Effect of Biopesticides on the Growth and Development of Isolates of Botrytis Cinerea Pers., in vitro Obtained from Raspberry Plants

Open access

Effect of Biopesticides on the Growth and Development of Isolates of Botrytis Cinerea Pers., in vitro Obtained from Raspberry Plants

Two Botrytis cinerea isolates studied in the experiment responded differently to the fungicides applied. An isolate obtained from raspberry fruit infected by the fungus, was more susceptible to the biopesticides as well as the fungicide Signum 33 WG. Efficacy of the biopesticides differed. Their efficacy, which depended on both the active ingredient and the duration of biopesticide influence on the mycelium. B. cinerea, was rather resistant to the biological pesticides. The growth of both the isolates was completely inhibited at a concentration that was fivefold higher than the recommended amount and the recommended concentration, but only at the initial stage of culturing. Of the biopesticides, Biosept 33 SL was most effective at controlling the growth of B. cinerea. No sclerotia were formed on media containing the biopesticide. Propolis also inhibited the production of spores; however, the biopesticide effectively controlled the development of mycelium only when applied at the highest rate. The synthetic fungicide Signum 33 WG is conventionally applied to control grey mould. Signum 33 WG was highly effective at controlling both the B. cinerea isolates.

Bielenin A. 2007. Choroby truskawek - zapobieganie i zwalczanie. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa. ISK Skierniewice, 29 marca 2007: 108-112.

Dłużniewska J. 2005. Aktywność in vitro biopreparatów w stosunku do Botrytis cinerea Pers. In: Sympozjum Naukowe "Aktualne problemy w fitopatologii". PTFit. Lublin, 20-22 września 2005, 61 pp.

Huszcza W. 1997. Wpływ niektórych substancji roślinnych na rozwój szkodników sadów jabłoniowych. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. ISK Skierniewice: 77-79.

Lipa J. J., Jarosz J. 1990. Fungistatic and fungicidal activity of Albarep and garlic juice against phytopathogenic fungi. Rocz. Nauk Rol., Seria E - Ochrona Roślin 20 (1/2): 53-59.

Machowicz-Stefaniak Z., Pięta D., Wolski T. 1995. Oddziaływanie in vitro ekstraktu czosnkowego na wzrost niektórych fitopatogenów. Pestycydy 3: 23-28.

Miętkiewski R., Sapieha A. 1992. Wzrost grzybów na pożywkach z dodatkiem preparatu Albarep. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach - Seria - Rolnictwo 29: 201-212.

Niezborała E., Marjańska-Cichoń B. 2000. Przydatność Bioczosu (preparatu czosnkowego) do zwalczania szarej pleśni truskawki. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. ISK Skierniewice, 15-16 luty 2000: 203-210.

Niezborała E., Marjańska-Cichoń B. 2001. Przydatność Bioczosu (preparatu czosnkowego) do zwalczania szarej pleśni maliny odmiany "Polana". Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. ISK Skierniewice, 22-23 luty 2001: 236-239.

Orlikowski L. B. 2001. Effect of grapefruit extract on development of Phytophthora cryptogea and control of foot rot of gerbera. J. Plant Protection. Res. 41 (3): 288-294.

Pięta D., Patkowska E., Pastucha A. 2004. Oddziaływanie biopreparatów na wzrost i rozwój niektórych grzybów chorobotwórczych dla roślin motylkowatych. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 3 (2): 171-177.

Pięta D., Patkowska E., Pastucha A. 2005. The protective effects of biopreparations applied as the dressing for common bean (Phaseolus vulgaris L.) and pea (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 4 (2): 59-67.

Patkowska E. 2006. The use of biopreparations In the control of soybean endangered by pathogenic soil-borne fungi. Electronic J. Polish Agric. Univ. Horticulture 9 (1): 1-8.

Saniewska A. 2002. Oddziaływanie biopreparatu Biosept 33 Sl na Phoma narcissi Aderh. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (2): 801-803.

Sapieha-Waszkiewicz A., Miętkiewski R., Marjańska-Cichoń B., Niezborała E. 2000. Wpływ preparatu Bioczos BR in vitro na grzyby izolowane z kwiatów truskawki oraz na grzyby z rodzaju Trichoderma. Zesz. Pomol. ISK Skierniewice 8: 281-285.

Sapieha-Waszkiewicz A., Miętkiewski R., Marjańska-Cichoń B., Niezborała E. 2001. Wpływ preparatu Biosept 33 SL i Bioczos pł. na grzyby fitopatogenne izolowane z kwiatów truskawki. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. ISK Skierniewice, 22-23 luty 2001: 220-222.

Wojdyła A. T., Orlikowski L. B. 1997. Chitozan w zwalczaniu grzybów odglebowych i nalistnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (1): 300-305.

Wojdyła A. T. 2004. Wyciąg z grejpfruta w ochronie chryzantemy i wierzby przed rdzą. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (2): 1220-1224.

Journal of Plant Protection Research

The Journal of Polish Society of Plant Protection, Committee of Plant Protection; Polish Academy of Sciences, Institute of Plant Protection – National Research Institute

Journal Information


CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.332
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.829

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 59 13
PDF Downloads 23 23 6