The Collisions Between Unmanned Aerial Vehicles and Manned Aircraft / Kolizje Bezzałogowych Statków Powietrznych Z Załogowymi Statkami Powietrznymi

gen. dyw. pil. dr. Leszek Cwojdziński 1 , Prof. Dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 1 , and Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Żyluk 1
  • 1 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Abstract

Combat missions of both a single multi-role manned aircraft (MMRA) and a group of aircraft. Unmanned aerial vehicles (UAVs) and operations thereof. Airspace for combat missions. Issues of UAV control. Scenarios of air operations with MMRA and UAVs engaged. The risk of collision in the airspace. Probability that flight routes overlap and hence, the risk of collision.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Cwojdziński L.: Unamanned aerial systems. International Conference TRANSCOMP. Zakopane 2012.

  • [2] Dołęga B., Gruszecki J., Tomczyk A.: Uwarunkowania strukturalne systemówbezzałogowych zależne od rodzaju wykonywanej misji. Konferencja Naukowo-Techniczna Bezzałogowe Statki Powietrzne w Polsce. Warszawa 2012.

  • [3] Endoh S.: Aircraft Collision Models. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge MA. 1982.

  • [4] Massutti A.: A regulatory framework to introduce unmanned aircraft systemin civil airspace. ICAO/CERG Warsaw Air Law Conference. Warsaw 2012.

  • [5] Nagaoka S.: A Model for Estimating the Lateral Overlap Probabilityof Aircraft with RNP Alerting Capability in Parallel RNAV Routes. 26th International Congress of Aeronautical Sciences, Anchorage-Alaska 2008.

  • [6] Richard K.: Introduction to unmanned aircraft systems. CRC Press. New York, 2012.

  • [7] Sajda K., Lewitowicz J.: Analiza ryzyka kolizji statków powietrznychw kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Journal of KONBiN 4(7) 2010.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search