Corrosion rate of cathodically "protected" steel in carbonate environment

Open access

Korozní rychlost katodicky "chráněné" oceli v prostředí uhličitanů

Jedním ze způsobů vysvětlení mechanizmu ochranné funkce katodické ochrany je katodická pasivace. Vlivem katodické reakce dochází v okolí úložného zařízení k alkalizaci půdy, která usnadňuje přechod železa do pasivního stavu. K zapasivování oceli však dojde pouze v případě, že vložený ochranný potenciál má kladnější hodnotu než pasivační potenciál. Cílem práce bylo určit závislost pasivačního potenciálu a korozní rychlosti na korozním potenciálu v prostředí uhličitanu s různým pH s využitím elektrochemických metod a rezistometrické techniky. Korozní rychlost železa při dlouhodobé expozici byla určena pomocí rezistometrického čidla. Hodnota pasivačního potenciálu klesá s rostoucí hodnotou pH. Ocel se v prostředí uhličitanu pasivuje při běžném ochranném potenciálu -850 mV/CSE dosažením pH 11. Pod touto hodnotou ocel koroduje v aktivním stavu, a to pro úložná zařízení nepřijatelnou korozní rychlostí (> 0,01 mm/rok).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Goidanich S.; Lazzari L.; Ormellese M. AC corrosion - Part 1: Effects on overpotentials of anodic and cathodic processes. Corros. Sci. 201052 491-497.

 • Bardal E. Determination of pH during periodic cathodic polarization of electrodes. Corros. Sci. 19699 887-901.

 • Tkalenko M.; Tkalenko D.; Kublanovskyi V. Change in the pH of solutions and the cathodic passivation of metals under the conditions of electrochemical protection in aqueous media. Materials Science 200238 (3) 394-398.

 • Freiman L.; Kuznetsova E. Model investigation of the peculiarities of the corrosion and cathodic protection of steel in the insulation defects on underground steel pipelines. Protection of metals 200137 (5) 484-490.

 • Glass G.; Chadwick J. An investigation into the mecha-nisms of protection afforded by a cathodic current and the implications for advances in the field of cathodic protection. Corros. Sci. 199436 (12) 2193-2209.

 • Perdomo J.; Chabica M.; Song I. Chemical and electrochemical conditions on steel under disbonded coatings: the effect of previously corroded surfaces and wet and dry cycles. Corros. Sci. 200143 515-532.

 • Bertolini L.; Pedeferri P.; Redaelli E.; Pastore T. Repassivation of steel in carbonated concrete induced by cathodic protection. Materials and corrosion 200354 163-175.

 • Perdomo J.; Song I. Chemical and electrochemical conditions on steel under disbonded coatings: the efect of applied potential solution resistivity crevice thickness and holiday size. Corros. Sci. 200042 1389-1415.

 • Lyon S. Corrosion of Carbon and Low Alloy Steels. Shreir's corrosion; Elsevier 2010; Chapter Electrochemistry pp 1703-1704; Vol.3.

 • Kouřil M.; Novák P.; Šotka D. Korozní rychlost železa při katodické polarizaci v alkalickém prostředí. Koroze a ochrana materiálu 201054 (4) 182-186.

 • Goidanich S.; Lazzari L.; Ormellese M. AC corrosion. Part 2: Parameters influencing corrosion rate. Corros. Sci. 201052 916-922.

 • Bardal E. pH and potential measurements on mild steel and cast iron during periodic cathodic polarization at 20°C and 90°C. Corros. Sci. 197111 371-382.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.25

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.164
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.286

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 147 66 1
PDF Downloads 59 40 0