Risk Assessment of Remotely Piloted Aircraft Systems

Monika Kardach 1 , Paweł Fuć 1 , Marta Galant 1 ,  and Marta Maciejewska 1
  • 1 Poznan University of Technology,

Abstract

The intensive growth in the popularity of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) used for recreational, sporting and other purposes, may lead to an increase in accidents and incidents involving them. Therefore, it is advisable to raise the awareness of all users, related to safety issues, to harmonize standards and procedures applicable at international and national level. The article presents the legal conditions for unmanned operations and the risk assessment methods used in areas of human activity. On this basis, an original method of risk assessment in unmanned systems was proposed. The method can be part of the operating instructions of the RPAS operator. At the end, final conclusions were drawn up.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Galant M. Ograniczenie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego stan psychofizyczny pilota. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 2017.

  • 2. Heinrich O., Drone laws in Europe. dronerules.eu

  • 3. http://ulc.gov.pl

  • 4. International Civil Aviation Organization, Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), Doc. 10019 ICAO, first edition 2016.

  • 5. Klich E., Bezpieczeństwo lotów, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2011.

  • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

  • 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy ─ Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search