Simulation of automotive starter faults

Open access

Abstract

The article presents a new diagnostic method of a motor starter based on the analysis of the starter’s power and the Hall effect. Using the Matlab Simulink program the wear and tear impact of the starter sleeves on power characteristics was simulated. For the analysis of the flux propagation and the distribution of magnetic induction for selected states of the wear and tear of the sleeve the QuickField program was used. Within the experimental tests, registration of the distribution of magnetic induction was conducted by the Hall sensor placed in the link slot. The model and the tests made it possible to develop diagnostic patterns within the OBD diagnostics.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Cioska A.: Rozkłady przestrzenne wartości maksymalnych indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej maszyn prądu przemiennego Przegląd Elektrotechniczny ISSN 0033-2097 r. 83 nr 3 2007 s. 15-18.

  • [2] Dudzikowski I. Ciurys M.: Komutatorowe i bezszczotkowe maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi Postępy napędu elektrycznego i energoelektryki Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej ISBN 978-83-7493-653-8 t. 20 Wrocław 2011.

  • [3] Dziubiński M. Drozd A. Adamiec M. Siemionek E.: Simulation tests of the starting system Poznań University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering Poznań Univeristy of Technology ISSN 1897-0737 nr 88 Poznań 2016 s. 89-100.

  • [4] Dziubiński M. Krasowski E. Plizga K.: Metody rozpoznawania uszkodzeń rozruszników samochodowych „33 Zimowa Szkoła Niezawodności. Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń” Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk Szczyrk 2005 s. 106-117.

  • [5] Dziubiński M. Ocioszyński J. Walusiak S.: Elektrotechnika i elektronika samochodowa. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej Lublin 1999.

  • [6] Dziubiński M. Plich M. Drozd A.: Modelling and simulation characteristics of starting system Journal of KONBIN-Safety and Reliability System ISSN 1895-8281 nr 1 (37) 2016 s. 277-386.

  • [7] Frisk E. Krysander M. Nyberg M. Aslund J.: A toolbox for design of diagnosis systems 6th IFAC Symposium on Fault Detection „Supervision and Safety of Technical Processes” International Federation of Automatic Control 2006.

  • [8] Füvesi V. Kovács E. Blága C.: Measurement and identification of a starter motor system Proceedings of the 2nd international conference on recent chievements in mechatronics automation computer science and robotics Macro 2010 Cientiascientia Publishing House Cluj-Napoca 2010 s. 129-134.

  • [9] Pasko J.: Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektro-energetycznego Politechnika Warszawska. Prace Naukowe. Elektryka Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej ISSN 0137-2319 z. 120 Warszawa 2002.

  • [10] Sęk A. Polakowski K.: Analiza pola magnetycznego w rozruszniku samochodowym z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną Przegląd Elektrotechniczny nr 7-8 2004 s. 702-705.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.434

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 149 42 1
PDF Downloads 132 66 4