The Positioning of the Aircraft Using GPS/GLONASS Data

Kamil Krasuski 1 , Ewelina Kobiałka 1 , Janusz Ćwiklak 1 , and Marek Grzegorzewski 1
 • 1 Polish Air Force University,

Abstract

The article presents the results of aircraft positioning using GPS/GLONASS data in air navigation. In the work, the flight trajectory of the Cessna 172 aircraft was determined on the basis of GPS, GLONASS and GPS/GLONASS data. The coordinates of the Cessna 172 were determined using the least squares method in a stochastic processing compliant with the ICAO recommendations. In the air test, the Cessna 172 made a test flight over EPDE military airfield in Dęblin. The GPS, GLONASS and GPS/GLONASS measurement data from the Topcon HiperPro on-board aircraft installed on the Cessna 172 aircraft were used in the research experiment. The coordinates of the Cessna 172 in the geocentric XYZ and ellipsoidal BLh were compared with the precise flight reference trajectory determined from the differential technique RTK-OTF.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. International Civil Aviation Organization: ICAO standards and recommended practices (SARPS). Annex 10 volume I (Radio navigation aids), 2006.

 • 2. Misra P.N., Abbot R.I., Gaposcbkin E.M.: Integrated Use of GPS and GLONASS: Transformation Between WGS 84 and PZ-90. Proceedings of the 9th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GPS 1996), Kansas City, MO, September 1996.

 • 3. Januszewski J.: Perspektywy rozwoju nawigacyjnych i wspomagających systemów satelitarnych w bliskiej i dalszej przyszłości. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, No. 5, 2014.

 • 4. Jafernik H., Ćwiklak J., Krasuski K.: Wykorzystanie programu gLAB w precyzyjnym pozycjonowaniu statku powietrznego w transporcie lotniczym - testy lotnicze w Dęblinie i Mielcu. Przegląd Komunikacyjny, year 73, no 1, 2018.

 • 5. Przestrzelski P.: Sieciowe pozycjonowanie różnicowe z wykorzystaniem obserwacji GPS i GLONASS. PhD dissertation, Olsztyn 2016.

 • 6. Krasuski K, Ćwiklak J.: Application of the GLONASS code observations for the designation of coordinates of an aircraft in flight test mode: a case study. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Vol. 97, 2017, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.97.7.

 • 7. IS-GPS-200D-001: Interface Specification IS-GPS-200 Revision D. NAVSTAR Global Positioning System, 2006.

 • 8. Santerre R., Pan L., Cai C., Zhu J.: Single Point Positioning Using GPS, GLONASS and BeiDou Satellites. Positioning, 2014, vol. 5, DOI: 10.4236/pos.2014.54013.

 • 9. Ćwiklak J., Krasuski K., Jafernik H.: Designation the velocity of Cessna 172 aircraft based on GPS data in flight test. 23rdInternational Conference ENGINEERING MECHANICS 2017, Svratka, Czech Republic, 15–18 May 2017.

 • 10. Bakuła M.: Pozycjonowanie autonomiczne z wykorzystaniem obserwacji GPS. Zeszyty Naukowe WSOSP, No. 1, 2014.

 • 11. Roßbrach U.: Positioning and Navigation using Russian Satellite System GLONASS. Ph. D. Thesis, Monachium, 2000.

 • 12. Krasuski K.: Wykorzystanie obserwacji GPS/GLONASS do wyznaczenia pozycji statku powietrznego. Zeszyty Naukowe WSOSP, No. 4, 2015.

 • 13. Osada E.: Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.

 • 14. Krasuski K., Ćwiklak J., Grzesik N.: Accuracy assessment of aircraft positioning by using the DGLONASS method in GBAS system. Journal of KONBIN, Vol. 45, 2018, DOI: 10.1515/jok-2018-0006.

 • 15. Takasu T.: RTKLIB ver. 2.4.2 Manual, RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning, 2013, Paper available at website: http://www.rtklib.com/prog/manual_2.4.2.pdf, current on 2019.

 • 16. Siejka Z.: Wykorzystanie pomiarów gnss do wyznaczania współrzędnych podstawowej osnowy realizacyjnej na terenach oddziaływań górniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009.

 • 17. Grzegorzewski M.: Navigating an aircraft by means of a position potential in three dimensional space. Annual of Navigation, No. 9, 2005.

 • 18. Bakuła, M.: Static code DGPS positioning based on three reference stations. Geodesy and Cartography, Vol. 54, No 2, 2005.

 • 19. Świątek A., Jaworski L., Tomasik Ł.: EGNOS Monitoring Prepared in Space Research Centre P.A.S. for SPMS Project. Artificial Satellites, Vol. 52, No. 4, 2017, DOI: 10.1515/arsa-2017-0010.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search