wwETE.

  • [2] M1 Tank Road Test. You Tube.https://www.youtube.com/watch?v=Ltqh-DYIx4o.

  • [3] Badania poligonowe. OBRUM.http://www.obrum.gliwice.pl/badania-poligonowe.

  • [4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318.

  • [5] Norma PN-EN ISO 5349-1:2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 1: Wymagania ogólne.

  • [6] Vertical vibration exposure criteria,

  • [7] https://www.researchgate.net/figure/234065973_fig2_Fig-3-Vertical-vibration-exposure-criteria-ISO-2631.

  • [8] Rybak, P., Borkowski, W., Wysocki, J., Hryciów, Z., Michałowski, B., Badania eksperymentalne lekkiego czołgu na bazie wielozadaniowej platformy bojowej. Biuletyn Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (28) nr 2, Gliwice 2011.

  • [9] Kamiński, E., Pokorski, J.: Teoria samochodu: Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych. Wydawnictwa komunikacji i łączności, Warszawa, 1983.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search