Corrosion survey of the palm greenhouse support structure in the castle garden in Lány

P. Pokorný 1 , M. Hrabánek 1 , D. Dvorský 2 ,  and L. Turek 3
 • 1 ČVUT v Praze – Kloknerův ústav,
 • 2 VŠCHT v Praze – Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství,
 • 3 SVÚOM, s.r.o.,

Abstract

The corrosion survey of the supporting steel/cast iron structure of the palm greenhouse included not only the characteristics of the used metal materials (microstructure, chemical composition), but also the current state of the system of corrosion protection (thickness and stratigraphy of the applied coating system). From a static point of view, the palm greenhouse design meets the applicable standards if two damaged cast iron columns are repaired. A new top coat with extended corrosion resistance is required on the surface of individual metal profiles.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Krejsa L., Vzpomínky lánského vrchního zámeckého zahradníka Ladislava Krejsy, Muzeum TGM Rakovník, Rakovník 2018.

 • 2. Vodvářka V., Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen, Státní okresní archiv Rakovník – Státní oblastní archiv v Praze, Rakovník 2006.

 • 3. Krajči P., Malá V. Rezidence Lány, Správa Pražského hradu, Praha 1997.

 • 4. Croy J., Zámek Lány 600 let historie, Správa Pražského hradu, Praha 2007.

 • 5. www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/zamecky-park-lany-a-sklenik.aspx (citováno 6.12. 2018).

 • 6. Listiny Archivu Pražského hradu – Z/L 197/35 – Zahrady zámku Lány.

 • 7. Listiny Kanceláře presidenta Republiky (Archiv Pražského hradu) – referát Z/L ve věci Roberta Ehrlicha - stavitel/Slaný.

 • 8. Hrabánek M., Podolka L. Diagnostika a statické posouzení konstrukce palmového skleníku v areálu zámku Lány, Expertní zpráva 1400 J 066, ČVUT Kloknerův ústav, Praha 2014.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search