Development of corrosion flaws for the production of realistic test specimens

J. Hodač 1 , Z. Fulín 1 , P. Mareš 1 , J. Veselá 1  and O. Chocholatý 1
 • 1

Abstract

To produce realistic test specimens with realistic flaws, it is necessary to develop appropriate procedure for corrosion flaw production. Tested specimens are made from steels commonly used in power plants, such as carbon steels, stainless steels and their dissimilar weldments. In this study, corrosion damage from NaCl water solution and NaCl water mist are compared. Specimens were tested with and without mechanical bending stress. The corrosion processes produced plane, pitting and galvanic corrosion. On dissimilar weldments galvanic corrosion was observed and resulted to the deepest corrosion damage. Deepest corrosion flaws were formed on welded samples. The corrosion rate was also affected by the solution flow in a contact with the specimens, which results in a corrosion-erosive wear. Produced flaws are suitable as natural crack initiators or as realistic corrosion flaws in test specimens.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. ASM International, Corrosion: Understanding the Basics, 2000. ASM International. https://www.asminternational.org/documents/10192/1849770/06691g_chapter_1.pdf (accessed Aug 18, 2018).

 • 2. Arlt, N., Burkert, A., Isecke, B. Korozivzdorné oceli ve styku s jinými kovovými materiály. Euro Inox [Online] 2011, svazek 10. http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Contact_with_Other_CZ.pdf (accessed Aug 18, 20), ISBN 978-2-87997-324-1.

 • 3. Novák, P. Koroze kovů. Konzervování a restaurování kovů 2011, kap. 3, 136–198.

 • 4. Sigmund, J. Speciální případy korozního namáhání – chloridy. Strojírenství 2018, 12 (4), 64–65.

 • 5. Belkessa, B., Miroud, D., Ouali, N., Cheniti, B. Microstructure and Mechanical Behavior in Dissimilar SAF 2205/API X52 Welded Pipes. Acta Metallurgica Sinica (English Letters) 2016, 29 (7), 674-682.

 • 6. Norek, M. Návrh a kvalifikace oprav svarových spojů na JE metodou WELD OVERLAY. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 2.6.2017.

 • 7. ČSN EN ISO 9227. Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou. Praha: Úřad pro technickou norma-lizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 23 p.

 • 8. ČSN ISO 7539-2. Zkoušky koroze za napětí Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků. Praha: Český normalizační institut, 1993. 11 p.

 • 9. Kolář, J. Aplikace pokročilých technik ultrazvukového zkoušení svarových spojů. Konstrukce 2014, 5, 64-68.

 • 10. Veselá, J. Nedestruktivní a destruktivní hodnocení korozního poškození a rozvoje trhlin vzorků heterogenních svarových spojů, Sborník konference Defektoskopie 2018; Ed. Mazal P., 2018.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search