Electromagnetic Launcher Aviation Gun of the Future

Open access

Abstract

The electromagnetic rail launcher is a type of high-energy weapon that uses a strong magnetic field to project missiles. To create this field, a current pulse source is needed to provide sufficiently high voltages and currents. The study thoroughly examines the principle of electromagnetic operation of the rail launcher, with particular emphasis on how to achieve the highest electromagnetic field strength. The analysis has been subjected to the source of the impulse current and the tendency of their development in the near future. The subject of the appropriate rails selection and their mutual arrangement has been touched up to attain adequate strength against the harmful effects associated with the flow of high currents. Considerations have been taken to protect the rails from the harmful effects of large-scale current flows, and the topic of the projectile itself to the electromagnetic field was raised. The rapid development of technology over the last few years indicates that high-energy weapons will be the basic weapon of all types of forces in the near future. The development of electromagnetic railroads requires the solution of many mechanical problems and harmful phenomena.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Adamski M. Grzesik N. Uzbrojenie lotnicze Lotnicze środki bojowe Cz. I Samoloty WSOSP Dęblin 2013.

  • [2] Blichtarski M. Inżynieria powierzchni WNT Warszawa 2012.

  • [3] Buchacz J. Raczyński Z. Analiza efektywności układów wytwarzających pole magnetyczne w wyrzutni szynowej.

  • [4] Celiński Z. Materiałoznawstwo elektrotechniczne Politechnika Warszawska Warszawa 2011.

  • [5] Gierałtowska S. A. Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska Instytut Fizyki PAN Warszawa 2014.

  • [6] Janiszewski J. Woźniak R. Analiza stanu techniki w dziedzinie elektromagnetycznego miotania pocisków 2015.

  • [7] Knapczyk H. Raczyński Z. Działo elektromagnetyczne bronią przyszłości 2009.

  • [8] Strzałka J. (ed.) Instalacje elektryczne i teletechniczne – poradnik montera i inżyniera elektryka Verlag Dashofer Warszawa 2001.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 2 2 0