Testing Tools and Evaluation of the Efficiency of UAV Personnel Training According to Kirkpatrick Model

Open access

Abstract

An important field in the process of unmanned aerial vehicles operation (UAV) is the system of training operators and technicians. The article presents methods for measuring and evaluating the effectiveness of training systems using the Kirkpatrick model. This model has been used in the study of the flight crew training system and presents the possibility of its use in the training of unmanned aircraft personnel. The study presents tools and methodology for measuring training effects at individual levels of the Kirkpatrick model.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Brinkerhoff R.O. The Success Case Method Berrett-Koehler San Francisco 2003.

 • [2] Davis R. H. Yelon L. Learning System Design McGraw-Hill Inc. New York 1974

 • [3] Dudycz T. Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem Prace naukowe UE nr 144 Wrocław 2010.

 • [4] Hamblin A.C. Evaluation and Control of Training McGraw Hill Maidenhead 1994.

 • [5] Janiak.I Badanie efektywności szkoleń pracowniczych Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu nr 900 2001 r.

 • [6] Kirkpatrick D. Ocena efektywności szkoleń Studio Emka Warszawa 2001.

 • [7] Komisja Europejska A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Programmes Bruksela 2001.

 • [8] Kunasz M. Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań Materiały i Studia Uniwersytetu Warszawskiego nr 1. 2006.

 • [9] Lisiecka K. Kreowanie jakości-uwarunkowania strategie techniki AE

 • [10] Katowice 2002

 • [11] Lewitowicz J. Podstawy eksploatacji statków powietrznych ITWL Warszawa 2006.

 • [12] Melnarowicz W. Ocena efektywności szkolenia personelu BSP ITWL Warszawa 2018.

 • [13] Melnarowicz K. i W. Bezzałogowe statki powietrzne ITWL Warszawa 2017.

 • [14] Phillips J.J. Stone R.D. 2011 Mierzenie wyników szkoleń praktyczny przewodnik po sześciu najważniejszych wskaźnikach oceny Oficyna Wolters Kluwer bussines Warszawa 2000

 • [15] Romanowska M. Podejście systemowe w zarządzaniu SGH Warszawa 2004.

 • [16] Siedlecka U. Statystyka - elementy teorii i zadania Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1995

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.434

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 251 199 24
PDF Downloads 241 197 29