Safety of Operation and Maintenance Systems of Aircraft Fleet

Jerzy Lewitowicz 1 , Waldemar Gołębiowski 2 , and Kamila Kustroń 3
 • 1 Air Force Institute of Technology, 01-494 Warszawa ul. Księcia Janusza 6
 • 2 Polish Air Force Academy, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303
 • 3 Warsaw University of Technology, Politechnika Warszawska, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

Safety of Operation and Maintenance Systems of Aircraft Fleet

The flight of on aircraft has been realzed I on operational subsystem. The operation of on aircraft and its safeability are determined for aircraft fleet the so-called flight safety. Aircraft operation and its safeability determine the flight safety of aircraft fleet. The flight safety can be modelled, condition diagnosed, put the procedures of genesis and prognosis. As the results of these activities the prevention treatments can be worked out. A aircraft safety, air system safety or air safety can be considered. Within the flight safety science.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Jaźwinski, J., Ważynska-Fiok, K.: Bezpieczeństwo systemów. PWN, Warsaw 1993.

 • Gracberg, C.: The role of human factors in improving aviation safety. Aero Boeing, 08, October, 1999.

 • Kersterson, B.: Human factors and human reliability. Proc. Maintenance, Reliability and Cost Analysis Seminar, Long Beach (USA) 2000.

 • Lewitowicz, J.: Diagnozowanie, genezowanie i prognozowanie wskaźników bezpieczeństwa.Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 2 (122), V. 35, 2000.

 • Lewitowicz, J.: Genezowanie zdarzeń eksploatacyjnych.Diagnostyka, No 7 (39) 2006.

 • Lewitowicz, J.: Nauka o profilaktyce w kształceniu pilotów i inżynierów eksploatacji statków powietrznych. Journal of Aeronautical Integra, No 1/2007.

 • Lewitowicz, J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T. 3. Systemy eksploatacji statków powietrznych. Wyd. ITWL, Warsaw 2006.

 • Lewitowicz, J. i inni: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T. 4. Badanie eksploatacyjne statków powietrznych. Wyd. ITWL, Warsaw 2007.

 • Smalko, Z.: Relations between safety and security in technical systems.International Journal of KONBIN, 1(3), 2007.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search