The shaping of the Lutheran teaching profession and Lutheran families of teachers in the 16th and 17th centuries

Open access

The shaping of the Lutheran teaching profession and Lutheran families of teachers in the 16th and 17th centuries

The article deals with changes in the status of teachers and the shaping of Lutheran families of teachers in the 16th and 17th centuries in the Trenčín, Liptov and Orava districts of the superintendency. It describes the formation of the families and their background.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bernát L. (2001). Dejiny školstva v dolnotrenčianskom senioráte v 16. a 17. storočí. Pedagogická revue 53 (4) 341-362.

 • Bernát L. (2001). Dejiny školstva v hornotrenčianskom senioráte v 16. a 17. storočí. Pedagogická revue 53 (1) 62-76.

 • Bernát L. (2004). Dejiny školstva v oravskom senioráte v 16. a 17. storočí. Pedagogická revue 56 (5) 492-512.

 • Bernát L. (2007). Pastori a pedagógovia v superintendencii Trenčianskej Liptovskej a Oravskej v 16. a 17. storočí. Slovenská štatistika a demografia 17 (3) 62-92.

 • Bernát L. (2003). Školstvo v hradňanskom (záhorskom) senioráte v 16. - 17. storočí. Pedagogická revue 55 (4) 378-391.

 • Gladwell M. (2006). Bod zlomu. O malých příčinách s velkými následky. Praha: Dokořán.

 • Križko P. (1948). Dejiny banskomestského seniorátu. Liptovský Mikuláš: Tranoscius.

 • Kuzmík J. (1976). Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. I. A-M. Martin: MS.

 • Malý K. & Sivák F. (1988). Dějiny státu a práva v Československu do r. 1918. I. díl. Praha: Panorama.

 • Prónay D. & Stromp L. (1905). Monumenta historica evangelicorum in Hungaria. Budapestini: V. Hornyánszky.

 • Wahl J. (2000). Lebensplanung und Alltagserfahrung. Wüttembergische Pfarrfamilien im 17. Jahrhundert. Mainz: Verlag P. von Zabern.

 • Winter Z. (1895). Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století. Praha: Nákladem české akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.34

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.126
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.266

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 172 90 2
PDF Downloads 102 75 1