Efficiency of Training Unmanned Aerial Vehicles Personnel

Open access

Abstract

An important field in the process of unmanned aerial vehicles (UAV) operation is the system of training operators and technicians. The article presents methods for measuring and evaluating the effectiveness of training systems and their suitability for use in assessing the effectiveness of training of unmanned aircraft personnel. Based on the results of the research carried out in the actual training system, a model for adapting the program and organizing training of airline personnel to measure and evaluate training outcomes was developed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bramley P. Ocena efektywności szkoleń Oficyna Ekonomiczna Kraków 2001.

 • [2] Davis R. H. Yelon L. Learning System Design McGraw-Hill Inc. New York 1974

 • [3] Dudycz T. Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem Prace naukowe UE nr 144 Wrocław 2010.

 • [4] Janiak.I Badanie efektywności szkoleń pracowniczych Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu nr 900 2001 r.

 • [5] Kirkpatrick D. Ocena efektywności szkoleń Studio Emka Warszawa 2001.

 • [6] Komisja Europejska A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Programmes Bruksela 2001.

 • [7] Lisiecka K. Kreowanie jakości-uwarunkowania strategie techniki AE

 • [8] Katowice 2002

 • [9] Lewitowicz J. Podstawy eksploatacji statków powietrznych ITWL Warszawa 2006.

 • [10] Melnarowicz W. Ocena efektywności szkolenia personelu BSP ITWL Warszawa 2018.

 • [11] Melnarowicz K. i W. Bezzałogowe statki powietrzne ITWL Warszawa 2017.

 • [12] Phillips J.J. Stone R.D. 2011 Mierzenie wyników szkoleń praktyczny przewodnik po sześciu najważniejszych wskaźnikach oceny Oficyna Wolters Kluwer bussines Warszawa 2000

 • [13] Skrzypek E. Jakość i efektywność UMCS Lublin 2009.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.434

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 135 89 2
PDF Downloads 114 77 2